En folkeskole med stolte traditioner er ved at bryde sammen under masseindvandringen

Colourbox

Allerede for tre år siden kom den alarmerende rapport fra PISA, der undersøger skolepræstationer i en lang række lande, herunder i alle 34 OECD-lande. I alt deltog 63 lande i PISAs undersøgelser i 2012, altså også en række mindre rige lande.

 

Sverige var siden begyndelsen af nullerne styrtdykket og lå nu under gennemsnittet. Efter i alle hidtidige målinger at have ligget over gennemsnittet i forhold til OECD-landene lå Sverige nu pludselig under gennemsnit. Og det relative fald var meget stort i Sverige sammenlignet med andre lande.

 

Der var bestyrtelse over de ringe resultater, men undervisningsminister Jan Björklund fra Folkpartiet citeredes dengang i marts 2013, at det voldsomme fald var ”alvorligt for ungdommen”. Jan Björklund var dog ”overbevist om, at effekterne af de vigtigste reformer, som indførtes i 2011, ville give sig udslag i PISA-målingerne i 2015”.

 

Disse resultater fra 2015 er kommet for en god uge siden, og de viser, at den uddannelsesmæssige katastrofe kun er vokset siden 2013. Fokus har denne gang været, hvor mange der i en eller flere delprøver præsterer så lavt, at kun de simpleste opgaver i læsning, matematik og naturvidenskab kan løses.

 

For alle deltagende i PISA-undersøgelsen – altså også en stribe lande fra den anden eller tredje verden, som Sverige traditionelt har ligget langt foran – er det i gennemsnit 28 procent af eleverne, der kun kan honorere kravene til meget simple opgaver. For Sverige drejer det sig om 34 procent, altså et godt stykke over gennemsnittet for alle nu 64 deltagende lande.

 

Sverige er i øvrigt det land i OECD, hvor andelen af lavtpræsterende elever er øget mest. Sverige har nu bedt OECD om hjælp til at forstå, hvad der kan gøres ved udviklingen. Der tales om ”højere lærerlønninger, højere forventninger til eleverne og en tydeligere ansvarsfordeling mellem staten og kommunerne henholdsvis friskolerne”.

 

Disse tiltag kan vel nok rykke noget ved det samlede billede, men elefanten i lokalet tør ingen tale højt om, så det gør vi her i stedet for:

 

Sverige har inden for de seneste år modtaget et næsten vanvittig stort antal mennesker fra den tredje verden, enten i form af anerkendte flygtninge eller som familiesammenførte. Disse mennesker, som de er flest, kommer fra lande med meget svag tradition for uddannelse. Mange kommer endvidere fra områder, hvor klankulturen er meget stærk, og også religiøse normer er stærkt anderledes fra de svenske, meget sekulære normer.

 

Med andre ord er der tale om en forudsigelig katastrofe. Sverige er ganske enkelt på vej til på lange stræk at minde om et land fra den tredje verden. Slet ikke overalt. Dertil er der selvfølgelig fortsat så mange oprindelige svenskere og andre, vestlige som ikke-vestlige, der klarer sig godt. Men forskydningerne i befolkningssammensætningen er åbenbare. Sverige har allerede og vil i stigende grad få en enorm underklasse, der ikke kan leve op til kravene på det moderne arbejdsmarked, der har færre og færre ufaglærte jobs at tilbyde.

 

De sociale og kulturelle spændinger i Sverige er allerede høje. Nu slår PISA endnu engang fast, at det kun vil blive værre fremover. Man gruer ærlig talt for Sveriges fremtid.

 

Læs også
 Det er politiets fornemste opgave at beskytte truede personer – ikke at lukke munden på dem

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/12/03/sverige-rasar-pisa-undersokning

 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/02/10/tredje-svensk-elev-klarar-inte-oecds-baskrav

 

http://denkorteavis.dk/2013/sverige-i-chok-nye-tal-viser-at-udannelserne-falder-som-en-sten/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…