En læser skriver: Hvor er alle I naturbeskyttende partier? Hvor er Danmarks Naturfredningsforening?

Henne på Holmslands Klit mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord ligger der et tusindtal af sommerhuse, og der findes fastboende, næringsdrivende, og der findes landets største campingplads.

 

Den sydlige del af dette område har EU erklæret for Natura-2000 habitat, og det samme er tilfældet med den nordlige del af området. Habitater er skabt for at beskytte fauna og flora. I et lille område midt imellem disse to naturbeskyttelsesområder har Ringkøbing-Skjern kommune lige netop kilet sig ind med et forslag om at opstille havvindmøller 4 km fra kysten så høje som Storebæltsbroens pyloner.  Energistyrelsen har døbt området VesterhavSyd.

 

 

Sommerhusudlejerne på Holmsland har i fællesskab med Nørre Lyngvig camping fornylig indrykket en dobbeltsidet annonce i Ringkøbing-Skjern Dagblad med en visualisering af det, der venter, hvis et dag og nat snurrende og blinkende helvede opsættes 4 km fra strandlinien. Møllerne vil blive et skrækscenarie og altdominerende uanset, om man står på stranden eller flere km inde i landet. Solnedgangen vil kunne ”nydes” gennem et gitter af snurrende, blinkende og larmende kraftværker.

 

Annoncen viser også, at møller 20 km ude på havet – om end de stadig kan ses – så dog ikke er altdominerende. Det er en vigtig pointe at flytte møllerne mindst 20 km ud på havet, for beregninger viser, at det kun vil koste den enkelte parcel 15 kroner mere om året. Det kan alle nok klare.

 

 

Da ideen om kystnære møller oprindelig blev skitseret, var afstanden 20 km fra kysterne netop i spil, men efter folketingets energiforlig i 2012, var afstanden pludselig ændret til 4-8 km. Ingen har taget ansvaret for denne ændring. Men med den lillebitte merudgift ved flytning af kystnære møller ud til mindst 20 km fra kysten, bør folketinget tage forliget op til revision, og partier, som ynder at kalde sig grønne, går vel forrest?

 

Men selv 20 km fra Holmslands Kyst er et elendigt valg, fordi der er ledigt areal på Horns Rev få km sydpå. Ringkøbing-Skjern kommune forestiller sig naivt, at Hvide Sande Havn skal servicere VesterhavSyd off-shore, og de vil ikke indse, at Horns Rev er oplagt, både fordi det er til rådighed og fordi serviceringen fra land allerede er fuldt udbygget i Esbjerg. Kommunen tror at skabe et 10-tal arbejdspladser ved etablering af de kystnære møller, men de negligerer, at de vil tabe et måske 1000-tal af beboere og arbejdspladser, når mange flygter på grund af de kystnære møller. Det er blevet estimeret, at kommunens tab i skatter m.v. ligger mellem ½ og 1 mia. kr.

 

Jeg har forsøgt at vække Danmarks Naturfredningsforening, som indtil nu kun har stået oppe på en klittop og skuet 300 meter ind over land. Foreningen bør vågne op og kaste et blik på udlejernes meget sigende annonce. De vil opdage to ting, hvis de vågner: Befolkningen – det er fastboende, næringsdrivende, sommerhusejere, sommerhuslejere fra DK, Tyskland, Sverige, Norge, Holland m. fl. – interesserer sig for, at natur og miljø ikke ødelægges; og DN vil også opdage, at anbringelse af møller 4 km fra det kystområde, som de så gerne vil passe på, er den rene vandalisme.

 

Ringkøbings-Skjern kommune har i nogle år ført sig frem som ”naturens rige”. Men den dag, de opdager, at mange flytter eller bliver væk, kan de jo så kalde sig naturens fattige.

 

Læs også
Rettelse i artiklen: Det regner med mikroplast – fra vindmøller!

Arne Berget er overlæge, dr. med. Gynækologi & Obstetrik.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…