Sultkatastrofe er på vej i Afrika – det kan forstærke folkevandringen til Europa

Mange ældre synes ikke, det kan betale sig at bekymre sig om de klimatiske ændringer i fremtiden, hvor de alligevel er døde, men som en gammel veninde sagde på sin 90-års dag: Jeg gider ikke høre om fortiden, fremtiden er mere interessant – især, når man tænker på sine børnebørn.

 

Global opvarmning betyder mere regn og oversvømmelse i Danmark. Vi har fået en forsmag på det, og alligevel er der givet tilladelse til at bygge i sårbare områder nær kysterne, for det er jo som altid pengene først. Vi satser stadig på olie i Nordsøen for at få de sidste penge vredet ud, så kan man CO2-kompensere ved energieffektivisering og drive energitunge virksomheder ud af landet.

 

DONG importerede i 2014 ca. 950.000 t kul fra Columbia svarende til ca. 43% af DONG’s samlede kulimport, og importen fortsatte i 2015. I Columbia, Australien o.a. steder betragtes kulindustrien stadig som en stor indtægtskilde, som man nødig vil undvære – men det er i sidste øjeblik, at kul udfases af hensyn til klimaet. Igen er det pengene, der kommer først – klimaet må vente!

 

Overalt i verden ses de klimatiske ændringer. England er plaget af oversvømmelser, og der er i denne omgang ødelagt for ca. 50 mia. kr. Alt er af lave, forårsblomster springer ud før tiden, og vi taler mere om at afhjælpe skaderne i stedet for at prøve at bremse den globale opvarmning.

 

I Danmark satser man på vedvarende energi og især vindindustrien, som giver gode indtægter til landet, så får det være, at det er en meget ustabil og kostbar måde at skabe energi på. Vindenergi er jo kun til rådighed, når vinden blæser. Det giver ikke forsyningssikkerhed men arbejdspladser og gode eksportindtægter. Statsstøtten er stor, og vi tænker først og fremmest på vækst og økonomi.

 

I andre lande er der lige nu tørke, der resulterer i sult og elendighed. I et land som Etiopien, hvis befolkning over en årrække er steget fra 30 til ca. 100 mio. mennesker, har de fattige ikke råd til at flygte – ellers ville der nok komme flere millioner migranter med kurs mod Europa. Vi skal hjælpe med familieplanlægning. Det er nu engang lettere at brødføde 30 mio. end 100 mio. mennesker.

 

Overalt i verden ødelægges lande pga. dårlig politisk ledelse. Kun et land kan fremhæves som et eksempel på visionær ledelse – det er Singapore, som i løbet af 50 år har hævet sig fra fattigdom til et af verdens rigeste – og reneste – lande ved en stærk ansvarlig politisk ledelse, der satsede på ligestilling, uddannelse og familieplanlægning. Hvis du ønsker flere end 2 børn, skal du selv betale.

 

De fleste andre lande i verden er i dag overbefolkede og ledes af populistiske ledere, der ønsker vækst i stedet for bæredygtighed. Danmark ville være bæredygtigt med 4 mio. men nærmer sig nu 6 mio. mennesker, der alle vil have villa, vogn og vovse – som man sagde i 1960erne.

 

Verden ville være bæredygtig med 2,5 mia. men nærmer sig nu 8 mia. mennesker (ca. 80 mio. flere pr. år), og ifølge FN’s ønskeliste skal alle ud af fattigdom, hvilket vil betyde et endnu større dræn på jordens ressourcer. Når fattige hæver deres levestandard, udleder de flere drivhusgasser, og flere mennesker udleder flere. Hverken i FN eller på COP21 blev der talt om overbefolkningsproblemer.

 

Et nytårsfortsæt for 2016 bør være, at man satser på bæredygtighed og familieplanlægning – og at man koncentrerer sig om at få gang i thorium kernekraft, som kan erstatte de fossile brændstoffer. Thorium kernekraft, hvis funktionsdygtighed allerede blev bevist i 1960erne af Alvin Weinberg på Oak Ridge i Tennessee, vil kunne levere global energi i over 1000 år til en pris billigere end kul.

 

Læs også
Alle vore miljøproblemer ville være lettere at løse med færre mennesker, og sværere – og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker (David Attenborough, 1926-)

Danmark er ikke er med til forskning og udvikling af thorium energi men overlader det til udlandet – bl.a. Norge. Det er ubegribeligt, at der efter thorium høringen på Christiansborg den 27. nov. 2015 ikke var flere journalister eller medier, der skrev om dette energimirakel. Landstingssalen var fyldt med interesserede mennesker fra hele landet. Er kernekraft et tabu i Niels Bohrs fædreland?

 

Vågn op Holger Danske fra kasematterne på Kronborg og hjælp politikerne til at træffe de rigtige beslutninger, inden Danmark bliver oversvømmet af den globale opvarmnings havstigninger.

 

global-alarm.dk

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…