Debatindlæg om ulykker i idrætten, af Søren Brixen, adm. direktør i DGI

Den 23. maj havde Jørgen Mejrup skrevet et indlæg fra læserne i denkorteavis.dk. Som opfølgning på dette indlæg om ulykker i idrætten sender jeg et debatindlæg /modsvar skrevet af DGI’s adm. direktør Søren Brixen. Vi håber meget, I vil bringe Søren Brixens debatindlæg, så faktuelle misforståelser kan blive ryddet af vejen.

 

Jørgen Mejrup skriver i et indlæg den 23. maj, at landets gymnastik- og idrætsforeninger lader udøverne i stikken, hvis de bliver ramt af en ulykke under træning. Det vil jeg på DGI’s vegne gerne afvise er tilfældet.

 

Desværre sker det indimellem, at idrætsudøvere kommer til skade, mens de dyrker deres idræt. DGI og DIF tegnet kollektive forsikringer i Tryg. Det betyder, at hvis en træner eller instruktør tilrettelægger en aktivitet uforsvarligt, så en udøver kommer til skade, og foreningen dermed er erstatningsansvarlig, så dækker den kollektive ansvarsforsikring.

 

Men hvis en af de 2,5 millioner danskere, der er medlem af en idrætsforening i DGI eller DIF, derimod er ude for et hændeligt uheld under træningen, og den enkelte forening dermed ikke kan gøres ansvarlig, så er det udøverens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Læs også
Nu kommer efterårsstormene – her er gode råd til husejere

 

I DGI mener vi, det er op til den enkelte idrætsudøver at tegne en ulykkesforsikring, der kan dække skader opstået som følge af hændelige uheld. På samme måde som det vil være personens egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis man er uheldig og vælter på cyklen, uden at det skyldes en modpart.

 

DGI arbejder tæt sammen med idrætsforeningerne om at gøre danskerne mere aktive, og desværre kan ulykker og skader ikke helt undgås. Derfor vil det for de fleste være en god ide at tegne en privat ulykkesforsikring. Men sker der skader, som foreningerne kan drages til ansvar for, er vi med de kollektive forsikringer altid klar til at hjælpe de udøvere, der bliver ramt. Der lader vi naturligvis ingen i stikken.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…