Det lyder ikke godt for retssikkerheden: Justitsministeriet sætter igen i år absolut rekord i kritik fra ombudsmanden

Justitsministeriet

Man skulle tro, at Justitsministeriet i kraft af sit ansvar for retssikkerheden og dermed også korrekt embedsførelse ville være det ministerium, der modtog mindst kritik fra Folketingets Ombudsmand.

 

Sådan forholder det sig imidlertid ikke. Tværtimod har Justitsministeriet gennem de senere år været det af samtlige ministerier, der suverænt har rekord i påtaler og kritik fra Folketingets Ombudsmand.

 

Over en tredjedel af al kritik

Af ombudsmandens netop udkomne beretning for 2015 fremgår det således, at ud af de ialt 105 kritisable forhold, ombudsmanden har påtalt i samtlige ministier, har Justitsministeret måttet lægge ryg til ikke færre end 39.

 

På andenpladsen kommer Udenrigsministeriet med 11 og Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet med 10 forhold i embedsførelsen, som Folketingets Ombudsmand har fundet det nødvendigt at kritisere og påtale.

 

Rekorden blev sat i 2014

Går man tilbage i ombudsmandens årsberetninger, var den især helt gal i 2014. Her tegnede Justitsministeriet sig med 50 sager, der afstedkom kritik, for over halvdelen af de ialt 99 kritikpunkter, ombudsmanden det år rettede mod samtlige ministerier.

 

Det var til gengæld så også i den periode, hvor der var panik på efter Morten Bødskovs (S) pludselige afgang som justitsminister den 11. december 2013 for at undgå et mistillidsvotum.

 

Han blev dengang afløst af Karen Hækkerup (S), som kørte ministeriet frem til den 10. oktober 2014, hvor hun så blev afløst af Mette Frederiksen (S), indtil Søren Pind (V) overtog posten i juni 2015.

 

Men det har også haltet de forudgående år

Men det kaos, der under regeringen Helle Thorning-Schmidt har hersket i Justitsministeret, der nærmest har fungeret som en slags Fredricia Banegård med tre ministerudskiftninger i løber af blot ti måneder, kan ikke forklare de mange kritikpunkter.

 

Som nævnt førte justitsministeriet også sidste år suverænt hvad angår ombudsmandskritik af ministeriet, og sådan har det også været i de foregående år.

Læs også
Tyske borgerlige har fået nok af Angela Merkel – opsigtsvækkende kritik

 

Således i 2013, hvor ombudsmanden rettede ialt 72 kritikpunkter mod samtlige ministerier og hvoraf de 28 blev rettet mod Justitsministeriet med Finansministeriet på andenpladsen med syv sager, der havde givet anledning til kritik.

 

For slet ikke at tale om 2012, hvor Justitsministeriet ligeledes førte. Det år med 21 sager, der gav anledning til ombudsmandskritik ud 65 for samtlige ministerier. Det år lå Social- og Integrationsministeriet på andenpladsen med otte sager, der gav anledning til kritik.

 

Noget kan tyde på, at skiftende regeringer har været uheldige med deres justitsministre. Under alle omstændigheder viser ombudsmandens årsberetninger, at der i hvert fald et eller andet ravende galt i det ministerium.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…