Hemmeligt udkast til slutdokument for EU-topmødet gør det klart, at Angela Merkel har mistet grebet om EU

You Tube

I dag holder EU’s ledere topmøde om asylkrisen i Europa. Tyrkiets premierminister Ahmet Davutoglu vil også komme til stede på mødet.

 

Tyrkiets deltagelse skyldes, at der er lagt op til et større samarbejde mellem EU og Tyrkiet.

 

Dette topmøde kan få afgørende konsekvenser for EU’s fremtid. Den massive asylstrøm truer med at skabe opløsning i de europæiske samfund. Det er derfor ubetinget nødvendigt, at der træffes beslutninger, som gør det muligt at begrænse tilstrømningen til EU-landene kraftigt.

 

Hemmeligt dokument

Hidtil har EU fuldstændig svigtet sin opgave i den forbindelse. De ydre grænser er hullede som en si, og de fælles initiativer har slet ikke været på højde med situationen.

 

Derfor har mange EU-lande taget sagen i egen hånd. På nationalt plan har man fået skabt betydelige begrænsninger i asylstrømmen.

 

Topmødet drejer sig derfor ikke kun om at taget nye fælles EU-initiativer. Det drejer sig i høj grade også om, at EU accepterer de nationale reguleringer, der har skabt bedre styr på situationen.

 

Noget tyder på, at det bliver tilfældet. Det fremgår af et hemmeligt udkast til slutdokument for topmødet, som er kommet den tyske avis Bild i hænde.

 

Merkels linje

EU’s hidtidige svigt i asylpolitikken er i høj grad forbundet med den tyske forbundskansler Angela Merkel. Udkastet til slutdokument gør det klart, at Merkel nu har mistet grebet om asylpolitikken i EU.

 

Merkel har satset alt på, at asylstrømmen til Europa skal reguleres gennem en aftale med Tyrkiet. Der er allerede lavet én aftale mellem EU og Tyrkiet, men den fungerer ikke. Nu skulle der så laves en ny og større aftale.

 

Læs også
Højaktuel bog om præsident Erdogan og hans Tyrkiet

Merkels plan gik ud på, at Tyrkiet skulle holde på de især syriske asylansøgere i landet, så de ikke rejser til EU. Samtidig skulle Tyrkiet forpligte sig til at tage de illegale asylansøgere (økonomiske migranter) tilbage, som har taget turen fra Tyrkiet til Grækenland eller andre EU-lande.

 

Til gengæld skulle EU modtage mange hundrede tusind legale asylansøgere (rigtige flygtninge) fra Tyrkiet under ordnede former. Disse asylansøgere skulle så fordeles på EU-landene efter et kvotesystem. (Danmark står udenfor, fordi vi ikke er med i den fælles asylpolitik.)

 

Merkels store planer med Tyrkiet er gået hånd i hånd med, at hun har angrebet de lande, som har indført nationale lofter over, hvor mange asylansøgere de vil tage imod. Det gælder Østrig og en stribe lande på Balkan. Det skal de holde op med, har den tyske kansler ladet forstå.

 

Kæmpe nederlag

Men i det lækkede udkast til slutdokument for topmødet lider Merkel et kæmpe nederlag på to af hendes absolutte mærkesager.

 

I dokumentet bliver det slået fast, at nationale grænsekontroller på Balkan og i Østrig har lukket af, og at det skal forblive sådan:

 

”Strømmen af illegal migration på den vestlige Balkan-rute bliver stoppet. Denne rute er nu lukket” (Bild). En klar sejr til Østrig og de andre. En tilbagevisning af Merkel.

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

 

Samtidig jorder dokumentet et nøglepunkt i Merkels planer for samarbejdet med Tyrkiet.

 

Merkel har sværmet for den tanke, at man skulle modtage mange legale asylansøgere fra Tyrkiet, som så skulle tvangsfordeles mellem EU-landene via et kvotesystem. Men det har hele tiden været fuldstændig urealistisk – medlemslandene vil ikke være med.

 

Tanken om disse kvoter er væk i udkastet til slutdokument. Her hedder det bare, at medlemslandene ”inviteres” til at modtage flere flygtninge.

 

Det betyder i realiteten, at EU ikke kommer til at modtage de mange asylansøgere fra Tyrkiet, som Merkel har stillet i udsigt. Spørgsmålet er så, hvad der bliver Tyrkiets reaktion på topmødet.

 

Den tyrkiske reaktion

Meget tyder på, at Merkel er blevet kørt ud på et sidespor under forberedelserne til topmødet. Til gengæld synes formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk at have spillet en meget aktiv rolle i at finde en løsning på topmødet.

 

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

Merkels nederlag i forhold til grænselukningerne i Østrig og på Balkan er nok definitivt. Det bliver der næppe rokket ved på topmødet.

 

Men det er usikkert, hvad der sker i forhold til Tyrkiet. Ingen ved endnu, hvordan tyrkerne vil reagere på, at Merkels forslag om kvotefordeling er brudt sammen. Hvad vil tyrkerne kræve i stedet?

 

Der kan være flere penge fra EU. Det kan være nye krav til visumfritagelse for tyrkere til EU. Det kan være nye krav til forhandlingerne om tyrkisk EU-medlemskab. Det vil topmødet vise. Foreløbig er der grund til at nære en dyb skepsis.

 

Men den vestlige Balkan-rute er og bliver lukket. Det vil faktisk også kunne mærkes herhjemme, fordi langt de fleste asylansøgere til Danmark kommer den vej op gennem Europa.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…