Asyldramaet: Spørgsmålet er, hvornår Søren Pind får Kristian Thulesen Dahl til at eksplodere

Udskriv

Mandag, der var den første dag med den nye grænsekontrol, søgte 75 personer asyl i Danmark. Det viser tallene fra Udlændingeministeriet.

 

De 75 er en lille stigning i forhold til dagene før, men det er der ikke noget specielt i. Disse tal svinger lidt op og ned, og generelt ligger de lavt for tiden, fordi det er vinter.

 

På baggrund af mandagens tal kan man således absolut ikke drage nogen konklusioner om virkningen af regeringens nye grænsekontrol.

 

Søren Pinds påstand

Men det var ikke desto mindre, hvad justitsminister Søren Pind gjorde. Ifølge ham understregede mandagens tal, at grænsekontrol uundgåeligt vil føre til, at der kommer flere asylansøgere til Danmark.

 

Udover, at dette var en temmelig letsindig omgang med tal, var det også en meget opsigtsvækkende politisk melding:

 

Regeringen har indført grænsekontrol, og så gør en af de centralt placerede ministre sig umage for at overbevise vælgerne om, at denne politik vil trække flere asylansøgere til Danmark. I vælgerflertallets øjne er dette noget utvetydigt negativt.

Læs også
Dansk muslim afvist ved belgisk grænse – grotesk, at Danmark ikke selv har burkaforbud

 

Samtidig er påstanden forkert.

 

Farligt for Venstre og provokerende for Dansk Folkeparti

Pinds udsagn risikerer at miskreditere grænsekontrollen og at miskreditere Venstre-regeringen i vælgernes øjne. Det er farligt for partiet.

 

En meningsmåling fra i dag giver Venstre et ordentligt dyk (Greens/Børsen). Den er dog lavet omkring jul og dermed særdeles tvivlsom. Men Venstre er i en sårbar position, hvor det er vigtigt at bevare ro og overblik.

 

For regeringen er der endnu en risiko forbundet med det budskab, som Søren Pind går ud med. Det virker meget provokerende på den nære samarbejdspartner Dansk Folkeparti, for hvem grænsekontrollen er en absolut mærkesag. Man kan vel sige det således:

 

Læs også
Med Dansk Folkepartis ny kurs kan Kristian Jensen være en død sild som ny formand for Venstre

Spørgsmålet er, hvornår Søren Pind får Kristian Thulesen Dahl til at eksplodere.

 

Men påstanden om, at grænsekontrol uundgåeligt vil trække flere asylansøgere til Danmark, er ikke bare politisk uheldig. Den holder heller ikke vand. Så meget desto værre er det, at den kommer fra regeringen selv.

 

Regeringens udgave af grænsekontrol

Pind har ret, at asyltilstrømningen til Danmark efter al sandsynlighed vil stige i de kommende måneder. Men det skyldes ikke grænsekontrol som sådan.

 

For det første vil der komme flere asylansøgere til Europa, når vejret igen bliver mildere.  Det vil også kunne mærkes i Danmark.

 

For det andet vil asylpresset på Danmark vokse, fordi langt færre asylansøgere nu kan komme ind i Sverige og Norge.

Læs også
Kristian Thulesen Dahl åbner for regeringssamarbejde med Venstre – han har tre grunde til at komme med denne melding

 

For det tredje har regeringen lavet grænsekontrol i en udgave, som rummer stor risiko for, at der kommer flere asylansøgere. Dette er helt afgørende.

 

Et politisk valg

Regeringen kunne have lavet en grænsekontrol, der ville betyde langt færre asylansøgere til Danmark.

 

En sådan grænsekontrol skulle tage udgangspunkt i, at andre EU-lande fuldstændig har droppet at overholde de gældende EU-regler.

 

Ifølge reglerne skal asylansøgerne registreres og have deres sager behandlet i det første EU-land, der kommer ind i. Dette system er brudt sammen. Asylansøgerne rejser igennem det ene sikre land efter det andet, uden at de bliver registreret.

 

Regeringen kunne have sagt: Vi vil ikke hænge på, at de andre lande ikke overholder deres forpligtelser. Så når vi kan se, hvor asylansøgerne kommer fra, sender vi dem tilbage – i hvert fald en stor del af dem.

 

Her ville grænsekontrollen indgå i en sammenhæng, der kraftigt begrænsede tilstrømningen.

 

Det er regeringens politiske valg, at den ikke vil indføre en sådan kontrol. Men man kan altså på ingen måde sige, at grænsekontrol uundgåeligt fører til flere asylansøgere.

 

Dansk Folkeparti tøver

Dansk Folkeparti har virket meget tøvende med at tage denne diskussion med regeringen. Man har først og fremmest talt om, hvordan der skabes en effektiv kontrol ved grænsen.

 

Men grænsekontrol er jo ikke bare grænsekontrol. Det kommer an på, hvad man bruger grænsekontrollen til.

 

Hvis grænsekontrol er forbundet med, at tilrejsende asylansøgere har fri adgang til at søge asyl i Danmark, vil resultatet blive flere asylansøgere – uanset hvor effektiv grænsekontrollen er.

 

Formentlig vil denne erkendelse gradvis slå stærkere igennem i Dansk Folkepartis politik. Budskaber som Søren Pinds kan bidrage til dette ved at tirre partiet.

 

Dette er alvor

Denne debat er alt for alvorlig til at drukne i smart sprog og taktiske krumspring. De valg, som danske politikere træffer i denne tid, vil få vidtrækkende konsekvenser for det danske samfunds fremtid.

 

En stor asyltilstrømning af den type, der nu rammer Europa, vil gøre Danmark til et langt mere konfliktfyldt og økonomisk belastet samfund, der bliver hårdt trængt på sine værdier.

 

Grænsekontrol er en nødvendig del af svaret. Men det skal være en grænsekontrol, der er præget af viljen til at dæmme op for tilstrømningen.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