TV2 afslørede somalisk forening i had til “vantro” danskere – naboerne vil nu have dem stoppet, men kommunen holder hånden over dem

Den somaliske forening i Aarhus er kendt som AT-Taqwa moske på Klamsagervej 24. Den blev kendt, da den blev afsløret som fjender af det danske samfund i Tv 2´s dokumentarserie Moskeerne bag sløret.

 

På trods af, at den somaliske forening bliver omtalt som moské og TV2 har afsløret de religiøse aktiviteter, der foregår i moskeen (TV2 2.6), så er der nu en strid om, hvorvidt den somaliske forening driver moské med religiøse aktiviteter.

 

Striden drejer sig tilsyneladende om, at den godkendelse og støtte, som en forening får, ikke kan opnås, hvis man driver religiøse aktiviteter, altså er en moské.

 

TV2’s afsløring

Råt for usødet var danskerne vidne til i TV2s afsløring, at danskerne omtales som vantro. Man bruger simpelthen det stærkt nedsættende arabiske ord kuffar om de ikke-muslimske danskere. Danskerne er de vantro, de urene, dem Allah har forberedt en mægtig straf.

 

Det er fuldstændig utroligt, at man skal høre udlændinge bosat i Danmark omtale danskerne med så nedværdigende et ord, uden at nogen myndighed reagerer. Oftest er somaliere mennesker, der har fået beskyttelse, borgerrettigheder, uddannelse og forsørgelse i Danmark.

 

Naboerne tager billeder

Desværre har afsløringer af disse holdninger, ikke vagt nævneværdig opsigt hos Aarhus kommune, der i 2015 godkendte bygningerne til afholdelse af fredagsbøn, undervisning og sociale aktiviteter.

 

Men ifølge lokalplanen må lokalerne ikke bruges til religiøse formål. Det siger en gruppe naboer, som har klaget til Statsforvaltningen samt Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Og for at naboerne kan bevise, at der er tale om primært religiøse formål, har de taget billeder at trafikken til og fra bygningen. Og det gør de stadig.

 

Men dét er faldet somalierne for brystet, så nu har bestyrelsen godkendt, at der bliver sat videoovervågning op omkring bygningen.

 

Læs også
“Forfølgelse af kristne er næsten på folkemordsniveau” – politisk korrekte politikere og medier gør ingenting

”Vi føler, at de sidste mange måneder har været på grænsen til at være ren chikane. Mange af vores medlemmer er utrygge, når de kommer til foreningen, fordi der tit står en nabo og fotograferer dem eller laver tilråb. Det her problem er så stort og så problematisk for vores medlemmer, at vi har set det nødvendigt fra bestyrelsens side at installere overvågningskamera på hele ejendommen, siger næstformand i moskeen Jamac Farah. (JP)

 

Ifølge naboerne er de dominerende aktiviteter fredagsbøn, koranundervisning for unge, religiøse foredrag, natbøn under ramadanen og andre religiøse højtider. Naboerne har også opgjort, at mindst 76 pct. af ca. 700 anvendte kvm i bygningen bruges til religiøse formål. For at underbygge det har naboerne vedlagt klagen en stribe fotos, udskrifter fra Facebook-sider mm. (JP)

 

Man kan gøre som naboerne og se på Al-Taqwa moskeens Facebookside og selv danne sig en mening om, hvad den viser, og om den underbygger naboernes påstand om, at moskeen primært har religiøs undervisning som hovedformål.

 

Når det er så vigtigt for den somaliske kulturforening at holde fast i, at de ikke har religiøse aktiviteter som hovedaktivitet, så er det sandsynligvis, fordi de efter alt at dømme vil miste deres tilskud fra kommunen. Fritisloven giver nemlig ikke tilskud til religiøs forkyndelse.

 

Den somaliske kulturforenings eller At-Taqwa moskeens Facebookside kan ses her.

 

Læs også
Socialdemokratisk politiker blev jaget væk fra Nørrebro: ‘Demokrati er imod Allah’

 

Naboernes indsigelser preller nærmest af på kommunen

Men kommunen er ikke stemt for at lave en grundig vurdering. Den nøjes med at lytte til kulturforeningen, tage deres påstande for gode vare og sende en enkelt jurist på uanmeldt besøg.

 

”Der er blevet lyttet, men da kulturforeningen har oplyst, at lokalerne skal bruges som foreningslokaler, primært til aktiviteter for børn og unge, bl.a. sprogundervisning og lektiehjælp, er kommunen nødt til at give tilladelsen,” siger kommunens jurist i sagen, Jens Christian Nielsen. (JP)

 

”Jeg har været på uvarslet tilsyn i lokalerne, både under fredagsbøn og i forbindelse med anden aktivitet, hvor der blev gennemført egentlig sprogundervisning i bederum/forsamlingssal,” siger han. (JP)

 

Det er uvist hvilket sprog, der blev undervist i, men der er formodentlig tale om somalisk og /eller arabisk.

