Kommune har i årevis brugt store summer på at få flygtninge i arbejde – men lige lidt har det hjulpet

Helsingør Kommune har pt. 246 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge over 18 år under integrationsprogrammet. De er alle kommet til kommunen indenfor de sidste tre år.

 

Men ud af de 246 personer er kun 5 kommet i arbejde, 3 har deltidsarbejde og 3 er i uddannelse.

 

7 andre, har været i arbejde i tidsbegrænsede perioder, men er det ikke for øjeblikket.

 

Ved udgangen af 2016 forventes antallet at nytilkomne at være steget til 350-400.

 

Med få migranter/flygtninge i beskæftigelse vil det på sigt have markante økonomiske og integrationsmæssige konsekvenser for Helsingør Kommune, derfor har borgmesteren og beskæftigelsesudvalget fået lavet ”en model” for at få flere i arbejde.

 

Flere praktikpladser

Modellen går dels ud på, at skaffe flere virksomhedspraktikpladser. Men flere praktikpladser vil næppe få flere i arbejde. Erfaringer er ikke gode.

 

I 2015 har der været igangsat ca. 100 praktikforløb og i 2016 er der indtil videre igangsat 72 virksomhedsforløb for flygtninge, men de mange praktik- og virksomhedsforløb har altså kun ført til at fem kom i arbejde.

 

Det kan naturligvis ikke udelukkes at et dobbelt antal praktikker kan føre til, at dobbelt så mange, altså 10, kommer i arbejde, men det vil alligevel være en fiasko og føre til store økonomiske konsekvenser for kommunens borgere.

 

Intet tyder på, at den øgede indsats vil ændre den kedelige situation. Ifølge Helsingør kommune har mange kun begrænset kendskab til arbejdsmarkedet.

 

Helsingør mener derfor, at det er meget vigtigt fra dag 1, at give de nyankomne viden om det danske arbejdsmarked og sideløbende arbejder med deres motivation og danskkundskaber.

Læs også
Malta har stoppet kapringen af fragtskib i Middelhavet – det har vigtige perspektiver for asylstrømmen

 

Kommunen vurderer at der som minimum er brug for 30-40 virksomheder, der vil indgå i et samarbejde om faste virksomhedsforløb. Målsætning er, at der løbende er 200-300 migranter/flygtninge i forløb hos lokale virksomheder, og at der kun er meget korte pauser mellem de forskellige virksomhedsforløb.

 

Det bliver dyrere

Et andet tiltag for at få flere migranter/flygtninge i arbejde i Helsingør handler om ledelse. Kommunen skriver:

 

”Team Integration i Center for Job og Uddannelse ledes i dag af en områdeleder, der også er leder af Team Aktivitetsparat. Der er behov for at styrke både det strategiske og det faglige niveau i Team Integration. Det foreslås derfor, at der ansættes en ny leder, der udelukkende får ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats overfor personer under integrationsprogrammet.”

 

Hertil kommer et antal medarbejdere under den nye leder.

 

”Den foreslåede model for beskæftigelsesindsatsen vil medføre yderligere udgifter til personale. Dette medfører, at Center for Job og Uddannelse via en tillægsbevilling skal tilføres yderligere 1,5 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017 til øgede personaleudgifter, hvis modellen skal gennemføres.”

 

Læs også
Nye tal viser, at jubelhistorierne om indvandrere i uddannelse og arbejde er falske – danske skatteydere betaler for fiaskoen

Tillægsbevillingerne skal lægges til udgiften på 8,8 mio. kr. for 2016-17.

 

Store visioner for fremtiden

”Center for Job og Uddannelses målsætning med den nye model for den beskæftigelsesrettede flygtningeindsats er, at 60 % af alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være i job eller uddannelse senest tre år efter deres ankomst til Helsingør Kommune.”

 

Helsingør kommune har selvsagt brug for optimisme. Mange borgere er på kontanthjælp, blandt dem er der stor overvægt at indvandrere fra ikke-vestlige lande, og andelen er ikke uvæsentligt stigende.

 

”I december 2015 var antallet af borgere med dansk oprindelse på kontanthjælp i alt 828 personer. Det svarer til en andel på 1,5 procent i forhold til alle borgere med dansk oprindelse i Helsingør Kommune. Andelen for indvandrere fra ikke-vestlige lande udgjorde 13,2 procent.”

 

Fire måneder senere er begge grupper blevet større. Indvandrer fra ikke-vestlige lande tager igen den største del.

 

”I marts 2016 viser samme beregning, at andelen af borgere med dansk oprindelse på kontanthjælp er steget marginalt til 1,6 procent, mens andelen for indvandrere fra ikke-vestlige lande er steget til 14,1 procent.”

Læs også
Jobfremgang i den offentlige sektor skærper udfordringen med mangel på arbejdskraft

 

De 246 migranter/flygtninge under det 3-årige integrationsprogram, herunder den beskæftigelsesrettet indsats er ikke medregnet.

 

Kilde: Beskæftigelsesudvalget Helsingør kommune 08.0616

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…