Embedsmænd forsøger at slippe: Vil udflytning af statslige arbejdspladser føre til landbrugets fallit?

Wikipedia

Regeringens beslutning om at udflytte 3.900 statslige arbejdspladser fra København stiller store krav til embedsmændenes omstillingsparathed.

 

Der er i Danmark over 800.000 offentligt ansatte i Danmark, men ifølge tal fra Moderniseringsstyrelsen er der i alt 184.886 statslige arbejdspladser i Danmark – heriblandt NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet, hvor omkring 390 – cirka halvdelen – af medarbejderne i København flyttes til Augustenborg Slot på Als.

 

Umiddelbart burde man forvente, at det for mange statslige bureaukrater ville være en befrielse, at blive udstationeret i provinsen. Der danner sig billeder på nethinden svarende til de optrin, man kan være vidne til på Økodagen i april, når køerne sættes på græs.

 

Men nej – beklagelserne er strømmet ind til den stakkels regering, der endelig ville sætte handling bag al snakken om ”UdkantsDanmark”.

 

Mange provinsdanskere har utvivlsomt som jeg selv, der er født i Øster Flakkebjerg Herred i udkanten af Sjælland, med lige dele forbavselse og skadefrohed, moret sig over de indignerede ramaskrig fra statsansatte, der af den onde regering tvinges til at forrette tjeneste i et tidligere sindssygehospital på Als eller til andre eksotiske jyske lokaliteter.

 

Irma og caffè latten må udskiftes med Dagli´ Brugsen og ”folkestuen” på den lokale kro, og Christiania-cyklen erstattes af et solidt motorkøretøj med jydekrog.

 

Få tænker på, at tidligere tiders eksilerede embedsmænd måtte tåle malaria, bilharziose og andre tropesygdomme under tjenesten på De Vestindiske Øer, Trankebar og Guldkysten. Ja, mange oplevede end ikke et gensyn med de bøgeklædte danske kyster!

 

Centraladministrationens reaktion

Men tag ikke fejl — meget er på spil!

 

I centraladministrationen nøjedes man derfor heller ikke med at udstøde høje véråb til københavnerpressen – man bekæmpede med næb og kør regeringens planer!

 

Dagbladet Politiken kan mandag den 18. januar 2016 berette, at planerne inden regeringens formelle beslutning blev udsat for deciderede sabotageforsøg.

Læs også
Udflytningen af statslige arbejdspladser er også en tiltrængt ’kulturrevolution’ – mindre magt til politisk korrekte københavner-miljøer

 

I en mail dateret 17. september 2015 til Finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard, advarer departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet Henrik Studsgaard mod regeringens plan om at flytte NaturErhvervstyrelsen til sindssygehospitalet i Sønderborg. Flytningen ”vil med stor sikkerhed føre til længere sagsbehandlingstid, så styrelsen ikke kan nå sine udbetalingsmål”, advarer departementschefen.

 

Problemet er, at styrelsen vil miste medarbejdere og kompetencer, hvilket vil gå ud over sagsbehandlingen af EU’s landbrugsstøtte til danske landmænd.

 

Advarslerne er tragikomiske – NaturErhvervstyrelsen er i landbrugskredse kritiseret for manglende professionalisme og lange sagsbehandlingstider. Styrelsen betragtes som en belastning for dansk landbrug og som kostbar for danske skatteborgere.

 

I 2009 blev den danske stat tvunget til at betale 750 millioner kroner tilbage til EU på grund af fejl i sagsbehandlingen i NaturErhvervstyrelsen.  I korrespondancen med finansministeriet bekræfter Miljø- og Fødevareministeriet, at der ”fra 2007 til 2014 har været underkendelser for 1,2 mia. kroner”.

 

Det gør ikke indtryk på en ukendt lektor fra Nordjylland, Mogens Ove Madsen. Han bekræfter beredvilligt over for Politiken, at flytningen  vil føre til flere tvangssalg i dansk landbrug.

 

Forud for offentliggørelsen af regeringens formellem beslutning om udflytningen af statslige arbejdspladser til provinsen oplyste direktøren for NaturErhvervstyrelsen, Jette Petersen, beredvilligt til pressen, at man forud for annonceringen af regeringens onde planer havde sørget for krisepsykologer, ligesom styrelsens egne arbejdsmiljøkonsulenter og psykologer var klar til at gribe ind.

Læs også
Dagbladet Politiken, politiserende embedsmænd og røde politikere kæmper for at få ram på Inger Støjberg og den stramme udlændingepolitik

 

Der foreligger ikke oplysninger om hvor mange medarbejdere, der rent faktisk havde brug for ilt, konsulenthjælp og psykologbistand.

 

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet, der nu delvist forvises til Sønderborg på Als, har i forvejen en tumultarisk historie. FødevareErhverv blev skabt ved sammenlægningen af Strukturdirektoratet og det dysfunktionelle EU-Direktoratet i 2000. Strukturdirektoratet boede i Toldbodgade i København med en lille filial i Tønder i Sønderjylland. Filialen i Tønder blev ikke berørt, men personalet i Toldbodgade måtte flytte til Nyropsgade.

 

NaturErhvervstyrelsen blev etableret 1. oktober 2011 ved sammenlægning af FødevareErhverv, Fiskeridirektoratet og dele af Plantedirektoratet. Styrelsen har siden 2011 haft til huse i Nyropsgade i det centrale København og med en lille filial i Tønder i Sønderjylland. Ved samlingen i 2011 måtte Fiskeridirektoratets medarbejdere flytte fra hovedkontoret på Langelinie Allé i København, mens Plantedirektoratets medarbejdere måtte flytte fra grønne omgivelser i Lyngby nord for København.

 

390 af de ansatte i NaturErhvervstyrelsen skal inden for de næste to år flytte arbejdsplads til Sønderjylland.

 

370 af de ansatte skal flytte til Augustenborg, mens 20 skal flyttes til styrelsens Tønder-filial.

 

Læs også
Udflytning skaber krise i DR

Læs Erik Ib Schmidts erindringer

De 370, der skal flytte til Augustenborg, skal have til huse i et tidligere psykiatrisk hospital, som først skal bygges om, før man kan huse det nye driftscenter, der skal varetage opgaver med support, EU-tilskud og kontrol. Derfor er forventningen også, at flytningen bliver realiseret i løbet af 2017.

 

De medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen, der i øjeblikket er frustrerede over fremtidsudsigterne, kan trøste sig med, at tidligere ansatte i centraladministrationen også har været udsat for forandringer. For de særligt berørte, kan man anbefale læsning af departementschef Erik Ib Schmidts erindringer: ”Fra psykopatklubben”.

 

Det kan måske være en trøst at konstatere, at også i ”de gode gamle dage” kunne arbejdet i den danske centraladministration fra tid til anden byde på udfordringer.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…