DI-direktør vil have gang i debatten om dansk økonomi, men skyder sig selv i foden med en bemærkning om indvandring, der får mange til at lukke af

Foto: DI

 

 

Direktøren i erhvervsorganisationen DI, Karsten Dybvad, vil have gang i debatten om dansk økonomis problemer.

 

Det er der god grund til. Dansk økonomi klarer sig nemlig dårligt i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Vi har meget ringe vækst, og hvis det fortsætter, vil det tære på vores velstand og velfærd. Vi bliver en økonomisk andenrangs-nation.

 

Så der er rigeligt at diskutere, og der er store opgaver at tage fat på, når politikerne skal i gang med de store forhandlinger om den økonomiske politik til efteråret.

 

Men desværre skyder Karsten Dybvad sig selv i foden med den måde, han lancerer debatten på.

 

Økonomi i stedet for indvandring

I dagens Berlingske hedder det: ”Efter en længere periode, hvor flygtninge- og migrantsituationen har været det altoverskyggende tema i dansk politik, er der brug for et grundlæggende fokusskifte.”

 

Nu skal man tale økonomi i stedet for indvandring, må man forstå. Dette er avisens gengivelse af Dybvads holdning.

 

Den slags er kun egnet til at få mange danskere til at lukke ørerne. De er med god grund meget bekymrede over den folkevandring, der rammer Europa.

 

De ved, at denne folkevandring kan skabe dybtgående ændringer i vores samfund, som kan give store problemer med kultursammenstød, opsplitning, tiltagende vold, kvindeundertrykkelse, antidemokratiske tendenser og angreb på friheden.

 

Hovski-snovski

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien

Hvis Dybvad vil have disse mange danskere i tale, skal han ikke gøre det med den slags hovski-snovski bemærkninger, der demonstrerer, at han lever i sin egen velhaver- og teknokrat-verden fjernt fra det, der optager en stor del af befolkningen.

 

En seriøs debat om økonomiens tilstand føres bedst ved at fastholde, at vi står med store problemer, både når det gælder indvandringen, og når det gælder økonomien. Hertil hører også at gøre det klart, at indvandringen fra de ikke-vestlige, overvejende muslimske lande belaster vores økonomi kraftigt.

 

Det er synd, at DI-direktøren klumrer i det og sender den slags skæve signaler. For der er hårdt brug for at styrke dansk økonomi.

 

Røde lamper lyser

Sammenlignet med andre velstående europæiske lande har vi en lav økonomisk vækst. Og selv om økonomien ikke kører særlig stærkt, mærker vi nu mangel på arbejdskraft. Ledigheden er ret lav.

 

Samtidig er vi langt fra tilstrækkeligt effektive. Vores produktivitet – altså udnyttelsen af vores ressourcer – er svag. Udviklingen i den danske produktivitet har over de seneste fem år været elendig.

 

Dag for dag lyser nye røde lamper. Senest er der kommet deprimerende tal for eksporten fra Danmarks Statistik. De viser et fald på 4,6 procent i årets to første måneder (Ritzau). Særlig dårligt går det med eksporten til Tyskland, selv om der er ganske god gang i tysk økonomi. Det er et klart faresignal.

Læs også
Rigsstatistikeren: Hvorfor går det så relativt godt med den danske økonomi?

 

Interesserer ikke Journalistisk Venstreparti

Vi er med andre ord ikke de verdensmestre i økonomi, som vi går rundt og bilder os selv ind. Tværtimod risikerer vi i disse år at udvikle os til en tabernation.

 

Forbløffende nok fylder dette meget lidt i medierne. Jo, det optræder på erhvervssiderne. Men mediernes almindelige dækning beskæftiger sig langt mere med slagsmål om, hvordan vi skal fordele vores skrumpende velstand, end hvordan vi gør virksomhederne i stand til at skabe mere velstand.

 

Den slags interesserer ikke Journalistisk Venstreparti.

 

Bliv ved din læst!

Karsten Dybvad har ret i, at der er behov for politiske beslutninger, der kan styrke dansk økonomi.

 

Virksomhederne skal have mere arbejdskraft til rådighed. Flere danskere skal ind i arbejdsstyrken i stedet for at være på offentlig forsørgelse. Vi har samtidig brug for mere reel arbejdskraft udefra – i stedet for indvandrere på overførselsindkomst.

Læs også
Industriens mangel på medarbejdere overgår tiden før finanskrisen

 

Og der skal gives tilskyndelser til, at flere giver den en ekstra skalle, blandt andet med skattelettelser.

 

Sidst, men ikke mindst, er der en kæmpeopgave med at skabe højere kvalitet i vores uddannelsessystem.

 

Det er godt, at Dybvad og andre presser på med denne debat, som de røde journalister ikke rigtig gider at interessere sig for af egen drift.

 

Men fri os for, at det sker med malplacerede bemærkninger om, at vi nu skal interessere os mindre for den asylstrøm til Europa, som har vidtrækkende betydning for vores fremtid.

 

DI-direktør, bliv ved din læst!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…