Malmø er blevet et multikulturelt mareridt – nu flygter folk i et omfang, man aldrig før har oplevet

Malmø er blevet et multikulturelt mareridt. Mange områder fungerer meget dårligt eller slet ikke. Nu vil folk væk.

 

“Hvid flugt” er et begreb man bruger, når europæere flytter fra en by, hvor andelen af indvandrere vokser.

 

I Malmø viser det sig, at der også er en anden form for “flugt”. Der er en massiv flugt af offentlig ansatte, som arbejder, hvor der er mange med indvandrerbaggrund.

 

Det er især skolelærere og socialarbejdere, som siger op.

 

Men også pædagoger, hjemmehjælpere og andre faggrupper flygter fra deres job.

 

Flere end 2000 sagde op forrige år. Det er 11 procent eller hver niende, som har sagt op. Det højeste antal nogen sinde. Det skriver sydsvenskan.se, 28.3.

 

Grafen viser personaleflugt fra den kommunale sektor i Malmø. Antallet af kommunalt ansatte som er stoppet:

 

 

Masseindvandringen ændrer Malmø

Masseindvandringen er så enorm, at svenskerne om 30 år er i mindretal i deres eget land. (DKA 2.2.15)

 

Det koster store summer, og dræner de offentlige kasser, så der bliver sparet på andre områder. Det gør livet svært for de offentlig ansatte. De har mindre at gøre godt med, fordi der skal spares (DKA, 18.11.15).

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Samtidig står de offentligt ansatte med andre uoverskuelige udfordringer på grund af de mange indvandrere fra især ikke-vestlige muslimske lande.

 

Dertil kommer en korruption, man ikke før har set. Samt mange utilfredse asylansøgere, flygtninge og indvandrere, som brokker sig og bliver truende, hvis de ikke får deres vilje. (DKA, 30.5.13)

 

Mange indvandrere er uden arbejde. Der er omfattende kriminalitet med bander, optøjer og bilbrande. (DKA 5.3, 28.12.14, 25.2, 4.8, 18.6, 18.8.15). Jødeforfølgelser, som er en belastning for mange andre end jøderne (DKA, 30.9.12, 27.2.14, 27.1.15),

 

Folkeskolen lider mest

Men det værste af alle steder er skolerne, og det er også her flugten er størst.

 

Mange folkeskoler har fungeret dårligt i flere år. Det store antal tosprogede elever, som strømmer ind i skolen er slet ikke fortrolig med svensk omgangsform og ofte taler de også sproget dårligt.

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

Det betyder, at det faglige niveau rasler ned. Engang var folkeskolen Sveriges stolthed. Nu er den på vej mod bunden i de internationale PISA-målinger. (DKA 25.2.16)

 

Samtidig skal lærerne på flere skoler finde sig i elever, der gør som det passer dem, og udsætter andre elever og lærere for chikane, trusler – de bliver kaldt for ‘luder’ og andre grimme ting. Svenske børn er bange, græder og vil ikke i skole. Det er blevet endnu værre med de mange asylansøgere og flygtninge. (DKA 3.11.14, 3.3, 28.10.15).

 

Malmø

Malmø er særlig udsat. Antallet af hjemløse har nået nye rekorder. De sociale udgifter stiger voldsomt.

 

Sygefraværet blandt de ansatte er enormt, og ingen vil arbejde i den sociale sektor. I sensommeren var halvdelen af socialrådgiverne sygemeldte.

 

Befolkningen vokser eksplosionsagtigt med 7000 personer hver år i de kommende år. (sydsvenskan.se)

 

Det betyder, at der skal ansættes 1000 skolelærere og 3000 ny pædagoger for at klare dette pres.

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

 

Normalt bliver der ansat 150 til 200 nye lærere om året.

 

Malmø forsøger at lokke nye offentligt ansatte til. Men foreløbig er det altså ikke lykkedes. Tværtimod flygter de ansatte i stort omfang fra jobbene i den offentlige sektor. Her er tallene fra kommunen, offentliggjort i sydsvenskan.se:

 

 

http://www.sydsvenskan.se/malmo/rekordmanga-lamnar-sina-jobb-i-malmo-stad/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…