Der skal handles på landbrugets alvorlige økonomiske situation – nu

Flemming Fuglede Jørgensen

”Det er endelig bredt erkendt, at krisen i dansk landbrug er dyb og langvarig. Det har Bæredygtigt Landbrug (BL) advaret om længe. Det er katastrofalt, at erhvervet næsten står i “en tsunami af konkurser”. Derfor må der handles hurtigt og effektivt,” siger Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug.

 

I Jyllands Posten udråber Henrik Zobbe, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, en for stor gæld og for lav indtjening som årsag til krisen.

 

Klaus Kaiser fra Seges følger op ved at forklare, at det er en øget produktion og for lave priser, der er årsagen til krisen. Og både formand Merrild, Landbrug & Fødevarer (L&F) og Kaiser beder til, at bankerne må have ro på. De erkender, at dansk landbrugs produktivitet er i top, og siger, at erhvervet vil kunne klare sig under normale konjunkturer.

 

”Det er hermed klart, at al tale fra L & F’s side om, at fremtiden ikke er så sort, endelig er fuldstændig forstummet,” konstaterer BL-formanden.

 

Bæredygtigt Landbrug er enig i, at landbrugets produktivitet er i top.

 

”Men BL må påpege, at årsagen til den nuværende dybe krise skal findes i de rammevilkår erhvervet har været underlagt i en lang årrække. Takket være Bæredygtigt Landbrug er der nu taget hul på disse rammevilkår og landbruget har fået bedre dyrkningsforhold. Men det er langt fra nok til at klare den aktuelle krise.”

 

Bæredygtigt Landbrug foreslår, at rammevilkårene ændres for erhvervet.

 

”Den krise landbruget står midt i, er i allerhøjeste grad resultatet af 25 års konstant udpining af primærerhvervet, hvor ulige konkurrencevilkår og en helt urimelig bruttobeskatning er de primære årsager til denne meget alvorlige situation,” siger Flemming Fuglede og understreger, at det giver politikerne mange handlemuligheder.

 

PSO afgifterne er helt løbet løbsk. Det samlede fødevare- og landbrugserhverv betalte 750 mio. kr. i PSO afgift i 2014. Pesitcidafgifterne udgør 600 kr. pr. ha i gennemsnit for salgsafgrøder – med en stigning på 46 procent på blot 2 år. Der er dræbende høje skatter og afgifter på flere af landbrugets nødvendige ressourcer f.eks. fosfor og jord. Og så er der hele spørgsmålet om de ulovligt opkrævede overheads på gebyrer i blandt andet kødkontrollen samt de årlige kapitaldræn fra landbruget i forbindelse med generationsskifte. Arveafgifterne er betydelige og trækker stadig enorme summer ud af det enkelte brug.

 

”Alt det kan standses meget hurtigt og dermed kan man give primærlandbruget en helt nødvendig øjeblikkelig likviditetshåndsrækning. Det vil vi opfordre politikerne til,” siger formanden og erkender, at landbrugserhvervet også skal se indad.

 

Læs også
Set fra et landbrugssynspunkt ligner Brexit mareridt og kaos

”Det er betænkeligt, at vore store andelsselskaber i den givne situation med diverse repræsentantskabers accept, trækker likviditet ud af primærerhvervet. Milliarder er taget fra primærbruget og sendt til etablering og drift i udlandet. Det er tiden ikke til nu. Det er ikke en måde at vise hverken respekt eller forståelse over for de mange trængte landmænd. Samtidig må bankerne – og med dem Finansrådet – indse, at ingen kan betale høje renter og provision under de nuværende vilkår. ”

 

Når der er givet likviditetshåndsrækning, må erhverv, politikere, banker og kreditinstitutioner samlet se på den al for store gæld, landbruget har fået under de konkurrenceforvridende rammevilkår dansk landbrug har været underlagt. Også det haster, påpeger Flemming Fuglede.

 

”Bæredygtigt Landbrug opfordrer til handling straks. De konkurrenceforvridende skatter og afgifter må fjernes øjeblikkeligt, så Danmark også i fremtiden kan have en sikker, konkurrencedygtig og moderne fødevareproduktion.”

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…