Skæve Danmark: Medens flere og flere ikke-vestlige indvandrere får førtidspension, bliver der færre danskere

Arkivfoto: Steen Raaschou

I forhold til deres antal er ikke-vestlige indvandrere stærkt overrepræsenterede på de sociale budgetter.

 

Medens ikke-vestlige indvandrere i aldersgruppen 16 til 64 år kun udgør syv procent af befolkningen beslaglagde de i 2015 i alt 14,3 procent af de sociale budgetter.

 

Mellem en halv og en hel million på fuld offentlig større

Mellem en halv og en hel million personer var på fuld offentlig støtte i Danmark i 2015. Helt præcist drejer det sig om i alt 763.031 personer i alderen 16- 64 år, når man ikke medregner SU-støtten, fremgår det af Danmarks Statistiks netop udkomne publikation, ”Indvandrere i Danmark 2016”.

 

Af dem var de 108.970 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, og som hermed udgjorde de nævnte 14,3 procent.

 

Vestlige indvandrere tegnede sig for 3,3 procent eller i alt 25.238 personer på fuld offentlig støtte.

 

Hvad angår danskerne, drejede det sig om 628.823 personer, som udgjorde 82,4 procent af alle, der modtog fuld offentlig støtte i Danmark i 2015.

 

Flere og flere ikke-vestlige indvandrere får førtidspension

Medens det for nedslidte danskere  bliver stadigt sværere og sværere at opnå førtidspension, men tværtimod skal slæbes igennem mere eller mindre håbløse arbejdsprøvninger, går det tilsyneladende ikke så lidt nemmere for indvandrere med en ikke-vestlig baggrund.

 

Både ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommeres antal og andel af førtidspensionerne stiger konstant, bliver der omvendt stadigt færre og færre danskere på førtidspension med en stadigt mindre andel af de samlede bevillinger til førtidspension.

 

Den Korte Avis har kigget på tallene fra 2011, og her udgjorde indvandrere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande 12,4 procent af samtlige, som det år fik førtidspension. Det drejede sig dengang om i alt 29.405 personer ud af 237.618 personer på førtidspension.

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Fem år senere var det samlede antal førtidspensionister i 2015 faldet til i alt 215.368 personer. Til gengæld var antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere på førtidspension steget til 31.077 personer, og deres andel var hermed nået op på 14,4 procent af samtlige førtidspensioner i Danmark.

 

I den samme periode var 202.715 danskere på førtidspension i 2011 og udgjorde dengang 85,3 procent af samtlige førtidspensionister. I 2015 var antallet af danske førtidspensionister faldet til 179.638, og var dermed procentvis nu nede på 83,4 procent af samtlige.

 

Syrere og somaliere topper på offentlig forsørgelse

Blandt de fem nationaliteter, hvor andelen af mænd og kvinder i alderen 30- 59 år er på fuld offentlig forsørgelse, ligger syrerne og somalierne i toppen i forhold til gruppens størrelse.

 

Underligt nok ligger de syrere, der er blevet opreklameret som arbejdsparate i det øjeblik, de sætter foden på dansk grund, absolut i toppen.

 

Alle tal og gælder mænd og kvinder i alderen 30 – 59 år.

 

Syrere: I alt 94 procent eller 4.431 syriske mænd ud af samtlige 4.735 var i 2015 på fuld offentlig forsørgelse. Blandt kvinderne var det 88 procent eller i alt 2.365 syriske kvinder ud af et samlet antal på 2.684 på fuld offentlig forsørgelse i 2015.

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

 

Somaliere: I alt 70 procent eller 2.293 somaliske mænd ud af samtlige 3.281 var i 2015 på fuld offentlig forsørgelse. Blandt kvinderne var det 80 procent eller i alt 2.442 somaliske kvinder ud af et samlet antal på 3.049 på fuld offentlig forsørgelse i 2015.

 

Irakere: I alt 63 procent eller 4.269 irakiske mænd ud af 6.650 var i 2015 på fuld offentlig forsørgelse. Blandt kvinderne var 72 procent eller i alt 4.064 irakiske kvinder ud af et samlet antal på 5.608 på fuld offentlig forsørgelse i 2015.

 

Libanesere: I alt 63 procent eller 3.270 libanesiske mænd ud af 5.187 var i 2015 på fuld offentlig forsørgelse. Blandt kvinderne var 77 procent eller i alt 3.364 libanesiske kvinder ud af et samlet antal på 4.362 på fuld offentlig forsørgelse i 2015.

 

Afghanere: I alt 54 procent eller 1.520 afghanske mænd ud af 2.807 var i 2015 på fuld offentlig forsørgelse. Blandt kvinderne var 71 procent eller i alt 1.854 afghanske kvinder ud af et samlet antal på 2.599 i 2015 på fuld offentlig forsørgelse i 2015.

 

Og så er der danskerne

Blandt danskerne var det 17 procent af mændene i alderen 30 – 59 år, der var på fuld offentlig forsørgelse i 2015. Det drejer sig her om 167.924 mænd ud af i alt 970.921.

 

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

Hos de danske kvinder var i alt 25 procent i alderen 30 -59 år på fuld offentlig forsørgelse i 2015. Det drejer sig her om 235.172 kvinder ud af i alt 957.279.

 

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20704&sid=indv2016

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=16601&sid=indv

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…