Apotekernes formand: Glædeligt at der er hjælp på vej til borgere, der ikke kan betale deres medicin

Wikimedia Commens

Apotekernes formand Anne Kahns glæder sig over, at et bredt flertal vil se på reglerne for medicintilskud, efter en undersøgelse fra Danmarks Apotekerforening viste, at mange ikke har råd til deres medicin. Men hun vil også holde nøje øje med, om der kommer en brugbar løsning.

 

“Det tegner rigtig godt, at der er bred politisk enighed om at hjælpe dem, der ikke har råd til deres medicin, og som ikke falder ind under henstandsordningen. Nu vil vi følge meget nøje med i hvilken løsning, partierne når frem til. Jeg håber, politikerne vil bruge det forslag, vi allerede har spillet ind, og som kan gøre en reel forskel for de borgere, som er ramt,” siger Anne Kahns.

 

Enkelte borgere kan få hjælp i form af en henstandsordning, men den dækker kun 2,5 procent af medicinbrugerne. Derfor er der brug andre løsninger, lyder det fra apotekernes formand. Hun understreger, at problemet ikke bare går ud over de borgere, som ikke kan betale deres medicin.

 

“Når en borger ikke får den behandling, som en læge har vurderet, at der er brug for, så går det selvfølgelig ud over den enkelte. Og selvfølgelig skal alle kunne få den behandling, de har brug for. Men der er også et samfundsperspektiv. Når man ikke får den nødvendige behandling, rammer problemerne os alle. Sygedage, flere lægebesøg, indlæggelser og andre afledte konsekvenser af den manglende behandling efterlader også en regning til samfundet. Derfor er det i alles interesse at finde den bedst mulige løsning,” siger Anne Kahns.

 

Link til dagens beslutning i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg her:

 

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SUU/bilag/342/1762844.pdf

 

Se Apotekerforeningens forslag i februarnummeret af fagbladet Farmaci her:

 

http://apotekerforeningen.dk/~/media/Apotekerforeningen/fagbladetfarmaci/2017/02/Farmaci%202017%20nr%2002.ashx

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…