 

Læs også
Ja til sharia: Socialdemokrater vil bane vej for, at muslimske mænd med flere koner kan få statsborgerskab

Mange muslimske børn undervises i arabisk, så eleverne har lettere ved at lære Koran-recitationer, dvs udenadslære.

 

Det nederste billede viser elever, der har udmærket sig med udenandslære.

 

Kommunen lukker øjnene og svigter pigerne

Kommunens jurist kan ikke undgå, at have oplevet kønsopdelt undervisning under et af sine uanmeldte besøg. Men han reflekterer ikke over i hvilket omfang, det viser, at hele undervisningens grundlag har et religiøst omdrejningspunkt.

 

Han kunne have sammenholdt det med TV2’s dokumentarudsendelse, hvor netop kønsopdelingen fremgik meget tydeligt. Undervisning i moskeen foregår primært kønsopdelt. Man skal ikke tro, at fordi man kan se et par billeder af piger og kvinder der sidder bag mændene under et foredrag, at det betyder, at piger og drenge er ligestillede.

 

Fra de somaliske piger er ganske små, nærmest hjernevaskes de til at adlyde drenge og mænd. Og de indprentes igen og igen at hvis de ikke adlyder Allah lov, så vil der tilfalde dem frygtelige pinsler og straffe på dommedag.

 

Desværre er de voksne kvinder selv ofte en del af det undertrykkende religiøse miljø. Disse kvinder høster ikke overraskende status og respket i de fundamentalistiske muslimske miljøer. Det fik man især fornemmelse for i Tv2´s dokumentar.

Læs også
Hvornår vil Irans regime omsider bryde sammen?

 

Kommunens jurist bør gense klippet med den kvindelige somaliske “overlærer” som omtaler danskerne så grimt, og som råder muslimerne til at undgå de danske myndigheder, og i øvrigt modgå dansk lovgivning.

 

I stedet for at vejlede og beskytte en voldsramt “søster”, råder overlæreren kvinden til at gå tilbage til volden og for alt i verden lade være med at gå til politiet. Hun formanede også kvinden om, at det imod dansk lov, er tilladt en muslimsk mand at tage fire koner.

 

Klippet med den kvindelige somaliske overlærer kan ses her.

 

Dialogen mellem overlæreren og kvinden Fatima er udskrevet nedenfor:

 

Fatima (F): Skal jeg adlyde ham, skal jeg gå i seng med ham – selvom jeg ikke har lyst?

 

Overlærer (O): Det er rigtigt hvad han siger. Du skal give ham, hvad han vil have. Det er rigtigt.

Læs også
Muslimsk land indfører sharia med dødsstraf ved stening for utroskab og homoseksualitet – ingen danske muslimer protesterer

 

F: Jeg har en god dansk veninde. Hun er rigtig sød. Hun er meget forstående og respektfuld. Hun har sagt jeg skulle ringe til politiet og forlade huset.

 

O: Det går ikke, for vi er muslimer. Vi er ikke danskere. Vi er ikke kuffar (vantro). Det er ikke godt at han slår dig. Har du ikke noget familie her?

 

F:Nej det er bare ham og mig.

 

O: UHA.

 

F: Synes du jeg skal ringe til politiet?

 

O: Nej, nej, nej for hvis politiet blander sig i jeres liv, så er det slut. De vil sige: Smid ham ud.

 

F: Han siger det er hans ret af have en kone mere, hvis han vil. Så vil han måske finde en kone mere.

 

O: Du kender vores religion. En mand må have fire koner. Hvis han kan forsøge jer begge, kan han det?

 

F: Ja det kan han.

 

O: Hvis han kan forsørge jer begge, må han godt. Så er det tilladt.

 

F: Så hvad syntes du jeg skal gøre?

 

O: Snak med ham. Fortæl ham hvorfor du ikke vil gå i seng med ham. Fortæl ham hvorfor. Måske kan du sige til ham: Hvis du slår mig igen – så siger jeg det til politiet Måske kan du sige det. Men gør det ikke.

 

O: Du beder ikke? Så bed en masse til Allah. Bed ham om at vise dig og din mand vejen og gøre jer lykkelige. Måske kan du også gøre noget, som gør din mand glad. Gøre noget rart for ham.

 

O: Husk at respektere ham, selvom han tæver dig. For så vil han respektere dig igen, ved du nok.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…