En helt særlig form for kernekraft kan løse vort klima- og energiproblem. Beslutningen skal træffes nu!

DR2 havde lørdag 23. april 2016 en temaaften om atomenergi og viste filmen Pandora’s Promise, der viser, hvordan man – bl.a. med støtte fra olieindustrien – har skabt unødig frygt og modstand. Det var en udsendelse, der viste, at uden kernekraft går det ikke, hvis man vil stoppe de katastrofale klimaændringer. Tak til Line Friis Frederiksen, der fortalte om fordele og ulemper ved atomenergi.

 

Temaaften om vind- og solenergi

Nu håber jeg, at hun laver en temaaften om vind- og solenergi, så man kan få perspektiverne på plads. Mange politikere og borgere er uvidende om facts og data ved en grøn omstilling, hvilket er nødvendigt, når man skal tage stilling og beslutte fremtidens energipolitik!

 

Når borgernes penge er indblandet, bør der være åbenhed om det

En temaaften om fordele og ulemper ved vindkraft kunne give åbenhed om en industri, der giver mange arbejdspladser og god eksport. Er sikkerheden forbedret siden styrengiftskandalen hos LM Wind Power (Berlingske 18. maj 2011), hvor en arbejder blev syg under arbejdet med glasfiber?

 

I 2016 lukkede Vestas en sag om en gældspost på 140 mio. kr. hos deres indiske samarbejdsparter. Man undgik en retssag ved at indgå forlig, så sagen blev skjult for offentligheden? Blev PSO afgifter brugt til at afskrive en gældspost hos indiske RRB Energy?

 

Ulempen ved vind- og solenergi er nødvendigheden af stabil back up energi, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, så flere vindmøller og solceller betyder flere kraftværker. Ved den rene vind- og solenergi glemmer man produktion og ressourcer, hvor vindkraft bl.a. bruger stål og sjældne jordarter. Ved solceller anvendes giftigt materiale, men vi hører kun om tilskud og fradrag.

 

Under en høring i 2013 om vindmøllestøj i Hoven ved Ølgod var der bekymring over opstilling af 2 vindmølleparker nær byen – den ene opsat af HOFOR i Kbh. for at pynte på hovedstadens eget CO2 regnskab.

 

Møllerne blev bl.a. opsat hos forgældede bønder, der med tilbud om penge for at stille deres marker til rådighed så en chance for at blive gældfri. Naboerne var rystede. Peter Skeel Hjorth har skrevet en fremragende bog ’Besat af vind’ (skyggesiden af en grøn industri), hvor man kan følge vindindustriens udvikling og metoder i Sverige, der godt kan sammenlignes med Danmark.

 

Man bør ikke sige NEJ til en ren energikilde, der kan erstatte alle fossile brændsler

Det kan undre, at SF med Pia Olsen Dyhr, DF med Mikkel Dencker m.fl. er modstandere af en ny ufarlig kernekraft med thorium, der bl.a. vil komme de fattige lande til gavn, for uden billig, rigelig og ren energi kan man ikke hjælpe dem ud af deres nød og elendighed.

 

I England, der også har høje energipriser, taler mange fattige om at vælge mellem Heat or Meat (varme eller mad). Også i Danmark belaster energiafgifterne husholdningsbudgettet både hos de rige men mest hos de fattige.

Læs også
COP24: Det var, hvad der var muligt, men ikke, hvad der var nødvendigt!

 

Hvis vi skal skabe økonomisk vækst gavner det ikke, at PSO energiafgifterne er så dominerende, at virksomheder som fx gartnerier vil have svært ved fortsat at drive virksomhed i Danmark.

 

Hvordan kan nogle politikere forestille sig ustabil vindkraft som hovedleverandør til Danmarks energiforsyning, når de nuværende mange vindmøller kun leverer ca. 10% af hele energien (ca. 50% af elenergien) og koster 5-7 mia. kr. årligt?

 

Hvis vi fortsætter med flere vindmølleparker for at komme op på 100% vil det jo blive en PSO afgift på 50-70 mia. kr. om året. Der vil ikke blive råd til mange bleskift på plejehjemmene – der vil ikke engang blive råd til en ble!

 

Hvis vi vil bremse den globale opvarmning og gavne økonomien, skal vi sige JA til kernekraft!

 

global-alarm.dk http://global-alarm.dk/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…