Donald Trump holdt en usædvanligt skarp og oprørsk tale, der hamrede tre centrale budskaber igennem – alle venter nu på, hvad den betyder i praksis

Da Donald Trump var blevet svoret ind som USA’s nye præsident holdt han en tiltrædelsestale, som brød med de traditionelle rammer for den slags taler.

 

Det var snarest en politisk brandtale, der lå i direkte forlængelse af hans valgkamp. Den var skarp, kampberedt og oprørsk.

 

Vidtrækkende konsekvenser

Talen rummede tre centrale budskaber, som kan få vidtrækkende konsekvenser for både USA og resten af verden.

 

Men meget kommer an på, hvordan disse budskaber nærmere skal forstås. Talens konkrete konsekvenser svæver for en stor del stadig i det uvisse. Overalt vil man nu forsøge at danne sig et billede af, hvad den ny administration agter at gøre.

 

Det er ikke kun et spørgsmål om, hvad Trump selv finder frem til. Hans regering og hans rådgivere vil have væsentlig indflydelse på, hvad der kommer til at ske. Her er forskellige synspunkter repræsenteret. Samtidig har Kongressen stor magt.

 

Men Trumps signaler var meget kraftige, og hans løfter til amerikanerne var store.

 

Så alt tyder på, at der er store forandringer i amerikansk politik i vente.

 

Oprør mod eliten

Da Trump holdt sin tale, var han omgivet af hele Washingtons elite. Men i meget tydelige vendinger sluttede den ny præsident sig til det voksende folkelige oprør mod denne elite.

 

”Vi vil overføre magt fra Washington DC og give den tilbage til jer, folket,” lød det. Trump sagde temmelig direkte, at Washington-eliten havde raget til sig på befolkningens bekostning.

 

Læs også
To fronter og to femtekolonner – det amerikanske valg

Han anklagede denne elite for at have ladt mange amerikanere i stikken, så de mistede deres arbejde. Og han bebrejdede politikerne, at de have brugt mange penge, som var hentet hos amerikanerne, til gavn for alle mulige andre lande.

 

Dette var hans første kernebudskab: Eliten har svigtet den almindelige befolkning. Nu skal denne befolknings behov være styrende for landet.

 

Det blev formuleret meget bogstaveligt i sætninger som: ”Vi vil følge to simple regler: ’Køb amerikansk og ansæt amerikanere’.”

 

Her lå et signal om stærkere økonomisk protektionisme, som kan give kuldegysninger i Europa og andre steder.

 

Beskyttelse af egne grænser

Det andet kernebudskab lyder: ”America first!”.

 

USA’s nationale interesser skal gå forud for andre hensyn. Det vigtigste er, hvad der gavner USA.

Læs også
USA støtter Israel mod EU

 

Dermed gjorde Trump det klart, at hans udgangspunkt for at føre politik er nationen. USA skal i langt højere grad optræde som en nationalstat i stedet for som en magt, der forpligter sig til at løse alle problemer i verden.

 

USA kan og skal ikke klare alt muligt i verden, lød det fra Trump. Til gengæld skal man heller ikke ”påtvinge andre vores levevis”. Altså en klart mindre aktivistisk udenrigspolitik end under de seneste præsidenter.

 

Trump kritiserede blandt andet den politiske elite for at beskytte alle mulige landes grænser, mens den ikke sørgede for at beskytte USA’s egne grænser.

 

Her lå en kraftig kritik af, hvad Trump anser for en alt for slap indvandringspolitik.

 

Kamp mod islamisme og islamisk terror

Denne kritik fører over i Trumps sidste kernebudskab: USA skal forene den civiliserede verden ”mod den islamiske terrorisme, der vil forsvinde fuldstændig fra jordens overflade”.

 

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien

Barack Obama ville ikke engang tale om islamisk terror. Nu lægger Trump op til en langt skarpere holdning til islamisme og et langt stærkere svar på islamisk terror.

 

Meget mangler stadig at blive præciseret i Trumps kernebudskaber. Men der er næppe tvivl om, at magtskiftet i Washington vil få ganske mærkbare konsekvenser for Europa, herunder Danmark.

 

Vi kommer til at bidrage mere til vores eget forsvar, hvilket er rimeligt. Vi kommer til at kæmpe mere med protektionistiske tendenser i USA. Men vi får også en betydeligt stærkere allieret i USA, når det gælder kampen mod islamisering og islamisk terror.

 

http://www.foxnews.com/politics/2017/01/20/full-text-president-donald-trumps-inauguration-speech.html

 

http://video.foxnews.com/v/5290700957001/?playlist_id=2114913880001#sp=show-clips

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…