Gymnasieelever indtager Gammel Estrup – historieundervisning på en helt ny måde

Når det kommende skoleår snart sætter ind på Paderup Gymnasium, bliver det vante klasselokale skiftet ud med Gammel Estrups rigt udsmykkede sale og gemakker i historieundervisningen for en række 2.g klasser. På Paderup Gymnasium glæder man sig over det nye tiltag, som skal bringe eleverne i øjenhøjde med museet.

 

”Når eleverne kommer ud på museet, bliver undervisningen mere autentisk og konkret, og kombinationen af gymnasiets teoretiske tilgang til historieundervisningen og museets formidling af historiske genstande, bygninger og kulturmiljøer skaber bedre læring for eleverne ”, siger gymnasielærer Tina Damkjær Maimburg, som ser frem til at slippe sine elever løs på en af Danmarks bedst bevarede renæssanceherregårde.

 

Det nye tiltag bygger på positive erfaringer med at flytte gymnasieundervisning ud på museet i kortere forløb. Her er en gruppe elever i gang med at lave en film om Gammel Estrups farverige historie. Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

 

”Positive erfaringer fra tidligere, korte forløb for vores elever på Gammel Estrup har givet os blod på tanden til at flytte større dele af historieundervisningen ud på museet efter sommerferien”, forklarer Tina og tilføjer samtidig, at elevernes motivation erfaringsmæssigt stiger, når turen går til det nærtliggende Gammel Estrup.

 

Et friskt pust til museet

Udsigterne til de mange unge mennesker i museets udstillinger fryder også på Gammel Estrup, hvor man ser frem til at slå dørene op for de mange elever.

 

”Det er af afgørende vigtighed for museet, at de unge kommer på øjenhøjde med deres egen lokale kulturarv på Gammel Estrup. Det er vigtigt at vi gør de unge opmærksom på de gevinster, der er at hente i museet som lokal vidensressource og kulturelt fyrtårn.

 

Samtidig er de mange unge mennesker en gevinst for os i form af et mere levende museum, der er åbent og vedkommende for alle aldersgrupper ”, udtaler Helle Ingerslev Kristensen og forklarer at historieundervisningen på museet er en del af et samarbejdsprojekt mellem flere museer og gymnasier som har til formål at skabe bidrag til gymnasieundervisningen såvel som museumsformidlingen gennem et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem de to institutioner. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og løber indtil årets udgang.

 

”Det er vores erfaring, at gymnasieelever, lærere og museumsfolk kan lære rigtig meget af hinanden, og vi ser elevernes indtog på Gammel Estrup som en gevinst for os alle – og helt sikkert som et friskt pust på museet”, afslutter Helle med et smil.

 

Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.

Læs også
Modig frihedskæmper: Ella von Cappeln lokkede SS-officer med røde roser – og skød ham

 

PRESSEMEDDELELSE.

 

Fakta om Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

• Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926 solgt, og Gammel Estrup – Jyllands Herregårdsmuseum blev oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930.

• Museet hedder i dag Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og er en selvejende institution. • Museets opgave er at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel Estrup med dens oprindelige udsmykning gennem tiderne og anvende en passende del af den til en samling, der viser herregårdskulturen, især i Jylland, i størst muligt omfang ved Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet kan perspektivere sit ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.

• Gammel Estrup – Herregårdmuseet beskæftiger sig i det daglige med de danske herregårde og alt hvad dertil hører af indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk, iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm.

• Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen Aarhus.

• Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsdage i juni måned og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk.

• Gennemsnitligt er besøgstallet på knap 100.000 om året, heraf ca. 5.000 fra udlandet.

• Der er åbent hele året bortset fra 24. december-31. januar samt mandage i vinterperioden.

• Gammel Estrup – Herregårdsmuseets Netværk blev stiftet i 2006 og har ca. 150 medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med museets mange, årlige formidlingsaktiviteter.

Læs også
Kulturhistorie: Risikoen ved at læse Bodega Blues er en overvældende tørst og en uovervindelig lyst til at besøge de steder, forfatteren beskriver så levende og farverigt

• Personalet består af 15-20 personer, der har deres daglige gang på museet, heraf er 4 faguddannede akademikere fordelt på 1 direktør, 2 museumsinspektører og 1 faglig sekretær på Dansk Center for Herregårdsforskning.

• Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige ledelse.

• For mere information tjek www.gammelestrup.dk, www.facebook.com/gammelestrup, www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på Tel 8648 3001 eller [email protected]

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…