Millioner af danskeres sundhedsoplysninger kan havne i de forkerte hænder – sådan kan sløseriet stoppet

Gennemført sløseri ligger bag videregivelsen af millioner af danskeres sundhedsoplysninger til ”China Visa Application Center”.

 

Sundhedsministeren Sophie Løhde bør tage fat i dette problem og alle de mange andre IT-problemer på sundhedsområdet. I Patientforeningen har vi længe arbejdet med det store antal problemer på området.

 

Patientforeningen mener, at ministeren skal nedsættes en kommission til at gennemgå sundhedsområdets datasikkerhed og databrug.

 

Der er behov for:

 

– øget datasikkerhed,

– at få bedre funktionalitet i journalsystemerne,

– at det klart forbydes at sælge patientjournalsystemer, hvor der kan rettes uden at det klart fremgår, at der er tale om en senere rettelse,

– at forbedre kvaliteten og sproget i patientjournaler,

– at patienterne får mulighed for i en særskilt del af patientjournalen at notere deres kommentarer, dokumentationer og informationer,

– at patienter kan give journaladgang til selvvalgte sundhedspersoner,

– at muligheden for kun at overføre dele af patientjournalen til en ny læge respekteres i praksis,

– at patienterne sikres hurtig adgang til journalnotater og prøvesvarsamtidig,

– at forskere får adgang til de nødvendige sundhedsdata, men uden at patienternes privatliv på nogen måder krænkes, og

– at strafniveauet gennemanalyseres på sundhedsdataområdet. Det må aldrig kunne betale sig at overtræde loven.

 

Det kunne endelig overvejes, om vort CPR-nummer-system nu er så invalideret, at man skulle skabe et nyt med større sikkerhed.

Læs også
IT-brevkasse: Hvordan håndterer jeg de mange falske e-mails?

 

Vort samfund bygger på respekten for individet. Alle informationer om helbred, sygdomme, operationer og behandlinger tilhører privatlivet og bør fortsat gøre det. Det er forbundet med store omkostninger for mange patienter, hvis disse oplysninger spredes. Derfor skal de beskyttes maksimalt. Det bør være i front med sikkerheden på sundhedsområdet. Det indebærer en højere grad af datadisciplin for alle brugere af systemerne.

 

Vort samfund bygger også på tillid. På sundhedsområdet er tilliden mellem patient og læge altafgørende. Når vi gang på gang oplever tillidsbrug ved misbrug af data, så er en række patienter nu i den situation, at de ikke tør bruge egen læge i særlige følsomme anliggender. Man bruger i stedet en anden – ofte en specialist – og betaler fuld pris for at undgå registrering i et centralt system uden tilstrækkelig sikkerhed. Den udvikling er uheldig. Høj datasikkerhed kan modvirke dette.

 

Loven rammer hårdt, hvis en arbejdsgiver giver det mindste pip videre om en ansats helbred. Loven må på samme måde ramme sløseri i det offentlige.

 

Niels Jørgen Langkilde, fhv MF, Formand Patientforeningen

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…