Ligesom befolkningerne i andre EU-lande er danskerne blevet væsentlig mere kritiske over for EU

Den Korte Avis omtalte i går en opsigtsvækkende meningsmåling, der viser, at vælgerne i EU-landene er blevet langt mere negative over for EU: https://denkorteavis.dk/2016/ny-maling-viser-at-befolkningerne-i-europa-massivt-afviser-eus-indvandringspolitik/ (Pew Research Center)

 

Denne udvikling i negativ retning hænger tilsyneladende sammen med, at befolkningerne er stærkt afvisende over for EU’s håndtering af asylkrisen.

 

Meningsmålingen omfatter 10 EU-lande, og Danmark er ikke med. Men en dansk måling viser en tilsvarende tendens til, at vælgerne er blevet meget mere negative over for EU. Den er lavet af Epinion for Danmarks Radio i maj måned.

 

Betragtelig ændring på få måneder

I en måling i november 2015 sagde et stort flertal af danskerne, at de ville stemme ja, hvis der kom en dansk folkeafstemning om EU-medlemskabet. 56 procent ville stemme ja, mens 31 procent ville stemme nej.

 

I den nye måling er forskellen mellem ja og nej blevet indsnævret ganske betragteligt. Nu siger 44 procent, at de vil stemme ja, mens 37 procent siger nej.

 

Nejet ved folkeafstemningen i december om det danske retsforbehold var et varsel om den mere kritiske indstilling.

 

Folkeligt pres

Danskernes ændrede holdning afspejler sig også i, at et voksende antal danskere går ind for en folkeafstemning om vores medlemskab af EU.

 

I februar i år gik 37 procent ind for dette, mens 49 procent var imod. I dag er der overvægt af danskere, der ønsker en folkeafstemning: 42 procent siger ja, mens 38 procent siger nej. (Epinion/DR)

 

I Epinions målinger foreligger der ikke noget om, hvorfor danskerne er blevet væsentligt mere EU-kritiske. Men det er nærliggende at tro, at EU’s håndtering af asylkrisen har stor betydning ligesom i de andre EU-lande.

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Kendsgerningen er i hvert fald, at holdningen i Danmark bevæger sig samme vej som i de øvrige EU-lande. Den danske regering er under stærkt folkeligt pres i EU-politikken på linje med de andre regeringer.

 

https://denkorteavis.dk/2016/ny-maling-viser-at-befolkningerne-i-europa-massivt-afviser-eus-indvandringspolitik/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…