Danmark holder fast i de fine principper – imens overlader vi ’det grove arbejde’ med at begrænse asylstrømmen til andre

You Tube

Påsken stod i terrorens tegn. Medierne var af gode grunde fyldt med omtale af terrorens rædsler.

 

Men medierne gav ikke megen hjælp til at forstå, hvor terroren kommer fra, og hvad dens formål er.

 

Man blev bare ved med at tale om terror sådan i bred almindelighed. Nogle gange blev det ligefrem til, at Europa var blevet ramt af ”det onde”. Så kan det ikke blive meget mere pænt og abstrakt.

 

Men terroristernes mål er at tvinge Europa, herunder Danmark, til at give efter for Koranens regler. Denne målsætning har sine rødder i de stadig større og stærkere muslimske parallelsamfund, som præger de fleste lande i det vestlige Europa.

 

Men det anses ikke for pænt at sige det så direkte.

 

”Alle konventioner skal overholdes”

I det hele taget er vi pæne mennesker i Danmark. Så pæne, at Folketinget vil følge alle regler og konventioner vedrørende asylansøgere – selv om de udspringer af en helt anden tid med helt andre forhold.

 

Disse regler og konventioner gør det umuligt at få styr på den voldsomme asylstrøm, der har retning mod Europa og altså også mod Danmark.

 

Men Folketinget holder alligevel fast i, at vi skal ”overholde alle konventioner”. Man glemmer bare at fortælle, at vi skjuler os bag andre, der gør ’det grove arbejde’ for os, mens vi selv pudser de fine principper.

 

Balkan-ruten

Antallet af asylansøgere til Danmark er i øjeblikket lavt. Vinteren bragte som altid tallet kraftigt ned. Men nu er der noget andet, der gør, at det lave niveau ser ud til at fortsætte indtil videre:

 

Læs også
Nordiske konventioner om frit ophold i Norden og social sikring må straks opsiges

Når store dele af Europa oplever lave asyltal i dag, hænger det sammen med lukningen af den såkaldte Balkan-rute.

 

Østrig, en række Balkan-lande og en række østeuropæiske lande står sammen om en kraftig begrænsning af, hvor mange asylansøgere de lukker ind.  Man sætter simpelt hen et meget lavt loft over antallet.

 

Men disse lande modtager ikke nogen taknemmelighed fra Danmark og andre lande længere nordpå – selv om de tager et kæmpe slæb med at løse asylproblemerne på vores vegne.

 

Ingen tak

Vi kunne jo sige: ”Mange tak for det!” Og vi kunne øje til: ”Sig til, hvis der er noget, vi kan hjælper med. I står trods alt op for hele Europa.”

 

Men det siger vi ikke. For vi er nemlig pæne mennesker, der vil overholde alle regler og konventioner. Og lukningen af Balkan-ruten overholder ikke alle regler og konventioner.

 

Så vi nøjes med inderligt at håbe, at disse lande holder stand, og så forholder vi os ellers tavse til deres indsats. Imens pudser folketing og regering de fine principper.

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

 

Vi er vel pæne mennesker.

 

Aftalen med Tyrkiet

Samtidig har vi inden for EU indgået en aftale med den autoritære islamistiske regering i Tyrkiet. Som et led i denne aftale er vi parate til at rykke Tyrkiet tættere på EU.

 

Det er foregået stort set uden debat i Folketinget. Til trods for, at der er tale om beslutninger, der kan vise sig meget vidtrækkende – og skæbnesvangre.

 

Det er oven i købet uvist, hvor meget denne aftale overhovedet vil hjælpe os med at få styr på asylstrømmen.

 

Det er tvivlsomt, om Grækenland overhovedet kan håndtere de mange asylansøgere, der skal sendes tilbage til Tyrkiet.

 

Læs også
En en strøm af konventioner giver udlændinge rettigheder i Danmark – men ingen konventioner sikrer danskerne

Det er tvivlsomt, hvor meget Tyrkiet vil anstrenge sig for at holde asylansøgere tilbage.

 

Det er usikkert, hvilke EU-lande der skal tage imod de asylansøgere fra Tyrkiet, som EU har forpligtet sig til at tage imod.

 

Sidst, men ikke mindst, må man regne med, at menneskesmuglerne finder ruter uden om Grækenland, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

 

Vi er storsindede mennesker

Uanset aftalen med Tyrkiet vil Danmark være helt afhængigt af, at der er en stærk national grænsekontrol, som sikrer, at kun et begrænset antal asylansøgere kommer op gennem Europa og ind i Danmark.

 

Men da man ikke kan etablere den nødvendige stærke kontrol, hvis mn skal ”overholde alle konventioner”, ser vi helst, at andre tager slæbet, inden asylansøgerne når til Danmark.

 

Som de storsindede mennesker, vi er, skal vi nok lade være med direkte at kritisere Østrig, Slovenien, Kroatien, Serbien, Makedonien, Ungarn og andre for at klare vores asylproblemer.

Læs også
Omvendt grænsekontrol: De kriminelle fik et chok og politiet kunne gnide sig i hænderne over fangsten

 

Men at vi ligefrem skulle vise solidaritet med dem, er for meget forlangt.

 

For vi er jo pæne mennesker med velpudsede principper.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…