Bidstrup Gods er blevet restaureret på smukkeste vis

Den 2. september indviede godsejerparret Helle & Geert F. H. de Lichtenberg Bidstrups nyrestaurerede nordfløj. Fløjen, der ikke har været i brug i 80 år, fremstår nu istandsat, nyindrettet og med venlige adgangsforhold for gangbesværede og handicappede.

 

 

Det hele skal bruges til nye aktiviteter for gæster. I forvejen er der i år 70 ekskursioner og arrangementer for virksomheder og foreninger. Men de hidtidige rammer har været begrænsede, for hovedbygningen rummer også ejernes private bolig og Godsets kontor. De ny faciliteter giver plads til større arrangementer, konferencer og lignende, som man før har måttet sige nej til, og der er nu meget mere at vise frem.

 

3 forskellige fonde har fundet projektet værdigt til støtte. ELRO Fonden, LAG Randers-Favrskov og W. O. Berntsens Fond har tilsammen givet tilsagn om 925.000 kr. svarende til omring halvdelen af udgiften. Pengene går især til reparationer af de gamle vægge, gulve og lofter, til malerarbejde og til nye toiletter og installationer.

 

 

I en fredet bygning er det vigtigt at værne om det gamle. Et skimlet og laset blomstertapet fra 1844  var tæt på udskiftning. Det blev reddet med kyndig indsats af erfarne konservatorer og malere. Rustne og revnede jernovne fra 1700-tallet har også fået nyt liv.

 

 

En af hovedkræfterne bag projektet, arkitekt Gert Madsen, har båret byggesagen igennem hos myndighederne. Favrskov kommune har ydet en stor hjælp. Men Bidstrups hovedbygning er totalfredet og så er det Slots- og Kulturstyrelsen i Kulturministeriet, der bestemmer. Kreativ udnyttelse af de gamle rum og nænsom restaurering af de antikke interiører førte til godkendelse af projektet.

 

Efter indvielsen vil Bidstrups hovedbygning på et tidspunkt blive åben i en weekend for offentligheden. I samarbejde med ELRO Fonden arrangeres rundvisninger, så interesserede får mulighed for at se alt det nye i den gamle herregård. Rundvisningerne annonceres, så man kan tilmelde sig og sikre sig plads på en af turene.

http://www.bidstrupgods.dk/

 

PRESSEMEDDELSE

Læs også
Bidstrup Gods er en af Danmarks smukkeste herregårde
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…