Statsministeren glemte klima og bæredygtighed i sin plan for et stærkere Danmark

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har fremlagt sin plan for at gøre Danmark stærkere, men klima og bæredygtighed er ikke inkluderet. Derimod vil han fjerne den iflg. EU ulovlige PSO, så energien bliver billigere, men de 7 mia. kr., der årligt bruges i støtte til vindmøller, skal ikke fjernes men betales af skatteyderne ved at skrotte en grøn check og ikke bygge flere kystnære vindmøller!

 

Det vigtigste i dag er klimaet, der er ved at løbe grassat. Tidligere klimabenægtere er ved at skifte holdning, selvom én henviste til en international klimaorganisation CLEXIT. Ved nærmere studier viste det sig, at organisationens formål er at forhindre klimaaftalen i Paris fra COP21 i 2015 – og støttes af tobaksindustrien og fossile brændstofindustrier, som gerne vil fortsætte deres indtjening!

 

Jorden er ved at blive varmere, og temperaturstigningen nærmer sig de 1,5 grader C, som var sat som grænse ifølge aftalen i Paris. Vandstanden i havene er steget 8 cm, og temperaturen i sommer var oppe på 54 grader i Kuwait, og også andre steder var der varmerekorder, hvilket resulterer i tørke og efterfølgende fødevaremangel. Et sted i Californien har det ikke regnet i 5-6 år.

 

En klimaforsker i Californien geografen Richard Heede er kommet til det resultat, at ca. 90 firmaer i verden – olieindustrier lige fra BP til Chevron m.fl. er skyld i 2/3 af de store CO2 udledninger, der har været med til at ændre klimaet, så vi i dag nærmer os en global opvarmning.

 

Andre forskere bl.a. prof. Marit-Solveig Seidenkrantz fra Aarhus Universitetsinstitut for Geoscience mener, at CO2 udledningerne startede allerede i 1830 med den største stigning i de sidste 50 år. En global opvarmning vil betyde store omvæltninger for mennesker, dyr og planter. Så er det slet ikke nok at gå over til at spise melorme – der skal helst vand til at skylle efter.

 

Mangel på rent drikkevand er ved at være et problem, ikke blot i mega byer med 25 mio. mennesker, men også i små samfund. Det vil være vanskeligt at skulle levere store mængder vand i flasker, hvis der pludselig blev lukket for vandet. Mange floder tørrer ind eller bliver forurenede, hvilket også er tilfældet med grundvandet, som man i mange lande er afhængig af. Det vil så blive nødvendigt at afsalte havvand, og dertil kræves store mængder energi.

 

Verden skal lukke og slukke for energien fra kul og olie, og selv gas udleder CO2. Det er derfor nødvendigt med et holdningsskifte overfor kernekraft, som med 4. generation kan bruge thorium og brugt atombrændsel. Thorium kernekraft vil være effektiv og sikker og skaffe lande ud af fattigdom og derved stoppe migrationen. Uden billig, rigelig og ren energi kan det ikke lade sig gøre.

 

Illustreret Videnskab nr. 13/2016 har en 8 siders artikel om thorium kernekraft, som vil være i stand til at skaffe verden den nødvendige energi. Artiklen ’Radioaktivt vidunderstof giver ENERGI TIL ÅRTUSINDER’ burde læses af enhver, der er interesseret i klima og miljø: 3,8 tons thorium kan dække Danmarks årlige strømforbrug på 33,6 TWh – til sammenligning ville vi skulle bruge 950 tons uran – og denne nærmest uudtømmelige energikilde findes på Grønland!

 

Hvis ikke man som statsminister inkluderer klima og bæredygtighed i dag, så er man ikke ansvarlig. Folketinget pegede fingeren nedad for udvikling af thorium – undtagen Liberal Alliance, som havde bragt det på banen, mens de andre partier blæser på klimaet ved at kræve sol og vind, som er dyr og ustabil og kun kan levere et par procent af global energi. Ved at gå i Niels Bohrs fodspor og udvikle thorium energi, kunne vi ikke blot gøre Danmark stærkere – men det ville også gavne hele verden!

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…