Tusindårig gammel tradition udliciteres: Danske pengesedler og mønter skal nu fremover trykkes og fremstilles i udlandet

Foto: Nationalbanken

Nu er det slut med den over tusinde år gamle tradition, som Danmark har haft med selv at producere sine mønter og den tre hundrede år gamle tradition med selv at trykke danske pengesedler.

 

På trykkemaskinen i Nationalbanken lokaler på Havnegade i København er den sidste rulle papir nu sat i, og når rullen er tom og den sidste stak pengesedler er bundtet, er det slut med at trykke danske pengesedler i Danmark, skriver nyhederne.tv2

 

Nationalbanken har besluttet at udlicitere den danske tradition med at producere danske mønter og trykke danske pengesedler i Danmark.

 

Kreditkort og mobilpay overflødiggør sedler og mønter

Det er den teknologiske udvikling med kreditkort og mobilpay, der nu har gjort det urentabelt for Nationalbanken selv at forestå produktionen af de danske betalingsmidler.

 

Således er efterspørgslen af mønter kun en femtedel af, hvad den var for ti år siden, medens efterspørgslen på pengesedler i samme periode er halveret.

 

Med lukningen af produktionen i Den Kongelige Gammel Mønt og Seddeltrykkeri mener Nationalbanken ifølge nyhederne.tv2 at banken kan spare 100 millioner kroner frem mod 2020, hvorefter den årlige besparelse vil ligge mellem 15 og 20 millioner kroner.

 

”Det er da med et vist vemod, at vi har truffet den beslutning. Det har jo været en del af Nationalbankens DNA, at der bliver lavet sedler og mønter her,” siger nationalbankdirektør, Hugo Frey, til nyhederne.tv2.

 

Lukningen betyder, at omkring 44 medarbejdere, blandt dem højt specialisere gravører, medaljører og designere, mister deres arbejde.

 

Store kulturhistoriske værdier går tabt

Værdien af besparelserne kan dog ikke måle sig med de kulturhistoriske værdier, som nu går tabt, mener Michael Märcher, som er historiker og museumsinspektør ved den Kongelig Mønt- og Medaljesamling på Nationalmuseet.

 

Læs også
Bankkrise: Når vi har brug for myndighederne, så er de der ikke

”Det er en helt naturlig udvikling, at produktionen rykkes ud, for det ser man mange steder, men jeg synes, det er rigtigt ærgerligt, fordi der er et tab af arbejdspladser og know how og tab af et håndværk, som ikke kan genopbygges igen,” siger Michael Märcher til nyhederne.tv2.

 

Danmark har en 1.300 års tradition for møntfremstilling og 300 års tradition for seddelfremstilling, og det er derfor en æra, der slutter nu, fortæller Michael Märcher.

 

De danske mønter skal produceres i Finland

Det er allerede nu besluttet, at danske mønter fra nytår skal produceres i Finland, medens nationalbanken fortsat overvejer, hvem der fremover skal trykke de danske pengesedler

 

Danmark er ikke det første land, som ifølge nyhederne.tv2 udliciterer sin pengeproduktion.

 

Norge og Sverige har allerede gjort det, og i øvrigt har Danmark selv på et tidspunkt stået for produktionen af finske penge.

 

Uforsvarligt at lade konge og politikere trykke pengesedler

Læs også
Naser Khader: Jeg fortalte 50 arabiske kvinder om integration – men de ville kun vide, om jeg kunne hjælpe dem med at få flere penge ud af den danske stat

Oprettelsen af Nationalbanken går tilbage til den 1. august 1818 med stiftelsen af Nationalbanken i København.

 

Der var tale om et privat aktieselskab, som Frederik VI (1768 – 1839) gav eneret på at udstede pengesedler i 90 år, og som skulle være uafhængig af staten.

 

Banken blev oprettet, efter at statsbankerotten i 1812, der var en følge af Danmarks dyre deltagelse i Napoleonskrigene (1804 – 1815), havde demonstreret, at det var for farligt at lade kongen og hans rådgivere stå for udstedelsen pengesedler og værdipapirer.

 

Der var ved oprettelsen af den selvstændige Nationalbanken i København tale om et reelt brud med enevældens princip om, at retten til udstedelsen af mønter og pengesedler lå hos kongen og hans rådgivere.

 

Nationalbanken er i dag fortsat en uafhængig og selvejende institution, som har eneansvaret for fastsættelse af de pengepolitiske renter.

 

Læs også historien om Plovmanden i dagens avis.

 

Læs også
Bør Danmark tilslutte sig Bankunionen?

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-12-20-i-dag-trykkes-de-sidste-pengesedler-i-danmark-kommer-aldrig-tilbage

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…