Islamisk Stat har regler for, hvordan en mand må udnytte de sex-slaver, han ejer

Video fra et slavemarked

I maj 2015 fik en amerikansk specialenhed fingre i en konvolut der indeholdt en del papirer tilhørende Islamisk Stat. Blandt dokumenterne var der et regelsæt for hvordan og hvorledes man burde behandle slavinder.

 

Hvor mange kvinder og piger Islamisk Stat har gjort til slaver vides ikke med sikkerhed, men det anslås at det drejer sig om flere tusinde.

De er alle blevet bortført, frataget deres rettigheder og blevet ofre for systematisk og brutal voldtægt.

 

Sagsnummer 64

Det hele starter med en at en ukendt spørger, beklager sig over den måde nogle slavinder, der efter hans mening, fejlagtigt bliver behandlet på.

 

Det er specielt den måde voldtægten gennemføres på der får ham til at spørge om retningslinier, da han mener at de ikke alle er i overenstemmelse med Islam. Den 29. januar 2015 udstedes der en Fatwa men sagsnummer 64.

 

Deri fremkommer spørgerens ønske om vejledning. Han står noget usikker overfor problemet da det er mere end hundrede år siden man sidst havde erfaring med slavehold.

 

Ordnung muss sein!

Antageligvis er det overdrevne misbrug af slavinder faldet enkelte ISIS ledere for brystet, og ment at det var nødvendigt at opstille regler for misbruget. ISIS teologer har derfor opstillet 15 punkter der ret så detaljeret giver retningslinjer des angående.

 

Bland andet hedder det at “har en “ejer” voldtaget en ung slavinde, bør han under ingen omstændigheder forulempe hendes moder også.

 

Far og søn bør ikke voldtage den samme slavinde.

 

Bliver en slavinde gravid må hun ikke få svangerskabet afbrudt.

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

 

Anal sex er generelt forbudt.

 

“Ejeren” skal udvise medfølelse , være flink mod den gravide kvinde, ikke ydmyge hende og ikke lade hende udføre arbejde, som hun ikke vil være i stand til.

 

Hvis “ejeren” ønsker at sælge sin slavinde skal han forsikre sig om, at køberen vil behandle hende på en passende måde.

 

Advarsler fra verdenssamfundet

I mange måneder har både FN og menneskeretsorganisationer berettet om de krigsforbrydelser som Islamisk Stat begår. Herunder den systematiske seksuelle misbrug af kvinde, unge piger og børn.

 

Særligt udsatte er kvinder fra de religiøse mindretal i nord Irak, de er blevet givet til Islamisk Stats kæmpere som belønning, eller solgt som slaver. Oplysningerne er blevet bekræftet af kvinder der er undsluppet dette rædsels regimes forbrydelser.

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Muslimske autoriteter tager afstand

Direktøren for fakultetet for Islamisk teologi ved Al-Azhar Universitetet, i Kairo et af den islamiske verdens højeste autoriteter, Abdel Fattah Alawari udtrykker bestyrtelse over Fatwaen og påpeger, at Islam prædiker frigivelse af slaver, ikke slavebinding af mennesker.

 

Islamisk Stat fejlfortolker forsætteligt Koranens ord

Allerede i september 2014 tog 120 navngivne islam lærdte fra hele verden, i et åbent brev til den selvudnævnte ISIS Kalif, afstand fra den udlægning af Koranen som Islamisk Stat lagde for dagen.

 

De fastslog at genindførelsen af slaveri er forbudt i Islam. Det har dog ikke gjort det store indtryk på Islamisk Stat.

 

Sex overgreb i vestlige lande

Den totalt manglende forståelse for den vestlige kultur, og dens holdning til kvinder, som mange flygtninge/migranter udviser overfor kvinder, er helt og aldeles utilladelig og bør imødegås med omgående udvisning af de pågældende lande.

 

Fatwaen om accepteret voldtægt, giver en ide om hvad der ligger til grund for deres syge og uacceptable syn på kvinder, sidst set i Køln nytårs nat.

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

 

Det er lige så uacceptabelt at den slags holdninger/handlinger undertrykkes af myndighederne, det skal frem i lyset, og de pågældende straffes og udvises.

 

Det omgivende samfund skal klart melde ud at det er holdninger der på ingen måde tillades, lige meget hvor i verden det sker. Der er behov for en kraftig holdningsbearbejdning af disse flygtninge/migrant grupper, og statuering af eksempler.

 

Japan har efter mere end 70 år tavshed om emnet, endelig sagt undskyld til de utallige kvinder i de af Japan besatte områder der blev gjort til sexslaver. Japan mangler stadig at undskylde den behandling og ydmygelse som engelske og amerikanske krigsfanger blev udsat for under deres krigsfangenskab.

 

Kilde: Die Welt.

 

Se video om slavemarked her:

http://denkorteavis.dk/2014/video-kvinder-med-gronne-oje-giver-den-hojeste-pris-pa-slavemarkedet-siger-maend-fra-islamisk-stat/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…