Den nuværende dyre energipolitik kan flytte arbejdspladser til udlandet og skaber ikke forsyningssikkerhed – med mindre man kan ’låne’ hos naboerne!

Det er nu 5 år siden, at jordskælvet ved Fukushima var årsag til en tsunami, der dræbte over 16.000 mennesker, nedsmeltede dele af atomkraftværket med 4-5 dødsfald og efterlod et kontamineret og ubeboeligt område. Vi bør lære af Fukushima men ikke ved at opgive atomkraft, som i dag er den eneste energiform, der kan erstatte de fossile brændstoffer og bremse en global opvarmning.

 

Fukushima blev årsag til en genopstået frygt for atomkraft. Flere atomkraftværker i Japan blev lukket, og i Tyskland skabte ulykken en sådan panikstemning, at regeringen besluttede at stoppe for atomkraft i 2022 – og erstatte den manglende energi med bl.a. mere brunkul, hvilket er en af de mest forurenende energiformer. Atomkraft har gennem årene skabt færre ulykker end kul, der har været årsag til millioner af menneskers død – men den radioaktive stråling og affaldet skræmmer.

 

Der udledes mere CO2 end nogensinde, og forurening af jord, vand og luft fortsætter. Det kan ende med en miljøkatastrofe med global opvarmning, hvis energipolitikken ikke ændres.

 

Atomkraft er blevet mere sikkert, især hvis man skifter fra uran til det mindre farlige thorium, hvoraf der er 3-4 gange mere end uran. Der forskes på privat basis (i Danmark) med genbrug af det gamle uranaffald, som via en thorium waste burner vil kunne omdanne det problemfyldte affald til ren energi – en win-win situation, som bør støttes med midler til forskning og udvikling. I Sverige forskes der i less waste more recycling af uran, og den 12. marts var der foredrag hos REO (Ren Energi Oplysning) København, hvor to svenske forskere prof. Christian Ekberg og Klara Insulander Björk fra Chalmers University of Technology, Göteborg holdt foredrag om bæredygtig kernekraft.

 

Chr. Ekberg nævnte bekymringen hos svensk industri for ikke at få nok stabil energi fra vedvarende energi som vind og sol, hvilket svarer til danske forhold, hvor man satser mest på vindkraft, som ikke kan garantere forsyningssikkerhed. Politikerne regner med, at man kan få el fra nabolandene, når vinden ikke blæser i Danmark! Et flertal af danskere ønsker i dag forskning i atomenergi.

 

I dagene 12.-13. marts har Middelgrundens vindmøller det meste af tiden ligget helt stille, mens Amagerværket ved siden af til gengæld har udsendt mere røg ud af skorstenene, og trods filter er det vel ikke kun vanddamp. Vind og sol er ikke mere vedvarende end thorium energi, der kan levere i flere tusinde år. Der anvendes til vindmøller og solceller mineraler, hvoraf nogle hører til de sjældne jordarter (REE – Rare Earth Elements), som findes i begrænset omfang.

 

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt vil efter sigende ikke røre ved det nukleare, før det ’ligger klar på hylderne’, men det gør det allerede i dag hos Thor Energy i Norge, der fra 2018 kan levere på kommercielt plan – og gerne vil have en dansk partner. Norge og Sverige, der sammen med Danmark fortsatte den nukleare forskning efter Niels Bohr, har fortsat sin forskning i atomkraft, mens Niels Bohr i Danmark er glemt til fordel for vindkraft, som ikke kan garantere forsyningssikkerhed. De ca. 30.000 arbejdspladser, vindindustrien skaber, støttes med milliarder i PSO, og selvom vindkraft kommer op på 100% af elenergien, svarer det kun til 20% af al energi.

 

Billig, stabil CO2 fri energi er nødvendig, hvis man skal undgå en global opvarmning

Der forskes i thorium i mange lande, og i USA har man gang i en thorium reaktor placeret nede i jorden – ca. 30 m nede, som ikke kan nedsmelte men bare lukkes ned. Denne ThorCon reaktor kræver færre ressourcer end et kulkraftværk og vil kunne levere stabil CO2 fri elektricitet til 3-5 cents (ca. 20-30 øre) pr. kWh ().

 

Folketingsbeslutningen fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark havde tilføjelsen ’med den nuværende teknolog’, og teknologien er ændret meget siden 1985, så den kan omgås. Vil vi redde verden fra en global opvarmning, må vi gå i Niels Bohrs fodspor og udvikle og bruge kernekraft.

 

Visit global-alarm.dk

Læs også
På COP25 i Madrid bør atomkraft drøftes som del af løsningen på klimakrisen!
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…