De har fået dansk statsborgerskab men mange begår kriminalitet og overgreb: Her er tal for somaliere irakere og tyrkere

Arkivfoto fra Sverige

Der findes tre store nationalitetsgrupper i Danmark, som siden 2000 og til og med 2015 tilsammen har fået en tredjedel af alle de statsborgerskaber, der i løbet af denne periode er blevet uddelt i Danmark.

 

Det drejer sig, som vi tidligere har skrevet her i avisen, om somaliere med en tildeling på 11.847 statsborgerskaber, om irakere med tildeling på 15.302 statsborgerskaber og endelig tyrkere med tildeling på i alt 16.075 statsborgerskaber i den nævnte periode.

 

Tallene frem går af et svar fra integrationsminister Inger Støjberg (V) til formanden for Folketingets Retsudvalg, Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup

 

Mange takker for statsborgerskab med kriminalitet

I forbindelse med sit spørgsmål om statsborgerskaber ville Peter Skaarup også have oplyst, hvor mange af disse såkaldte nydanskere, der havde kvitteret for statsborgerskabet ved at begå kriminalitet.

 

Det var desværre umuligt for Rigspolitiet at oplyse noget antal, da det ikke fremgår personnummeret, om et statsborgerskab er erhvervet, fremgår det af svaret.

 

Men helt umuligt er det nu alligevel ikke at få en ide om omfanget.

 

Den Korte Avis har søgt i Statistikbanken hos Danmarks Statistik og har fundet tal på de tre store statsborgerskabsgruppers kriminalitet siden 2000. Det dog skal understreges, at tallene også dækker personer, som ikke har fået dansk statsborgerskab

 

Somalierne fører stort i forhold til deres antal

Den 1. januar 2015 boede der i alt 19.707 somaliere i Danmark, og af dem må et minimum på de omtalte 11.847 personer og i øvrigt langt flere formodes at være danske statsborgere, da der jo også uddelt statsborgerskaber før år 2000.

 

Af tallene i Statistikbanken fremgår det, at i alt 12.057 personer af somalisk oprindelse i perioden 2000 til 2015 er blevet dømt for overtrædelser af straffeloven, særlovene og færdselsloven.

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Det drejer sig blandt andet om 1.592 voldsdomme og ikke færre end 33 domme for fuldbyrdet voldtægt.

 

Det skal understreges, at der naturligvis ikke er tale om forskellige personer, idet den samme person igennem årene sagtens kan være blevet dømt op til flere gange, og det gælder naturligvis også tallene for irakerne og tyrkerne.

 

Ligeledes skal det understreges, at tallene ikke dækker årerne 2001 og 2003.

 

Irakerne kan ikke hamle op med somalierne

Som nævnt udgør irakerne med tildeling af statsborgerskaber i perioden 2000 til 2015 den næststørste tildelingsgruppe.

 

Den 1. januar 2015 boede der 30.994 personer af irakisk oprindelse og af dem må ligeledes et godt stykke over halvdelen formodes at være danske statsborgere

 

Tallene i Statistikbanken viser, at i alt 19.623 personer af irakisk oprindelse i perioden 2000 til 2015 er blevet dømt for overtrædelser af straffeloven, særlovene og færdselsloven.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

Det drejer sig blandt andet om 1.747 voldsdomme og 28 domme for fuldbyrdet voldtægt, og det er således her på den personfarlige kriminalitet, at irakerne i forhold til deres antal slet ikke kan hamle op med somalierne.

 

Over tres tusinde tyrkere i Danmark

Med tildelingen af 16.075 danske statsborgerskaber i perioden 2000 til 2015 udgør tyrkerne den største enkeltgruppe på det område, og med en befolkning i Danmark på 61.634 personer per 1. januar 2015 udgør de  også langt den største gruppe af fremmed herkomst i Danmark.

 

Det afspejler sig også på det kriminelle område, hvor 19.623 tyrkere i perioden 2000 til 2015 blev dømt for overtrædelser af straffeloven, særlovene og færdselsloven.

 

Det drejer sig her om blandt andet 3.294 voldsdomme og 46 domme for fuldbyrdet voldtægt, som skal ses i relation til, at den tyrkiske befolkning i Danmark er lidt over tre gange så stor som den somaliske, og formentlig har været det løbende siden år 2000.

 

Desværre har det ikke været muligt på det område at finde tal i Statistikbanken, der går længere tilbage end til 1. januar 2008, hvor den tyrkiske gruppe i Danmark bestod af 52.129 personer, den irakiske lå 28.413 personer, medens der var 16.550 fastboende somaliere i Danmark på det tidspunkt.

 

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

Helt aktuelt var den tyrkiske befolkning i Danmark den 1. januar i år på 62.707 personer, den irakiske på 31.902 personer og den somaliske på i alt 21.050 personer.

 

Peter Skaarup: Tallene er ikke til at komme uden om

Hos Dansk Folkeparti vurderer formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup, på baggrund af tallene, at det vil være rimeligt at konkludere, at mange fra især ikke-vestlige muslimske lande har takket for statsborgerskabet med kriminalitet og vold.

 

”Selv med de mange forbehold, der ligger i, at tallene også repræsenterer indvandrere, der ikke har fået dansk statsborgerskab, så er tallene alligevel så voldsomme set i relation til de mange, der har fået dansk statsborgerskab, at de ikke er til at komme uden om,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Jeg mener i hvert fald, at man på denne her baggrund roligt kan konkludere, at mange fra især ikke-vestlige muslimske lande begynder at begå kriminalitet, når de har fået deres danske statsborgerskab i hus og derfor ikke kan udvises.”

 

Et årligt loft på tildeling af statsborgerskaber

Peter Skaarup understreger, at selv om Dansk Folkeparti med indfødsretsprøven fik stoppet den kritikløse uddeling af statsborgerskaber, så er det ikke nok:

 

Læs også
Gennem de sidste ti år har Folketinget uddelt over 50.000 statsborgerskaber – det kan forandre Danmark for altid

”Vi arbejder nu på at få overbevist Folketingets flertal om, at der skal være et årligt loft på tusinde statsborgerskaber, og som primært skal gå til personer med en baggrund, der gør, at de umiddelbart og uden problemer kan tilpasse sig den danske og vesteuropæiske kulturkreds,” forklarer Peter Skaarup.

 

Han vil nu undersøge, om det kan lade sig gøre at gennemføre en personregistrering, der gør det muligt for politiet at registrere, om der er tale om et erhvervet statsborgerskab.

 

http://www.statistikbanken.dk/10338

 

http://www.statistikbanken.dk/FOLK1C

 

https://denkorteavis.dk/2017/langt-over-hundrede-tusinde-har-faet-dansk-statsborgerskab-siden-ar-2000-og-det-drejer-sig-isaer-om-somaliere-irakere-og-tyrkere/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…