Regeringen skal finde nye veje til finansiering af grøn energi – der er tre muligheder, men ingen af dem kan samle et flertal

Grøn energi er blevet en dyr fornøjelse for skatteyderne. Vindmøller og andre former for vedvarende energi har fået enorm økonomisk støtte gennem snart mange år.

 

Nu vil regeringen skære – en smule – ned på støtten.

 

Under alle omstændigheder skal der ændres på energiafgifterne.

 

EU-Kommissionen har underkendt den danske støtte til vedvarende energi – den såkaldte PSO-ordning. Støtten til vedvarende energi er i strid med EU’s statsstøtteregler og Kommissionen kræver, at ordningen laves om fra 2017 – og det er meget tvivlsomt at Kommissionen kan godkende en meget langstrakt og gradvis ændring af støttesystemet.

 

PSO-afgiften koster 8 mia om året

El-kunderne betaler PSO‐gebyret over elregningen – i år omkring 8 mia. kr. Dansk erhvervsliv betaler omkring 60 pct.

 

PSO‐gebyret er giftigt indrettet: Når markedsprisen på el falder, så bliver det dyrere for el-kunderne. Det er dem, der skal dække forskellen mellem spotprisen og de afregningspriser som vindmølleejerne er garanteret.

 

Hvis el-kunderne skulle fortsætte med at betale denne støtte til vindmølle via PSO-afgiften, så bliver det er stort beløb. Omkring 70 mia kr over de næste 10 år.

 

Det er disse 70 mio. kroner som regeringen skal finde på anden hvis, når den skal fjerne PSO-afgiften.

 

Hvis afskaffelse af PSO-afgiften skal være budgetneutralt (efter tilbageløb og adfærd), skal der gennemføres besparelser på statsbudgettet eller øge personskatterne på en måde, der tilvejebringer et provenu på godt 5 mia. kr. i 2017 og faldende til 3,2 mia. kr. i 2025.

 

Et forslag går på at hæve personskatten. Men det vil være umuligt at samle flertal for det – og slet ikke i en situation, hvor erhvervslivet, der betaler 60 pct. af PSO-afgiften, får store afgiftslettelser.

Læs også
Rettelse i artiklen: Det regner med mikroplast – fra vindmøller!

 

Andre forslag betyder også en skærpet beskatning – og er derfor meget svære at gennemføre.

 

Udbygningen af vindmøllerne kan begrænses

Man kan også vælge at skære ned på udbygningen af den vedvarende energi. Regeringen går et lille skridt i den retning.

 

En væsentlig del af udgifterne til den grønne omstilling er allerede låst fast.

 

Men i princippet kunne investeringerne i den grønne omstilling begrænses ved f.eks. at udsætte bygningen af havvindmølleparken Krigers Flak og skrotte eller udsætte planerne om etablering af 350 MW kystnære havvindmøller.

 

Regeringen har i udspillet til forhandlingerne af uransagelige grunde holdt fat i den planlagte udbygning af Krigers Flak, men skrottet etableringen af 350 MW kystnære havvindmøller, der i givet fald kan begrænse investeringerne i den grønne omstilling med omkring 7 mia. kr.

 

Læs også
Dagens læserfoto: 30 vindmøller på ét sted i Midtsalling – “forhåbentlig et foto til eftertanke for alle dem, der er så vilde med vindmøller”

Det bliver tydeligt, hvor dyre vindmøllerne er for danskerne

Hvis der ikke kan findes øgede indtægter til erstatning for PSO-afgiften, og hvis udbygningen af vedvarende energi ikke begrænses, så er der kun én mulighed tilbage.

 

Så skal der findes besparelser andre steder på statsbudgettet.

 

Det er ikke sandsynligt, at forhandlingerne ender med, at udbygningen skal finansieres ved besparelser på social-, undervisnings- og sundhedsbudgetterne.

 

Men hvis det skulle ske, vil omkostningerne ved den ambitiøse grønne omstilling i det mindste tydeliggøres for alle.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…