Fald i eksport af grøn energiteknologi

Eksporten af energiteknologi er siden 2010 steget betydeligt med vækstrater på mere end 10 pct. i 2013 og 2014.

 

I 2015 blev eksportfremgangen afløst af et fald på 3,9 pct. Tallene fremgår af en ny opgørelse fra Energistyrelsen, Dansk Energi og Dansk Industri, der er offentliggjort i forbindelse med DI Energis årsdag i Industriens Hus i København.

 

Tilbagegangen i eksporten af energiteknologi skal hovedsageligt forklares med udviklingen i eksporten af grøn energiteknologi.

 

Energiteknologieksportens andel af den samlede vareeksport faldt med 6,6 pct. i 2015 og vender dermed den positive udvikling, der har præget de seneste to år. Faldet skyldes en tilbagegang i andelen af grøn energiteknologi på 8,7 pct. Eksporten af grøn energiteknologi udgjorde 6,4 pct. af den samlede vareeksport, mens den øvrige energiteknologi udgjorde 4,8 pct.

 

Hvad er grøn energiteknologi?

Grøn energiteknologi dækker over to grønne erhvervsområder, som er defneret af Eurostat: 1) Udnyttelse af vedvarende energi – dvs. varer og teknologier forbundet med vindkraft (onshore og offshore), omdannelse af biomasse til bioenergi, jordvarme, bølgekraft og solenergi. 2) Bedre udnyttelse af energi – dvs. varer, teknologier forbundet med elbesparende teknologier, energistyring og -lagring, grønne transportløsninger, kraftvarmeteknologi, varmepumper osv.

 

Øvrig energiteknologi omfatter primært energiteknologi knyttet til fossile brændsler, herunder offshore-teknologi og produktionsteknologi til el. Desuden indgår teknologi knyttet til distribution og transmission af el, idet el overvejende produceres med fossile brændsler.

 

Eksporten af energiteknologi

Danske virksomheder, der producerer energiteknologi, eksporterede sidste år for 71,4 milliarder kroner. Det er et fald på 4 procent i forhold til året før.

 

Eksporten steg sidste år til lande som Tyskland, USA og Kina. Tyskland er langt det største marked med en eksport på 24,7 mia. kr.

 

Der har samtidig været en tilbagegang på væsentlige markeder som Sverige og Storbritannien.

 

Læs også
Vindindustrien har problemer og bør kende sin begrænsning!

Afhængigheden af offentlige tilskud

Udviklingen viser, at dansk eksport er helt afhængig af de offentlige tilskudsordninger, som især visse europæiske lande har etableret for at understøtte en ambitiøs klima- og energipolitik. Det er derfor helt afgørende for den danske eksport af grøn energiteknologi, at landene beslutter at oprethøje det høje støtteniveau efter 2020.

 

Siden 2000, hvor der blev eksporteret energiteknologi for 26,7 milliarder kroner, er eksporten vokset til 71,4 milliarder kroner. Energiteknologiens andel af den samlede vareeksport er samtidig vokset fra 7 til 11 procent.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…