At få flygtninge til at give overskud er en umulig opgave

Arkivfoto: Steen Raaschou

I intet europæisk land er det lykkedes at få indvandring fra ikke-vestlige lande til give overskud. Alligevel fortsætter Europas politiske overklasse med at hjernevaske borgerne med løgnagtige rapporter om masseindvandringens økonomiske velsignelser.

 

”Merkel i Nytårsbudskab: Flygtninge er en gevinst på sigt.” Refugees are an economic benefit, not burden to Europe.”

 

”Integrationsionsulent: Syriske flygtninge kan blive en stor gevinst.”

 

”Flygtninge kan blive kommunal gevinst.”

 

”Syria’s refugees are a golden opportunity for Europe.”

 

”Sverige har tjent 900 mia. på indvandring.”

 

Ovenstående rubrikker i artikler og rapporter burde jo være ren opmuntring for et Europa, som rigtignok lider af økonomisk sclerose.

 

Og den 4. maj viderebragte Politiken sin egen begejstrede fortolkning af Finansministeriets fremskrivning af flygtningenes potentiale under overskriften ”Regeringens egne embedsmænd: Flygtninge vil gavne økonomien”.

 

Da det gik op for embedsmændene, at offentligheden fik indblik i, at Finansministeriet åbenbart bruger en hel del ressourcer på at bygge korthuse og luftkasteller, tog de adskillige forbehold.

 

Én af forudsætningerne for, at ikke-vestlige flygtninge ville føre til et overskud i 2035 var f.eks., at flygtningenes efterkommere efter to generationer havde lige så høj beskæftigelsesfrekvens som danskerne. Det ville være en præstation, som intet europæisk land nogen sinde har opnået.

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Det er den slags ”løsninger”, som svarer til den ”løsning”, der skal få arabere, afrikanere, pakistanere, eritreanere og afghanere til at foretrække at blive hjemme i stedet for at udvandre til Europa: De skal blot have demokratiske velfærdsstater med gratis hospitaler og skoler, kloakering, asfalterede veje, borgerløn, barns første sygedag, PTSD-diagnoser, folkepension og en masse andet godt.

 

At leverandøren af den fantasifulde statistik til Finansministeriet er et firma, som hedder ”Dream” er en pudsighed; at Finansministeriets ansatte bruger penge og tid på den slags hallucinationer er en skandale.

 

Rockwool Fondens rapport giver indsigt

Bedre syn for sagn fik vi imidlertid 20 dage senere i en rapport fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som så nøgternt på, hvordan 180.000 udlændinge, som kom til Danmark i perioden 1997 til 2011, har klaret sig. Det er hårrejsende læsning. Af de flygtninge, der kom til Danmark i perioden 1997-2002 var 18 procent i arbejde efter tre år.

 

Kun en tredjedel af flygtningene har efter fem år i Danmark et job, og af deres medbragte familiemedlemmer er kun en femtedel i arbejde. Selv efter 15 år er kun en tredjedel af de ”familie-sammenførte” i beskæftigelse.

 

Glem også myten om de mange hjernekirurger, kemiprofessorer og raketingeniører, som søger hertil: Blandt flygtningene, som ankom i november og december 2015, har de 55 procent seks-syv års skolegang. Ganske få behersker det latinske alfabet. Stort set ingen taler engelsk. Mindst otte procent er regulære analfabeter. Blandt syrerne har 16 procent en studentereksamen, og 17 procent har en erhvervsfaglig uddannelse. (Hvordan så ellers den slags sammenlignes med danske uddannelser).

 

Uhyggen bredte sig yderligere tre dage senere, da Danmarks Statistik havde regnet sig frem til, at yderligere 75.000 migranter fra ikke-vestlige lande slår sig ned i Danmark næste år, og at gruppen ”ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere” i 2020 vil udgøre cirka 10 procent af Danmarks befolkning. 562.000 anslår Danmarks Statistik, og de vil realistisk set bestå af irakere, afghanere, pakistanere, syrere, kurdere, tyrkere, somaliere og palæstinensere.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

OECD, FN, Valutafonden, EU forsøger sammen med hele Vestens politiske overklasse at berolige borgerne og hjernevaske dem til at tro, at indvandring fra tilbagestående lande er den økonomiske redning for Vestens aldrende og mageligt anlagte befolkninger. Men hvad er sandheden?

 

Jeg vil minde om, at helt tilbage i 2002 fastslog Nationalbanken, at en indvandrer i gennemsnit koster Danmark 2 millioner kroner i et livsforløb, og at kun den indvandrer, som ankommer færdiguddannet, aldrig er på offentlig forsørgelse, ikke bringer sin familie hertil og rejser hjem, før han skal på folkepension – kun den indvandrer giver Danmark et lille overskud.

 

Og måske kan det give inspiration, at Norges nationalstatistik i 2014 regnede sig frem til, at enhver ikke-vestlig ”flygtning” i gennemsnit koster Norge 4,2 millioner norske kroner – fra hans ankomst til hans død og begravelse.

 

Vi mangler i sandhed aktuelle, realistiske opgørelser, som medtager alle elementer i indvandringens økonomiske byrde på Danmark, så borgerne kan træffe realistiske valg. Men i stedet spilder Finansministeriet sine ressourcer på politisk korrekte fantasifostre, som kun undergraver befolkningens tillid til staten.

 

Morten Messerschmidt, MEP Dansk Folkeparti

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…