Muslimer lægger pres på byråd for at få gennemført kønsopdelt svømning – Socialdemokratiets stemmer er afgørende

Arkivfoto / You Tube

Aarhus Byråd skal onsdag beslutte om kønsopdelt svømning skal fortsætte som et kommunalt tilbud.

 

Aktive muslimer i byen lægger stor vægt på, at det bliver et ja. Og de lægger pres på byrådet med beskrivelser af, hvor galt det vil gå, hvis forsøgsordningen med den kønsopdelte svømning ikke kan fortsætte.

 

Men udtrykket er misvisende, for det handler i virkeligheden kun om, hvordan kvinders frihed begrænses.

 

Det er kvinder, der ikke må svømme sammen med mænd. De skal svømme bag sorte gardiner med kvinder som livreddere og undervisere – ingen mænd må være til stede.

 

Muslimske drenge og mænd derimod kan ugenert gå i fællesbadet med kvinder. Og hvor mænd blot skal være dækket til fra navle til knæ, må kvinder kun vise ansigt og hænder og deres tøj og badetøj må ikke være stramt.

 

Dermed er denne form for svømning et eksempel på muslimer, der lever efter islamiske forskrifte, det vil sige efter Koranens regler, sharia. Det afspejler kvinders underordnede stilling i islam og den holdning, at shariaens religiøse regler står over det verdslige samfund og kvinders ligestilling.

 

Pres på Kulturudvalget

Derfor bliver der nu også lagt pres på byrådet for at stemme ja til kønsopdelt svømning.

 

Det skete for nylig blandt andet i form af en gruppe på 5 kvinder, 4 muslimske og en dansk ateist mødte op i kulturudvalget.

 

En af kvinderne Israa Maarouf sagde, ”at et forbud vil ramme de forkerte.”

 

“De mest religiøse deltager alligevel aldrig i svømmeaktiviteter, og et forbud vil i stedet ramme de, der gerne vil svømme. Hun pointerede, at mange kvinder snakker om alt muligt i saunaen, både samfundsforhold og politik.” (gellerup.nu)

Læs også
I Skive arrangerer man svømning, der gør Danmark mere muslimsk

 

Filmmagasinet Gellerup har lavet en film om, at der skal uddannes kvindelige livreddere, og at der kun må være kvinder til stedet, hvor de uddannes – for ellers kan de ikke deltage.

 

Politikerne har tilsyneladende også fået beskrevet, hvordan det vil skade kvindernes sundhed og betyde social isolation, hvis de ikke kan deltage i svømning uden mænd. Det fremgår af udtalelser fra en socialdemokrat i byrådet.

 

Og det kan få afgørende betydning.

 

Socialdemokratiets stemmer er afgørende

Afgørelsen i byrådet på onsdag står og falder med hvilken side byens regerende Socialdemokrater falder til.

 

Byrådsmedlem Peder Udengaard (S) siger til gellerup.nu:

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

”På den ene side så argumenteres der for, at det er skadeligt for integrationen, at kvinderne fastholdes i kvindeundertrykkende miljøer, og det er en bjørnetjeneste man gør dem med for eksempel tilbud om kønsopdelt svømning.

 

På den anden side der argumenteres der for, at kvinderne, såfremt der ikke var mulighed for kønsopdelt svømning, vil være tvunget til at blive derhjemme og være afskåret fra kontakt til omverdenen, at de vil være afskåret muligheden for at danne netværk, der kan være med til at give dem redskaberne til at bryde ud af kvindeundertrykkende miljøer. Og det er derfor en gevinst for integrationen at have kønsopdelt svømning.

 

Derfor burde det helt centrale spørgsmål i debatten egentligt også være, kan det sandsynliggøres, at det er en integrationsmæssig gevinst at fastholde et tilbud om kønsopdelt svømning?”

 

Naive politikere

Men hvad lægger socialdemokratiet i begrebet integration?

 

Integration bør selvfølgelig handler om selvforsørgelse, fællesskab om demokrati, retssamfund og kulturelle værdier, herunder ligestilling. Og ikke mindst et verdsligt samfund hvor religion er en privat sag.

 

Hvis man er enig i det, så er det meget naivt at spørge om sharia-svømning gavner integrationen.

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

 

Når muslimer manifesterer, at kvinderne kun kan svømme, hvis det foregår efter islamiske forskrifter dvs. sharia-loven, så er det grundlæggende anti-integration. Det giver ikke mening, at begynde at måle på om det gavner integrationen.

