Kvindelig ansat havde oralsex og samleje med tre asyldrenge på Tullebølle – sådan lyder en anmeldelse

De bliver kaldt asylbørn, der har særlige behov for hjælp og beskyttelse.

 

Men nu viser det sig, at en ansat på Børnecenter Tullebølle på Langeland mistænkes for at have haft et seksuelt forhold til tre forskellige asyldrenge.

 

Nye oplysninger tyder på, at sagen er langt mere alvor­lig end hidtil anta­get. Det skriver Radio 24syv. De har gravet i sagen og fået nye oplysninger. Kvinden blev anmeldt den 10.juni til Langelands Kommune. Og anmeldelsen skulle vise hidtil ukendte detaljer i sagen.

 

I anmeldelsen til politiet nævnes det, at der er fotos af vikarens oralsex med en eller flere drenge. Desuden skal en video vise et samleje.

 

En kvin­de­lig vikars mis­brug af asyl­drenge er affo­to­gra­fe­ret og viser angi­ve­ligt, at hun har oral­sex med én eller flere af asyl­bør­nene, lige­som en video, opta­get i dår­lig kva­li­tet, skulle vise kvin­den have fuld­byr­det sam­leje med én af dren­gene. (Radio 24syv)

 

Drengene skal være mellem 15 og 17 år.

Fyns Politi vil hver­ken be- eller afkræfte oplys­nin­gerne af hen­syn til efter­forsk­nin­gen, siger chef­po­li­ti­in­spek­tør Sten Sko­v­gaard Lar­sen.

 

”Men det står klart, at vi ser med stor alvor på sagen. Når man er sat i ver­den for at beskytte udsatte børn, så er det her en meget alvor­lig mistanke,” siger Sten Sko­v­gaard Lar­sen til Radio24syv.

 

I fem måneder holdt ledelsen i asylsystemet tilsyneladende oplysningerne hemmelige for Udlæn­din­ge­sty­rel­sen og Lan­gelands borg­me­ster, Bjarne Niel­sen (V). De blev først informeret den 20. okto­ber. Integrationsministere Inger Støjberg fik oplysningerne to dage senere.

 

Det førte i sid­ste uge til, at Udlæn­din­ge­sty­rel­sen og Lan­geland Kom­mune beslut­tede at lukke Bør­ne­cen­ter Tul­lebølle. Desuden er asyl­di­rek­tør Sisi Eibye blevet fyret. Hun fratrådte sin stilling med øjeblikkelig virkning i går mandag 31.10.

 

http://www.radio24syv.dk/udvalgte-nyhedshistorier/anmeldelse-i-tulleboellesagen-ansat-havde-oralsex-og-samleje-med-asylboern/

Læs også
Tandteknikeren Bernt Herlitz afslørede ‘asylbørns’ sande alder – nu er han selv stillet for retten
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…