PET advarer om alvorlig terrortrussel: Et flertal i Folketinget vil nu give seks års fængsel for at rejse til Syrien

Finn Borch Andersen / Twitter

I torsdags den 28. april offentliggjorde PET sin nye vurdering af terrortruslen mod Danmark, og den “er fortsat alvorlig,” hedder det i PET-analysen.

 

“Terrortruslerne mod Danmark og det øvrige Europa er i forandring. Vi skal agere i et trusselbillede, der er stadig mere dynamisk, fragmenteret og komplekst,” forklarer PET-chef Finn Borch Andersen i en pressemeddelelse og fortsætter:

 

“I dag ser vi, at IS (Islamisk Stat, red.) er i stand til at planlægge og udføre relativt komplekse terrorangreb i Vesten. Det betyder, at der også i Danmark kan gennemføres angreb med flere angribere og mod flere mål.”

 

Terrorangreb fra radikaliserede unge

Finn Borch Andersen understreger i den forbindelse, at Danmark ikke blot i lighed med det øvrige Europa er udsat for de mere komplekse og velorganiserede angreb fra Islamisk Stat, men også for angreb fra radikaliserede unge.

 

“Samtidig viste angrebene sidste år os den trussel, der kan udgå fra radikaliserede unge, der griber til vold. Den trussel er stadig til stede, og simple angreb gennemført af mindre grupper eller enkeltpersoner er den mest sandsynlige form for terrorangreb mod Danmark,” præciserer PET-chef Finn Borch Andersen.

 

PET vurderer på den baggrund, ”at angreb kan finde sted, uden at der foreligger efterretningsindikationer på det,” og fremhæver i den forbindelse, at propaganda fra Islamisk Stat kan påvirke personer i Danmark til at begå terror eller til at rejse til Syrien eller Irak for at tilslutte sig gruppen.

 

Politisk flertal: Op til seks års fængsel for at rejse til Syrien

Nu skal det imidlertid være slut med at rejse til eksempelvis Syrien eller Nordirak og deltage i krigshandlinger og så vende hjem og slippe for straf, fordi det hidtil har været umuligt for domstolene at bevise deltagelse i krigshandlinger.

 

Således står et flertal i Folketinget nu bag et forslag fra justitsminister Søren Pind (V) om at ændre straffeloven således, at det i sig selv bliver kriminelt at rejse til områder i udlandet, hvor terrororganisationer er part i en væbnet konflikt.

 

En overtrædelse af forbuddet, der omfatter danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i Danmark, vil blive straffet med op til seks års fængsel.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Eneste undtagelse fra reglen er ansatte i private virksomheder eller organisationer samt offentligt ansatte, som i kraft af deres arbejde har et legalt ærinde i de pågældende områder

 

”Med det nye forbud adresserer vi en af de største trusler mod vores sikkerhed herhjemme, som er de personer, der rejser til for eksempel konflikten i Syrien og kommer radikaliseret tilbage til vore samfund,” forklarer justitsminister Søren Pind i en pressemeddelelse og understreger:

 

”Derfor vil jeg nu indføre et indrejseforbud i de områder, der udgør en sikkerhedsrisiko, og hvor folk vender hjem med en kapacitet til at foretage angreb i Danmark. Det bliver simpelthen forbudt at sætte foden på bestemte områder.”

 

Over halvdelen er danske statsborgere

I sin netop udkomne analyse af terrortruslen mod Danmark vurderer PET, at 135 fortrinsvis unge sunnimuslimer siden sommeren 2012 er rejst til konfliktområderne i Syrien og Nordirak.

 

Af dem skulle cirka halvdelen nu være vendt tilbage, medens en fjerdel ifølge efterretningstjenesten fortsat befinder sig i konfliktområderne.

 

Den resterende fjerdedel skønnes ifølge PET at være blevet dræbt under krigshandlinger.

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

 

Ifølge en analyse, som den hollandsk baserede tænketank, ”International Centre for Counter-Terrorism”, offentliggjorde 1. april i år, er over halvdelen af de udrejste fra Danmark danske statsborgere af ”blandet etnisk herkomst”.

 

I analysen skønner tænketanken, at mellem 3.900 og 4.300 personer fra EU-landene fra januar 2011 og til oktober 2015 er rejst til Syrien og Nordirak for at deltage i kamphandlinger, og af dem menes 580 at være blevet dræbt.

 

På verdensplan drejer det sig ifølge tænketanken om 30.000 personer, som fra 104 forskellige lande deltog i kamphandlingerne i Syrien og Nordirak i perioden september 2014 til september 2015.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…