Den heftige debat om stram asylpolitik og ’Danmarks omdømme i udlandet’ rummer to store løgne og to store sandheder

Foto: Thomas Winter

 

 

Nogle udenlandske medier har bragt meget kritisk omtale af stramningerne i de danske asylregler.

 

Kritikken har i flere tilfælde haft en usædvanligt skinger tone. Bunden blev nået, da den britiske avis The Guardian (Storbritanniens Politiken) i går bragte en stupid tegning af Lars Løkke som nazist.

 

Den internationale medieomtale har fået en voldsom dækning herhjemme. TV2 blev i går nærmest grebet af hysteriske kramper og kunne stort set ikke tale om andet.

 

Omtanke og besindighed er blevet druknet i larmende sludder og vrøvl.

 

Det er vigtigt at afklare, hvad der er op og ned i den debat, der eksploderede op i den danske regerings ansigt.

 

Man kan starte med at slå fast, at debatten rummer to store løgne og to store sandheder.

 

Politisk korrekte journalister

Danske journalister, politikere, erhvervsorganisationer, ’branding-eksperter’ m.m. har væltet over hinanden med påstande om, at det er Danmarks omdømme i udlandet, der står på spil.

 

Her ligger den første løgn.

 

Balladen er skabt af nogle ganske snævre kredse i udlandet. Nemlig politisk korrekte journalister. De har så spillet sammen med deres danske kolleger om at puste sagen så meget op som muligt.

Læs også
På vej mod kaos: Regeringen bruger embedsmænd til at afvise DF’s udlændingekrav – men nu gennemhulles embedsmændenes påstande

 

Når danske journalister hævder at tale om ”udlandets” reaktioner, taler de i virkeligheden om medlemmer af de snakkende klasser, der mener det samme som dem.

 

Sagen bruges til at bekæmpe den stramme udlændingepolitik, som de alle er stærkt imod. Det er hovedårsagen til hysteriet.

 

Befolkningerne er med Danmark

Det er ikke befolkningerne i udlandet, der vender sig mod Danmark. Tværtimod er der i de europæiske befolkninger meget stærke krav om stramninger i asylpolitikken.

 

En læser, Johnny Olesen, har henledt vores opmærksomhed på et interessant lille eksempel:

 

Den britiske avis The Independent bragte en artikel, der sablede de danske stramninger ned. Men i læsernes kommentarer til denne artikel var der en klar overvægt af opbakning til den danske kurs.

 

Læs også
Danmark skal have et burkaforbud, og det skal være nu – Østrig gennemfører forbud på søndag

Meningsmålingerne viser da også, at befolkningerne i Storbritannien, Tyskland osv. kræver stramninger. Angela Merkel i Tyskland er af samme grund under hårdt pres.

 

Det er derfor en grov usandhed at udlægge de politisk korrekte journalisters kamp mod den stramme udlændingepolitik som ”udlandets” reaktion.

 

Negative konsekvenser

Den anden løgn består i, at man udmaler store negative konsekvenser for Danmark af udlandets kritik.

 

Denne påstand bliver aldrig dokumenteret. Ja, man gør sig ikke engang den ulejlighed at præcisere, hvori de store negative konsekvenser skulle bestå.

 

Kendsgerningen er vel, at Danmarks økonomiske interesser i forhold til udlandet ikke bliver påvirket. Det er andre ting, der afgør, om man vil handle med Danmark, arbejde i Danmark osv.

 

Påstandene om de alvorlige konsekvenser er reelt et dække for folk, der rent politisk ikke kan lide den stramme udlændingepolitik.

Læs også
To ministre roses af vælgerne – andre får ros af De Radikale

 

Virkeligheden bliver væk

Det er påfaldende, at denne enorme, larmende debat stort set ikke forholder sig til virkeligheden.

 

Virkeligheden er, at Europa er under voldsomt pres fra en enorm asylstrøm, der gør det ubetinget nødvendigt at gennemføre en kraftig opbremsning.

 

Hvis det ikke sker, vil Danmark og andre lande få meget omfattende muslimske parallelsamfund.

 

Konsekvenserne af dette er ikke noget, vi behøver at gætte os til. Vi kan se dem i de parallelsamfund, der allerede eksisterer i dag. Med vold, kriminalitet, kvindeundertrykkelse og stærke antidemokratiske strømninger.

 

Det frie og fredelige samfund, som vi kender i dag, vil ikke have en chance i forhold til den tilstrømning, som presser sig på.

 

Læs også
Efter ny melding fra Anders Samuelsen kræver DF svar på, om regeringen nedprioriterer udlændingepolitikken

Dette er den altoverskyggende sandhed i denne debat. En sandhed, som de politisk korrekte kræfter prøver at skjule.

 

Regeringen gør sig selv svagere

Men der er også en anden sandhed, som er vigrtig:

 

Regeringen gør sig selv langt svagere i debatten, end den er. Det gør den ved hele tiden at gå ind på de politisk korrekte journalisters præmisser.

 

Venstres politiske ordfører bestiller således ikke andet end at understrege, hvor meget Danmark gør for asylansøgere.

 

Dette er der i sig selv ikke noget forkert i, tværtimod. Det er på sin plads at aflive alle røverhistorierne om, hvor elendigt Danmark behandler asylansøgere.

 

Men det er sandt for dyden også påkrævet at gøre det meget klart, at stramninger i asylpolitikken er nødvendige, hvis man skal være værne om det danske samfund.

Læs også
TV2 laver falske nyheder om regeringens nye bandepakke med strengere straffe

 

Lad være med at ligne en undskyldning

Så sig det dog med selvbevidsthed. Sig det med henvisning til, at det er noget, som befolkningerne over hele Europa med rette ønsker.  Sig, at den danske regering taler folkets sag. Lad være med at ligne en undskyldning for jer selv.

 

Man må ikke blive så optaget af at berolige de politisk korrekte, at man forsømmer at tale klart og tydeligt med appel til befolkningen. Det skaber kun folkelig forvirring og gør regeringen mere udsat.

 

Stå ved, at stramninger i asylpolitikken er ubetinget nødvendige. Det er sandheden.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…