Han kom bag facaden i indvandrerghettoen – igen og igen lød det: “Man kan ikke både være en god muslim og dansker”

Debatten om indvandring bliver ofte ført på en helt forkert forudsætning.

 

Man taler som om, det kun er en lille gruppe af muslimer, der har et fjernt eller direkte fjendtligt forhold til det danske samfund og dets værdier.

 

Det bliver hævdet, at det store flertal af muslimer er moderate, og at de gerne vil integrere sig i det danske samfund.

 

Flere undersøgelser og meningsmålinger modbeviser denne fremstilling. Men de indgår stort set aldrig i debatten.

 

En undtagelse var TV2 udsendelser optaget med skjult kamera i danske moskeer: Moskeer bag sløret.

 

De gav et helt andet indtryk end den gængse modsætning mellem en lille bitte gruppe ekstremister og det store moderate flertal.

 

Tværtimod gav udsendelserne det indtryk, at en stor del følte sig som muslimer frem for som dansker. Og dem, der begyndte at føle sig som dansker blev hurtigt banket på plads med den sociale kontrol.

 

Det indtryk bekræfter manden bag udsendelserne, journalisten  Martin Kjær Jensen. (Berlingske 8.5)

 

Han siger blandt andet i et interview, at “en indvending, som gik igen og igen, var, at man ikke både kunne være en god muslim og dansker.”

 

Børnene er ikke mere integrerede end forældrene – tværtimod

I 2012 læste han Danmarks Statistiks rapport om indvandrere i Danmark.

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

 

Her blev han slået af den kendsgerning, at efterkommerne ikke klare sig nævneværdigt bedre end forældrene i det danske samfund. Faktisk værre på flere områder.

 

Han ville finde ud af, hvorfor det var sådan – stik imod hvad han gik og troede.

 

Derfor gik han i gang med at tale med indvandrere i boligområder hvor hovedparten har indvandrerbaggrund: Tingbjerg, Vollsmose og Gellerup.

 

Han fandt hurtigt ud af, hvor svært det var at komme til at tale med indvandrere. De ville ikke eller de turde ikke.

 

“Det var et miljø præget af social kontrol, man slet ikke kan forstå, hvis man ikke har oplevet den.”

 

“En indvending, som gik igen og igen, var, at man ikke både kan være en god muslim og dansker.”

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

 

En sagde direkte til ham: “Ingen hvid véd, hvordan det er at bo i Gellerup. Her gælder helt andre regler, og dem bryder man ikke”.

 

Akkari

Martin Kjær Jensen har også skrevet Ahmed Akkari biografi. Akkari bekræftede hans indtryk.

 

Han fortalte om den udbredte sociale svindel i de islamistiske miljøer og om misbrug af den danske foreningslov.

 

Han fortalte om fordømmelse af danske værdier og benhård social kontrol.

 

Imamerne spillede dobbeltspil. De påstod, at de gik ind for integration. Men i virkeligheden modarbejdede de den.

 

Læs også
Morten var ved stranden med sine børn: ‘Fem muslimer’ omringede ham og truede med kniv: “Tror du bare, du kan gå her”

Det var også det indtryk man fik af TV2’s udsendelser. Her frarådede imamerne omgang med danskere som for eksempel at tage imod invitationer til sådan noget som fødselsdage.

 

Islams regler styrer muslimers liv

Når det er sådan, hænger det sammen med den store rolle islam spiller. Islam er ikke kun en religion, det er også et sæt regler for samfundets indretning og den enkeltes adfærd ned i mindste detalje.

 

Det er langt fra alle muslimer der følger islams forskrifter til punkt og prikke. Men en meget stor del er præget af grundholdningen og ser en modsætning mellem muslimer og ikke-muslimer.

 

Martin Kjær Jensen siger:

 

“Rigtig mange ved ikke, hvor ekstrem stor betydning religionen har i hverdagen i de her miljøer. I den her ortodokse opfattelse har Koranen og hadith svar på alt. Livet er kort og derefter ender man enten i Paradis eller i Helvedet. Særlig forestillingen om Helvedet er ekstremt nærværende og skræmmende og tydelig på en måde, jeg ikke kender andre steder fra. Derfor bliver livet simpelthen kun en kort eksamen, der skal overståd ved at følge det meget detaljerede regelsæt, som religionen leverer.”

 

Målinger

Læs også
“Kunstige jomfruhinder”: Læger skal ikke vedligeholde overtro og uvidenhed

Martin Kjær Jensens erfaringer og iagttagelser bliver til fulde underbygget af forskellige målinger.

 

Fundamentalismen er udbredt blandt danske muslimer og den er voksende.

 

En ret ny meningsmåling (Wilke/Jyllands-Posten) viser, at danske muslimer i de senere år blevet langt mere fundamentalistiske. Det vil sige, at de tager Koranens dogmer helt bogstaveligt og ønsker at følge dem.

 

Et stort flertal af de adspurgte muslimer mener, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud. Det drejer sig om 77,2 procent mod 62,4 procent i en måling fra 2006.

Tæt på halvdelen af de adspurgte mener generelt, at muslimske piger i Danmark fra teenagealderen bør tildække sig med f.eks. tørklæder, når de færdes uden for hjemmet. 42,7 procent siger ja, mens 44,6 procent siger nej. I 2006 sagde kun 28,6 procent ja. (DKA, 11.10.15)

 

I andre lande er der lavet undersøgelser med et tilsvarende resultat. i april måned blev der lavet en målingen til et dokumentarprogram, som blev sendt på TV-kanalen Channel 4. Programmet hedder: ”What British Muslims Really Think” (”Hvad britiske muslimer virkelig tænker”).

 

Manden bag dette program er ikke en hr. hvem-som-helst. Han hedder Trevor Phillips og er tidligere formand for den britiske Kommission for Lighed og Menneskerettigheder. En mand, der er hævet over enhver mistanke om fordomme over for etniske minoriteter.

Læs også
Afsløret på TV: Imam i moské vil ikke give hånd til dansk mand – “det er fordi, han mener, at jeg er vantro”

 

Som optakt til udsendelsen har Phillips blandt andet sagt til Sunday Times Magazine: ”Jeg troede engang, at Europas muslimer gradvis ville falde ind i landskabet. Jeg burde have vidst bedre.”

 

Nu ser Trevor Phillips stærke parallelsamfund, der befinder sig langt fra de frihedsværdier, som Storbritannien ligesom Danmark er bygget på.

 

Disse målinger er aldrig rigtig trængt ind hos politikere og meningsdannere.

 

Nu taler man om indgreb over for navngivne ekstremistiske immamer fra udlandet.

 

Det sker på baggrund af Martin Kjær Jensens udsendelser. Martin Kjær Jensen som nu selv siger helt direkte, at problemet er langt bredere end en lille gruppe imamer.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…