 

Der er vel heller ingen der har fået et arbejde, fordi de har gået til sharia-svømning?

 

Det segment af muslimer, der kun vil svømme efter sharia er fundamentalistiske muslimer, der grundlæggende går ind for, at kvinder er mindre værd end mænd. Kønsopdelt svømning styrker deres magt over mere almindelige muslimer som for eksempel kvinder uden slør, der kommer under pres for at deltage i kønsopdelt svømning.

 

Men der er også kvinder, der siger, at sharia-svømning slet ikke handler om religion.

 

Elsebeth Frederiksen, der er en af de fem kvinder, som holdt møde med Kulturudvalget, sagde på mødet, ”at ønsket om kønsopdelt svømning for hende ikke handler om religion, da hun selv er ateist – hun nævnte, at kvinders blufærdighed også gør, at de ikke ønsker at svømme sammen med mænd.”

 

Undskyld, men siden hvornår er vi kvinder blevet for generte til at svømme sammen med det andet køn?

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

 

Det er pænt sagt naivt at bagatellisere sharia-svømning til et spørgsmål om blufærdighed.

 

Hvordan kan en kvinde, der lever i et samfund med frihed for kvinder søge foretræde for byens kulturspidser for at tigge om, at borgerne fortsat skal finansiere fundamentalistiske muslimers krav om ufrihed for kvinder?

 

Svigter Socialdemokratier årtiers ligestillingsarbejde?

 

Socialdemokratiet har i årtier kæmpet for kvinders ligestilling og et verdsligt samfund, hvor religion er en privat sag.

 

Det er ikke kommunens opgave at støtte fritidsaktiviteter der bunder i religiøse krav.

 

Man kan vel heller ikke forestille sig, at Socialdemokratiet vil begrunde kønsopdelt svømning med, at piger og kvinder er for ”blufærdige” til at svømme med det andet køn?

Læs også
“Forfølgelse af kristne er næsten på folkemordsniveau” – politisk korrekte politikere og medier gør ingenting

 

Hvis socialdemokratiet og Aarhus byråd siger ja til kønsopdelt svømmeundervisning, så skubber det til en udvikling, hvor religiøse regler får større magt i indretningen af det danske samfund.

 

Den er allerede godt i gang.

 

Kønsopdelt muslimsk pige- og kvindesvømning bag sorte gardiner og med kvindelige undervisere og livreddere er så populært, at det giver baghjul til alle andre kommunale svømmetilbud i Aarhus Kommune. Det skriver gellerup.nu.

 

”I et notat til kulturudvalgsmødet forleden skrev Magistraten for Kultur og Borgerservice blandt andet, at den kønsopdelte svømning i Aarhus er den mest populære svømmeaktivitet overhovedet.”

 

Aarhus Kommune er aktiv

Iøvrigt var det byens borgmester for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, der for år tilbage fik skudt kønsopdelt svømning i gang med penge fra Kronprinseparrets fond.

 

Og kommunen er fortsat aktiv i konsolideringen af sharia-svømning.

 

Aarhus kommune uddanner for eksempel også muslimske kvinder til svømmetrænere og livreddere. Det fremgår af filmmagasinet Gellerup, som har besøgt et af de mange steder, hvor det sker.

 

Foreningskonsulent Henriette Gaardbo fortæller, at kurset er den eneste mulighed nogle muslimske kvinder har for at blive livreddere. Betingelsen er at der ikke er mænd til stede.

 

“Vi har samlet 15 kvinder i Aarhus, som godt kunne tænke sig at være livredder. Og det, der er særligt for de her kvinder, er, at de fleste af dem ikke har mulighed for at tage kurset, hvis det er sådan, at der ikke kun er kvinder til stede, dvs., at det kun er kvinder der er i svømmehallen, det er kvindelige instruktører og det er kvindelige livredderinstruktører,” siger hun i filmen nedenfor.

 

Det står frit for muslimske indvandrere, at integrere sig i dansk svømmekultur, de skal være velkommen.

 

Omvendt kan de ikke passe, at det danske samfund skal integrere sig i muslimsk svømmekultur, hvor kønnene er adskilt. Hvis man vil have den slags, må man bygge sin egen svømmehal eller rejse på ferie hvor far og mor så kan gå på hver sin kønsopdelte strand.

 

 

http://denkorteavis.dk/2016/ny-magtfulde-organisationer-gar-sharia-og-reaktionaere-imamers-aerinde/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…