Den Korte Avis kæmper for almindelig sund fornuft mod politisk korrekt ekstremisme – det står vi sammen med mange danskere om

Sidste år åbnede den tyske forbundskansler Angela Merkel for en enorm tilstrømning af migranter til Tyskland og Europa.

 

Dengang advarede kritiske røster mod denne udvikling, men de blev hængt ud af Merkel og hendes ligesindede.

 

Nu har de samme tyske politikere travlt med at forsikre, at man for alt i verden ikke må gentage det, der skete i 2015.

 

De har mærket befolkningens kritik. Og denne kritik gør især indtryk, fordi Tyskland går til valg i år.

 

Danmark

I Danmark kender vi det samme mønster.

 

Også her har politikere forsøgt at tvinge befolkningen ind under ekstreme ideer om et samfund, som kun eksisterer i deres fantasi.

 

I årevis tugtede partier som Det radikale Venstre og Socialdemokratiet de danskere, der søgte at holde fast i almindelig sund fornuft og afviste en massiv indvandring fra meget fremmede kulturer.

 

Danskerne fik at vide, at de mange, der strømmede til, hurtigt ville blive som os.

 

Men befolkningen fandt efterhånden ud af, hvad man havde lokket dem ud i. Det gav øretæver til Socialdemokratiet og reducerede de politisk korrekte ekstremister hos De Radikale til et meget lille parti.

 

Snusfornuft og erfaringer

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

Da den store asylbølge kom i 2015, havde den politiske debat lidt mere med virkeligheden at gøre. Denne gang var befolkningen godt oppe på mærkerne.

 

Danskernes almindelig snusfornuft og erfaringer fortæller dem, hvor ødelæggende de politisk korrekte luftkasteller er for vores fredelige, civiliserede og avancerede samfund.

 

Langt de fleste danskere vil værne om det danske samfunds kvaliteter med en stram styring af, hvem og hvor mange der kommer hertil. Og det har fået stærkere gennemslag på Christiansborg.

 

Erhvervsfolk uden jordforbindelse

Man skal dog ikke tage fejl: Den politisk korrekte ekstremisme lever stadig godt i visse kredse, og den udgør fortsat en stor fare for det danske samfund.

 

Mange politikere har så ringe en indsigt i spørgsmål om indvandring, islam og udlændingepolitik, at de hurtigt kan skride ud igen, hvis presset fra vælgerne letter.

 

Journalister er i massiv grad præget af den politiske korrekthed.

Læs også
Justitsminister Søren Pape giver Den Korte Avis ret omkring indvandreres mange voldtægter – men vi har lige et par ting at sige til ministeren

 

Endelig sidder der i erhvervslivet ledere uden folkelig jordforbindelse. De færdes i lukkede miljøer, hvor den politisk korrekte ekstremisme stadig betragtes som det ’normale’ og ’passende’.

 

Når de bliver sat under pres af aggressive kredse, som er stærke modstandere af den stramme udlændingepolitik, løber de uden videre med.

 

Det er det, der er sket i konflikten omkring Den Korte Avis.

 

Vores opgave

Den Korte Avis ser det som en stor opgave at belyse de problemer, der opstår, hvis man fører udlændingepolitik med hovedet under armen.

 

Det gør vi ikke bare ved at have meninger. Det gør vi med en massiv indsats for at dokumentere med konkrete eksempler, analyser og tal.

 

Læs også
SIDSTE NYT: Den formodede gerningsmand til terrorangreb på seks franske soldater er blevet skudt i sin mørke BMW og anholdt

Intet andet dansk medie leverer tilnærmelsesvis så mange konkrete eksempler på de problemer, som den politisk ekstremisme medfører. Intet andet medie er så stærkt i sit forsvar for almindelig snusfornuft.

 

Vores ærinde er absolut ikke at sige noget dårligt om andre mennesker som mennesker, sådan som visse kredse pådutter os. Vores ærinde er at sikre en udlændingepolitik, der er realistisk, hvis man skal forsvare det danske samfunds kvaliteter.

 

Mange er forargede – med rette

Alligevel er der nu danske virksomheder og mediestemmer, som prøver at give indtryk af, at vi er ekstreme. Vi er noget af det mest normaldanske, man overhovedet kan forestille sig.

 

Det er da også baggrunden for, at vi får så stor opbakning, selv om vi kun har små ressourcer.

 

Nu prøver en række store danske virksomheder så, om de kan bringe os til tavshed ved at bruge deres økonomiske magt til en annonceboykot.

 

Det har forarget virkelig mange danskere, kan vi mærke. Og vi deler deres forargelse.

Læs også
Skandale: 50 familier i indvandrerghettoen Tingbjerg modtager hver for 600.000 kroner i sociale ydelser om året

 

Lad os stå sammen i en fælles kamp for den almindelige snusfornuft mod den politisk korrekte ekstremisme.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…