Domstolene beskytter kriminelle udlændinge: Kun hver fjerde med en betinget udvisning bliver udvist ved ny kriminalitet

Selvom et stort flertal i Folketinget i juni 2011 strammede reglerne, så det bliver nemmere at udvise kriminelle udlændinge, og selvom skiftende justitsministre lige siden har erklæret, at kriminelle udlændinge skal udvises, er det tilsyneladende ikke noget, der gør særligt indtryk på landets domstole.

 

Således viser nye tal fra Rigsadvokaten, at kun hver fjerde udlænding, der har fået en betinget udvisningsdom, bliver udvist, hvis han begår ny kriminalitet. Det fremgår af et svar fra justitsminister Søren Pind (V) til Folketingets Retsudvalg.

 

Over 50 udlændinge med betinget udvisning begik ny kriminalitet

Ifølge tallene, der dækker årene 2011 og 2012, blev 93 udlændinge i 2011 idømt betinget udvisning, medens antallet for 2012 løb op i 153.

 

Rigsadvokaten noterer i den forbindelse, at 25 af de dømte i 2011 og 36 af de dømte i 2012 havde begået så alvorlig kriminalitet, at der var grundlag for øjeblikkelig udvisning og ikke blot betinget.

 

I de to år, opgørelsen omhandler, begik over 50 af de kriminelle udlændinge med en betinget udvisningsdom senere hen ny kriminalitet.

 

Hvad angår 2011, hvor 93 kriminelle udlændinge havde fået en betinget udvisningsdom, drejer det sig om 25, der var fortsat med kriminalitet, og af dem fik de 17 en ny betinget udvisningsdom, medens de otte blev udvist.

 

Blandt de 153 kriminelle udlændinge, som i 2012 var blevet idømt en betinget udvisning, begik de 34 ny kriminalitet, og af dem fik 26 endnu engang en betinget udvisningsdom, medens ligeledes otte blev udvist.

 

Søren Pind: Danmarks internationale forpligtelser

I en skriftlig kommentar til Rigsadvokatens opgørelse fremhæver Søren Pind over for Folketingets Retsudvalg, at regeringen ønsker en konsekvent udvisningspolitik inden for Danmarks internationale forpligtelser, altså konventionerne:

 

”I forlængelse af Rigsadvokatens gennemgang vil jeg gerne slå fast, at ingen skal være i tvivl om, at det er regeringen holdning, at reglerne om udvisning skal strækkes så langt, som Danmarks internationale forpligtelser tillader,” fremfører Søren Pind blandt andet og understreger:

 

Læs også
Somalier ernærede sig først som brutal pirat – så forsøgte han at skaffe sig penge ved at søge asyl i stedet for

”Derfor har jeg også tilkendegivet over for Rigsadvokaten, at jeg finder det af afgørende betydning, at sager om alvorlig eller gentagen kriminalitet, i hvilke anklagemyndigheden har vurderet, at betingelserne for udvisning er til stede, skal fremmes så langt, som det er muligt.”

 

Somaliere får flest udvisninger

I forhold til både 2011 og 2012 er antallet af udenlandske kriminelle, der efterfølgende har fået betingede udvisningsdomme, eksploderet..

 

I årene 2011 og 2012 blev der tilsammen afsagt 246 udvisningsdomme over kriminelle udlændinge, men det er for intet at regne mod de to følgende år.

 

Således blev der i 2013 afsagt 216 betingede udvisningsdomme og året efter i 2014, eller i alt 421, fremgår det af en besvarelse fra daværende justitsminister Mette Frederiksen (S) den 26. marts til Folketingets Retsudvalg.

 

En fortegnelse over nationaliteter viser, at det var somalierne, der lå i toppen med i alt 71 betingede udvisningsdomme i de to år tilsammen.

 

Herefter følger irakerne med 49 betingede udvisningsdomme og tyrkerne med 37 i de to år 2013 og 2014 tilsammen. Gruppen af ”Øvrige” udgjorde 124.

Læs også
Over 500 somaliere har fået deres opholdstilladelse inddraget, men kun få er rejst ud af landet – nu vil Martin Henriksen have en forklaring

 

Og i marts måned 2015 kunne Mette Frederiksen i sit svar oplyse medlemmerne af Folketingets Retsudvalg, at 22 af de betingede udvisningsdømte allerede havde begået ny kriminalitet. Det drejede om kriminelle fra 12 forskelle nationer, og af dem udgjorde somalierne halvdelen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…