Skandalen på asylcenteret i Tullebølle er én stor opvisning i den politiske korrekthed og slaphed, som gør så stor skade på Danmark

Asylcenter Holmegård

Asylcenteret i Tullebølle på Langeland bliver nu lukket. Det er et center for såkaldt uledsagede flygtningebørn.

 

Der har længe været ballade omkring centeret. Nu er der så kommet endnu en alvorlig sag frem, som besegler centerets skæbne:

 

To kvindelige medarbejdere på centeret er blevet anmeldt for seksuelt samkvem med to børn fra centeret.

 

Hvor meget børn de to ofre reelt er vides ikke, men det er sagen uvedkommende. De er definerede som børn, og det er derfor en grov krænkelse, at to medarbejdere bruger dem til deres egne seksuelle forlystelser.

 

Men trods sagernes grovhed, har de været meget længe om at nå frem til de politisk ansvarlige. Selv om de længe har været kendte, blev integrationsminister Inger Støjberg først orienteret om dem i lørdags.

 

Dette er typisk for den kultur, der i det hele taget har præget Tullebølle. Stedet har været gennemsyret af den slaphed og mangel på autoritet og konsekvens, der er så udbredt i de politisk korrekte snakkende klasser.

 

En større kulturkamp

Tullebølle har generelt været en opvisning i lalleværk og bortforklaring af asocial adfærd.

 

Grænseoverskridende, voldelig og krænkende opførsel har været mødt med nedtoning udadtil og blød dialog indadtil.

 

Dette er gået ud over borgerne i området og har fået nogle af dem til at kræve centeret nedlagt.

 

Kommunen, der har brugt asylcentre til at tjene penge og få nogle arbejdspladser, har set igennem fingre med en stor del af det.

Læs også
DR og TV2 fortier en af de vigtigste afsløringer i lang tid: Integrationen af indvandrere fungerer overhovedet ikke

 

Tullebølle står således som et symbol på den større kulturkamp, der foregår i det danske samfund. En kamp mellem et politisk korrekt mindretal og et mere jordbundent og snusfornuftigt flertal, der kræver bedre styr på tingene og et mere aktivt forsvar for det danske samfunds værdier.

 

Grimme sager

Efter Langelandsfestivalen i sommer blev to af centerets beboere sigtet for voldtægt mod en 16-årig pige, mens tre andre blev sigtet for befamling af endnu en 16-årig pige.

 

Bagefter blev det afsløret, at centerets personale overhovedet ikke havde styr på, hvor beboerne befandt sig om aftenen og natten. Reglerne var løse, og de blev ikke engang overholdt.

 

I juli i år opstod der voldsomme slagsmål på centeret, der skyldtes en eller anden bagatel under en fodboldkamp.

 

Slagsmålet bredte sig ind i naboers haver. Det var slagsbrødrene ligeglade med, men det var de berørte naboer forståeligt nok ikke. Men de fik kun en sludder for en sladder og nogle hensigtserklæringer fra centerets ledelse.

 

Læs også
Det skændige mord på Nedim Yasar udstiller, hvor forrykt den politiske korrekthed er

I april sidste år smadrede nogle af beboerne vinduer, døre og inventar i centeret, fordi de var sure over, at de ikke havde adgang til internet om natten.

 

Bløppet  reaktion

Centerlederen bagatelliserede denne sag ved at kalde det hele for en ”episode”. Han udtrykte stor forståelse for de unges reaktioner.

 

Der var ikke det ringeste forsøg på at forklare de unge voldsmænd, at sådan gør man bare ikke i Danmark.

 

Ledelsen leverede én stor gang bortforklarende, ansvarsforflygtigende bløppethed.

 

Syg kultur

Nu viser det sig så, at personalet ikke bare har set igennem fingre med grove krænkelser af normer og regler fra beboernes side. De har også set igennem fingre med grove krænkelser af normer og regler fra personalets egen side.

 

Læs også
De politisk korrekte er præget af angst og irrationelle holdninger – derfor siger befolkningerne fra

Det gælder selvfølgelig først og fremmest de to kvindelige medarbejdere, der pludselig fik lyst til ungt kød og så bare tog for sig af retterne.

 

Men det gælder også den ledelse, der holdt denne skandale skjult for de politisk ansvarlige.

 

Der har været en syg kultur på dette center, som repræsenterer det værste af ånden fra 68 og den moderne politiske korrekthed i de snakkende klasser.

 

På høje tid at få lukket det foretagende.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…