Fortroligt dokument fra den tyske regering udpeger Tyrkiets præsident Erdogan som bagmand for islamistiske og terroristiske organisationer

Tysklands forbundskansler Angela Merkel udfolder store anstrengelser for at gøre Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan tilpas. Selv efter Erdogans voldsomme udrensninger oven på det mislykkede militærkup holder hun grundlæggende fast i denne linje.

 

Det skyldes først og fremmest, at hun har hængt hele sin asylpolitik op på EU’s aftale med Tyrkiet. EU kan ikke selv finde ud af at beskytte sine ydre grænser. Så derfor satser Merkel hele butikken på, at Tyrkiet holder asylansøgerne væk fra Europa.

 

Dette gør Merkel og hendes regering, selv om de ved, at Erdogan bedriver et spil, hvor han giver kraftig støtte til islamistiske kræfter i Mellemøsten – herunder også Hamas i Gaza, der af EU og USA betragtes som en terrororganisation.

 

Merkel ved tilsyneladende alt om, at hun er hoppet i kanen med en politisk djævel. Det siger ikke så lidt om den svaghed og afmagt, som præger hendes håndtering af asylproblemerne.

 

Det fortrolige svar

Tyske medier har afsløret et dokument fra den tyske regering, der stempler Erdogan som en bagmand for antivestlige islamistiske kræfter. Det drejer sig om et fortroligt svar på et spørgsmål fra det venstreorienterede parti Die Linke. Svaret er offentliggjort af den store TV-station ARD.

 

Svaret kommer fra Indenrigsministeriet. Det er tilsyneladende lavet uden at tage Udenrigsministeriet med på råd, hvilket antyder interne modsætninger.

 

I svaret omtaler man Tyrkiet som en ”central aktionsplatform” for islamistiske og terroristiske organisationer. Dermed siger man, at Erdogan i høj grad giver støtte og politiske impulser til disse organisationer.

 

Dokumentet taler om en ”gradvis islamisering” af Tyrkiets indenrigs- og udenrigspolitik, specielt siden 2011. Dermed har landet udviklet sig til ”den centrale aktionsplatform” for islamistiske grupperinger i Nærøsten og Mellemøsten.

 

Man peger på Erdogans nære ideologiske bånd til Det Muslimske Broderskab, der er den store, klassiske og meget indflydelsesrige islamistiske organisation. Broderskabet står også stærkt blandt Europas muslimer.

 

Man henviser specielt til Erdogans relationer til Det Muslimske Broderskab i Egypten, til Hamas og til en række af de bevæbnede islamistiske grupper i Syrien.

Læs også
Højaktuel bog om præsident Erdogan og hans Tyrkiet

 

Meget ubelejligt

Svaret til Die Linke efterlader ingen tvivl om, at disse vurderinger af Tyrkiets rolle er politisk eksplosive. Man skriver, at de ikke kan indgå i den offentlige del af svaret ”af hensyn til statens interesser”.

 

Men nu er de altså sluppet ud.

 

Det kan dårligt komme mere ubelejligt for Merkel.

 

I forvejen er forholdet mellem på den ene side Tyrkiet og på den anden side Tyskland og EU ekstremt anspændt i øjeblikket.

 

Erdogans angreb og trusler

Erdogan har kastet sig ud i heftige angreb på både Tyskland og EU.

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

 

Han reagerer mod, at de kun gav ham lunken og tøvende støtte i forbindelse med det militære kupforsøg.

 

Han påstår, at de har knægtet ytringsfriheden i forbindelse med tyrkiske indvandreres demonstrationer til støtte for ham i Tyskland og Østrig.

 

Og han er – som altid – fornærmet og aggressiv over, at Tyskland og EU kritiserer hans undertrykkelse af alle sine modstandere efter det fejlslagne kup.

 

Nu insisterer han på, at Tyrkiet skal have visumfrihed til EU senest i oktober. Og han agter ikke at give yderligere politiske indrømmelser for at opnå dette – EU’s krav er blandt andet, at landets terrorlovgivning.

 

Alle Erdogans udfald mod Tyskland og EU er ledsaget af truslen om, at han opsiger asylaftalen med EU, hvis de ikke makker ret.

 

Danmark blandt de venlige over for Tyrkiet

Læs også
Erdoğans hasarderede leg med Amerika

Omvendt er de kritiske røster mod Tyrkiet inden for EU blevet mere omfattende og mere højrøstede.

 

Ikke mindst Østrig har været meget skarp i sine reaktioner Erdogan. Det gælder både kansler Christian Kern og udenrigsminister Sebastian Kurz.

 

Kurz afviser, at Tyrkiet skal have visumfrihed. Og han bebuder ligefrem et veto mod at fortsætte EU’s forhandlinger med Tyrkiet om medlemskab. Samtidig mener han, at EU skal klare sine asylproblemer selv i stedet for at gøre sig afhængig af Tyrkiet.

 

Denne kontante østrigske kurs over for Erdogan står i kontrast til den danske regerings position. Udenrigsminister Kristian Jensen understregede forleden, at forhandlingerne med Tyrkiet om fremtidigt medlemskab bør fortsættes.

 

Men det har nu kun akademisk interesse at tale om tyrkisk medlemskab af EU. Der tegner sig absolut intet grundlag for noget sådant.

 

Merkel spræller

I nøglelandet Tyskland er den folkelige stemning over for Tyrkiet særdeles kritisk for ikke at sige lodret fjendtlig.

Læs også
Erdogans islamistiske styre i Tyrkiet prøver at udlægge det blodige angreb i Utrecht som et rent familiedrama

 

Midt i det hele spræller Angela Merkel. Hun har aldrig formuleret noget alternativ til asylaftalen med Tyrkiet, og hun vil gå langt for at redde den.

 

Men det er ikke just blevet nemmere efter afsløringen af den tyske regerings stærkt kritiske vurdering af Erdogan som islamistisk bagmand.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…