Hvorfor er vi så glade for staten? Om reformationen og retten

I den anden i rækken af forlaget eksistensens minibøger om reformationen 1517 har Ditlev Tamm, professor i retshistorie, sat sig for at undersøge, om vores forkærlighed for den stærke stat har noget med Luther at gøre.

 

Hvorfor er vi så glade for staten?

Vi danskere er – ligesom svenskere, men i modsætning til f.eks. de sydeuropæiske lande – glade for staten. Det skyldes, at der er forskel på en protestantisk og en katolsk kultur. Med Luther blev kirken en del af staten, og staten fik dermed en helt ny rolle og et nyt ansvar. De opgaver, som før havde været overladt til kirken og det private initiativ, overtages af et stadigt mere udbygget statsapparat.

 

I den reformatoriske retsopfattelse kom de 10 bud til at spille en afgørende rolle, og kongen fik en ny rolle som håndhæver af denne bibelske rettesnor. Det medførte en skærpet straffelovgivning, især for sædelighedsforbrydelser, drab og mened. Til gengæld blev skilsmisse tilladt, og det er forklaringen på, at det i vore dage i juridisk forstand er så let at blive skilt.

 

Hvem bestemmer over Folkekirken?

Det er ofte genstand for undren, at det er Folketinget, der bestemmer over kirken, som ikke har nogen selvstændig stemme juridisk set. Det er således Folketinget, som bestemmer, om der skal være kvindelige præster, og om homoseksuelle skal have ret til at blive viet i kirken. Denne lutherske kirkeordning bliver der jævnligt stillet spørgsmålstegn ved, når kræfter i kirken kræver kirkens selvbestemmelse f.eks. i form af en synodal kirkeordning. Det er der foreløbig ikke kommet noget ud af.

 

Det, som i dag først og fremmest minder os om, at Danmark er en luthersk stat, er grundlovens § 4, der taler om den evangelisk-lutherske folkekirke, der understøttes af staten. Der er udelukkende tale om en økonomisk understøttelse, da vort land i øvrigt er et verdsligt samfund. Tamm kommer ikke ind på, om staten i stigende grad har svigtet sin rolle. Men han kommer kort og godt rundt om sit emne.

 

Hvis ikke…

Hver minibog i denne ser slutter med et ”Hvis ikke..”  (reformationen var blevet indført i Danmark). I sin bog påviser Tamm, at skilsmisse så havde været et større juridisk problem end i dag. Vigtigere måske er, at velfærdsstaten ikke var blevet udviklet, og at vi danskere ikke havde fundet os i statens skattetryk.

 

Ditlev Tamm, Hvorfor er vi så glade for staten? Om reformationen og retten. Eksistensen 2016, 68 sider, 50 kroner.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…