Der bliver længere og længere mellem danske butikker på Nørrebro, hvor “muslimske ganstere” sætter dagsordenen

Der har snart i mange år været store problemer på Nørrebro i København, hvor der er blevet sværere at være dansker. Men nu har en af de handlende sat ord på. Og det er stærke ord.

 

“Hvad der før var en fin handelsgade er nu omdannet til et område hvor indvandrere og efterkommere fra muslimske lande har sat sig på en stor del af handelen, hvor ”muslimske gangstere” afkræver beskyttelsespenge af mindre forretningsdrivende, sådan beskriver Niels P, der selv er forretningsdrivende på Nørrebro, området anno 2016.

 

”Frederikssundsvej og Nørrebrogade er én lang muslimsk ghettogade… som bør ligestilles med ghettoområder som Mjølner Parken og Tingbjerg,” skriver Niels P. (Ekstra Bladet)

 

I 2012 stod barejeren Jane Pedersen fra Café Viking frem i medierne og fortalte om de problemer, hun havde med bander som ville afkræve hende beskyttelsespenge. Jane Pedersen stod frem fordi hun ikke ville bøje sig for trusler om repressalier, men de fleste bøjer nakken og tier, fordi de er bange for at få tæsk, og fordi de ikke kan overskue at forsikringspræmien stiger.

 

Niels P. forklarer konkretiserer hvorfor folk er bange:

 

”Myndigheder handler ikke og politiet har ikke tid, og en utilfreds muslim kan via en SMS få 10 muslimske brødre frem til din butik på 5 minutter, de er hurtigere fremme end politiet!,” skriver han.

 

Han er også utilfreds med den måde, der bliver drevet forretning på. Han deler sine erfaringer med Frederikssundsvej og Nørrebrogade med læserne:

 

”Sure smileys, rotter i bazaren, fup med dåsepant, slik fra Sverige eller fra store beskidte lagerhaller med rottelort, sort arbejde, ingen bon i kasseapparat, rettede udløbsdatoer på madvarer, dårlige lønninger, dårlig hygiejne, dårlige arbejdsforhold, beskidte butiksruder, affald på gaden, graffiti, ingen P-pladser, de fleste indkøbs steder er for fattige studerende på cykel som er ligeglad med alt, bare det er billigt uanset om det er lovligt eller ej.” (Ekstra Bladet)

 

Enhedslistens drømmekvarter

Ifølge Niels P. er det et mega-problem at P-pladser nedlægges i stor stil, mange butikker kan kun nås på cykel og det er ikke befordrende for handel med større varer.

 

”På lange strækning af denne ellers fine handelsgade kan man ikke købe ind i bil, men kun på cykel. Nørrebrogade er kun for singler og ikke for børnefamilier med fuldtidsarbejde. Røde Enhedslisten ødelægger Københavns erhvervsliv som skal skaffe attraktiv vækst, rigtige arbejdspladser og flotte forretninger.” (Ekstra Bladet)

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

 

I familie med Molenbeek i Bruxelles

Nørrebro ligner mere og mere den berygtede bydel Molenbeek, som har udviklet sig til et rent parallelsamfund.

 

Molenbeek har dog som noget særlig skræmmende gjort sig bemærket ved, at flere af terroristerne fra terrorangrebet i Paris den 13. november havde tilknytning til området.

 

Den Korte Avis bragte i den forbindelse en artikel om en antropolog og krigsfotograf som har boet i Molenbeek i 9 år.

 

Teun Voeten mener, at en stor del af årsagen til islamiseringen af Molenbeek skyldes en mangeårig allestedsnærværende og massiv kulturfornægtelse. Ingen har ville se i øjnene, at Molenbeek gik fra at være multikulturel til monokulturel indenfor et årti eller to. Ingen har ville erkende at radikale islamiske kræfter gjorde sin magt mere og mere gældende blandt bydelens nu knap 100.000 indbyggere. Det var slemt i 2006, idag er det meget meget værre. (DKA)

 

Man kommer til at tænke på Molenbeek, når man læser Niels P.s beretning. Det tragiske er, at der med udviklingen af et parallelsamfund på Nørrebro forsvinder et stykke ældre dansk kultur. Der er også andre parallelsamfund i Danmark, for eksempel Gellerup Parken i Aarhus og Vollsmose i Odense. Forskellen til dem er imidlertid, at disse områder ikke har nogen nævneværdig kulturhistorie, modsat Nørrebro som snart kun kan opleves på museum.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…