Helt ude af kontrol: Antallet af syriske ægtefællesammenføringer næsten firedoblet i forhold til 2014

Selvom syrerne udgør langt under halvdelen af dem, der til og med 30. november 2015 søgte asyl i Danmark, dominerer de totalt, når det gælder sammenføringer med ægtefæller eller faste samlevere.

 

Per 30. november 2015 havde således ialt 1.945 syrere med flygtningestatus ifølge Udlændingestyrelsen fået tilladelse til at hente ægtefælle eller samlever til Danmark.

 

Det er næsten fire gange så mange som i hele 2014, hvor 509 syriske flygtninge fik tilladelse til ægtefællesammenføring.

 

På flygtningeområdet er det statsløse, det vil primært sige palæstinensere, der med 256 tilladelser til ægtefællesamføringer udgør den næststørste gruppe. Herefter følger afghanske flygtninge med tilladelser til 67 ægtefællesammenføringer.

 

Over ni tusinde har indtil nu fået asyl

I løbet af de første elleve måneder i 2015 modtog Danmark ifølge Udlændingestyrelsen ialt 18.492 asylansøgere, og af dem har indtil nu 9.927 fået asyl og dermed flygtningestatus.

 

Selvom syrerne af en eller anden grund får størst opmærksomhed, udgør de syriske asylansøgere med ialt 7.779 i de første elleve måneder i 2015 langt under halvdelen af de som nævnt 18.492 personer, der søgte asyl i den omtalte periode.

 

Det skyldes blandt andet, at antallet af asylansøgere fra især Afghanistan, Iran og Irak er eksploderet i forhold til 2014

 

Antal iranske asylansøgere ottedoblet

I 2014 søgte således ialt 313 personer fra Afghanistan asyl i Danmark. I de første elleve måneder i 2015 var det antal ifølge Udlændingestyrelsen mere end femdoblet og nået op på ialt 1.614 personer.

 

Medens 284 iranske statsborgere søgte asyl i Danmark i 2014, blev det antal i de første elleve måneder i 2015 mere end ottedoblet til ialt 2.362 personer.

 

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

Fra Irak modtog Danmark i 2014 ialt 151 asylansøgere. Også her er der i årets første elleve måneder i 2015 sket en kraftig forøgelse, idet ialt 1.270 irakere i denne periode søgte asyl i Danmark.

 

Kommunerne er ved at bukke under

Hver gang en asylansøger får opholdstilladelse og dermed flygtningestatus, er det landets kommuner, der belastes.

 

Således har Udlændingestyrelsen i løbet af de første elleve måneder i 2015 sendt i alt 9.658 flygtninge ud til landets kommuner, som står i den desperate situation, at de ikke kan skaffe boliger nok til de mange flygtninge, hvis antal vil blive mere end fordoblet på grund af ægtefællesammenføringer og familiesammenføringer med de børn, som den flygtende fader har efterladt til deres egen skæbne.

 

Mange steder som i for eksempel Helsingør har man været nødt til at installere flygtninge på hoteller, og i Næstved har kommunen måttet ofre 17 millioner kroner på midlertidige boliger til flygtninge. Penge, der skal tages ud af et budget, der i forvejen er stramt.

 

Heller ikke plads til asylansøgere

Også de mange asylansøgere volder problemer. Således er 150 asylansøgere i øjeblikket indkvarteret i en teltlejr i Thisted ved Limfjorden i det stormomsuste Thy, hvor vindstød af orkanstyrke ikke er ualmindelige.

 

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

Af samme grund måtte lejren evakueres den 29. november og i skrivende stund søndag den 3. januar er der kraftig blæst med frostgrader i området.

 

I Sverige står det dog endnu værre til. Her har mandlige asylansøgere i november måttet forlade deres værelser og sove udendørs for at give plads til asylansøgerfamilier med børn.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…