Europa-Parlamentets ’forhør’ af Inger Støjberg og Kristian Jensen er en vittighed, der er fuldstændig uden forbindelse til det virkelige liv

Europa er ved at blive væltet over ende af en asylstrøm, der er helt ude af kontrol. Hvis der ikke gennemføres meget kraftigt virkende indgreb for at bremse strømmen, vil det ødelægge de europæiske samfund, som vi kender dem.

 

Der står uendeligt meget på spil. Men det har man ikke kunnet mærke på EU, som har svigtet katastrofalt.

 

EU’s har været helt ude af stand til at håndtere sin store opgave, nemlig at vogte de fælles ydre grænser. I det hele taget har EU-landene været ude af stand til at blive enige om fælles initiativer, der kunne nedbringe asylstrømmen mærkbart.

 

EU har kort sagt været en fiasko i håndteringen af en historisk alvorlig situation.

 

Danmark som foregangsland

Det har været overladt til de enkelte lande at klare sig, som de bedst kunne. Danmark var tidligt ude med en række nødvendige stramninger af asylansøgeres vilkår, og siden er der taget skridt til en vis grænsekontrol.

 

Disse initiativer er slet ikke tilstrækkelige. Men de har været skridt i den rigtige retning. Danmark har da også inspireret en række andre lande til at gennemføre stramninger af samme type – herunder det store Tyskland.

 

Man kan godt sige, at Danmark har været lidt af et foregangsland med at tage fat på nødvendige asylpolitiske stramninger.

 

Det er ikke nogen tilfældighed. Det hænger sammen med en stærk dansk tradition for folkelig indflydelse på de politiske beslutninger, der træffes. Og den danske befolkning ønsker klart og tydeligt en stram asylpolitik.

 

Det samme gør befolkningerne i en række andre EU-lande. Men her handler politikerne i højere grad hen over hovedet på vælgerne.

 

Europa-Parlamentets uduelighed

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

I dag mødes to danske ministre så med medlemmer af Europa-Parlamentet. Udenrigsminister Kristian Jensen og integrationsminister Inger Støjberg.

 

To ministre fra foregangslandet Danmark mødes med et EU-organ, der har vist sig totalt udueligt og ubrugeligt i håndteringen af asylkrisen.

 

Men det er ikke Europa-Parlamentet, der er på anklagebænken, det er Danmark. Danmark skal stå til regnskab for en politik, der er aldeles nødvendig – Europa-Parlamentet skal ikke stå til regnskab for egen uduelighed.

 

På den baggrund er dagens møde en vittighed, som er helt uden forbindelse til det virkelige liv. Man kan også kalde det en tragikomedie, for det er jo i sidste ende tragisk, at kræfterne spildes på sådan noget.

 

Karakteristisk nok er stemningen i Europa-Parlamentet i høj grad blevet pisket op af danske politikere og partier, som ingen gider høre på herhjemme. Folk som De Radikales Morten Helveg Petersen og SF’s Margrethe Auken.

 

Overklasseløg

Med denne sag oplever vi endnu engang, hvad man kunne kalde det politisk korrekte selvsving. Vi har prøvet det før, for eksempel i forbindelse med Muhammed-krisen.

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

 

Det starter med at politisk korrekte kræfter i Danmark får mobiliseret medier og politikere i udlandet til at falde over Danmark.

 

Derefter lader de danske kritikere, som om de pågældende udenlandske medier og politikere repræsenterer deres befolkninger. På den måde kommer de danske politikere og vælgere til at tage sig pinlige og isolerede ud. Vi mister ”anseelse”, som Journalistisk Venstreparti hele tiden hævder.

 

Folk med de rigtige meninger i Danmark og udlandet går således i et selvsving, hvor de kan blive ved med at henvise til hinanden og bekræfte hinanden.

 

Men New York Times, CNN, Der Spiegel og andre repræsenterer ikke deres befolkninger. De repræsenterer noget langt snævrere, nemlig de snakkende klasser.

 

De kan have store kvaliteter som medier, når det drejer sig om at formidle vigtige informationer. Men holdningsmæssigt er deres journalister og skribenter ofte, hvad man kunne kalde politisk korrekte overklasseløg.

 

Grove forvanskninger

Læs også
Bogen anbefales enhver, som gerne vil forstå baggrunden for nogle af de aktuelle problemer i EU

Det farver desværre også deres journalistik. De store udenlandske medier har for eksempel serveret grove forvanskninger af regeringens forslag om, at asylansøgere selv må betale for deres ophold, hvis de har pengene til det.

 

De har også systematisk undladt at fortælle, at både Schweiz og Tyskland har lignende ordninger.

 

Den danske regering må dog påtage sig et vist ansvar for en alt for dårlig information om sagen.

 

Tiden er alt for kort til Morten Helveg og Margrethe Auken

Den danske udlændingepolitik fastlægges ikke af New York Times, CNN og Der Spiegel. Og heldigvis for det, for så var vi ilde stedt.

 

Den danske udlændingepolitik fastlægges heller ikke af Europa-Parlamentet. Og heldigvis for det, for så var vi ilde stedt.

 

Men vi må med rimelighed kunne forlange, at Europa-Parlamentet bidrager til, at EU begynder at leve op til sit ansvar i forhold til asylstrømmen. Det burde strengt taget være Inger Støjbergs og Kristian Jensens hovedbudskab i dag.

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

 

Tiden er alt, alt for kort til Morten Helveg og Margrethe Auken, der forsøger at få en platform i Europa-Parlamentet, som de ikke kan få i Danmark.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…