Den ny regering vil fjerne barrierer for forskning i thorium – godt nyt for ren kernekraft

Danmark kan måske – som på Niels Bohrs tid – komme i front med naturvidenskab og fysik!

For et år siden (27.11.2015), blev den første thorium høring afholdt på Christiansborg arrangeret af LA, og interesserede fra hele landet mødte op for at høre om fremtidens super energi. Grønland har store ressourcer af thorium, og vi kan samarbejde med Norge, der har udviklet thorium brændsel. Unge danske forskere, der i dag på privat basis arbejder med at udvikle en thorium waste burner, kan nu fortsætte deres forskning og udvikling af en reaktor, der kan anvende atomaffald.

 

Frankrig er klimaduks – med 70-80% af energien fra kernekraft, men da mange af reaktorerne er ved at være gamle, skal der tages stilling til, om man fortsat skal satse på kernekraft. Europa tøver, Tyskland lukker for A-kraft, mens Kina, Indien, USA og mange andre lande satser på CO2 fri kernekraft, da vedvarende energi kun kan supplere men ikke klare verdens udfordringer mht. energi.

 

Sverige er også i top og har ikke skrottet al kernekraft, og den politiske holdning er delt. Sammen med vandkraft o.a. har landet stor forsyningssikkerhed. Danmark er kommet ned på en 13. plads over verdens CO2-udledere. Klimaudfordringen og forsyningssikkerheden kan ikke klares ved sol, vind og bio! Selvom vi får 100% vindkraft til el-energi, dækker det kun 20% af al energi.

 

COP22 i Marokko er slut, men er man kommet videre end at støtte den tilpasningsfond, der skal hjælpe, når klimaændringer resulterer i tørke og oversvømmelse? I Bolivia er der lige nu tørke, gletsjerne i Andesbjergene er smeltet og vandreserverne tomme. I hovedstaden La Paz (2 mio.) er der nu kun vand i hanerne 3 timer dagligt. Skidt med tandbørstning, men hvad med toiletbesøg?

 

Familieplanlægning og kernekraft med thorium er nødvendig

Det er ikke nok at afhjælpe skaderne ved den globale opvarmning, det er vigtigere at bremse de klimaændringer, der er katastrofale for hele verden. Vi skal være færre mennesker på jorden, og vi skal bruge ren og billig energi, der også kan skaffe mere drikkevand ved afsaltning af havvand.

 

I Italien og også i Danmark tales om en demografisk udvikling med færre fødsler og flere gamle, men i Japan ser premierminister Shinzo Abe positivt på udviklingen og håber at kunne stabilisere den japanske befolkning fra 127 mio. i dag til ca. 100 mio. mennesker i 2060. Megen arbejdskraft kan klares ved robotter og kunstig intelligens (PopulationMatters.org). Danmark ville være bæredygtig med 4 mio. som i 1950 – nu er vi snart 6 mio. mennesker til skade for miljø og klima.

 

Kun en ren, stabil og rigelig energitype kan bremse den globale opvarmning

Forskning og udvikling af thorium startede i 1943 i Oak Ridge, Tennessee for at skaffe materiale til atombomben, som fysikeren Niels Bohr var med til at udvikle. Efter 2. verdenskrig ønskede Niels Bohr at anvende atomkraft til fredelige formål, da verden havde brug for energi. Thorium kan ikke nedsmelte, og affaldet kan genanvendes. Thorium energi gør verden bedre og bør ikke bremses af politiske årsager. Selv FN mener, kernekraft er nødvendig for at bremse den globale opvarmning.

 

Thorium omtales som det grønne atom – atomkraft uden risiko! (thoriumenergyworld.org)

Til sol- og vindenergi anvendes sjældne jordarter (REE), der kun findes i begrænset omfang. De udgraves sammen med thorium, som bliver lagt til side som affald. I Frankrig ligger der 10.000 t thorium, som med 60 t pr. år kunne dække landets energiforsyning i langt over 100 år. I Grønland ligger der thorium, der kunne dække dansk energi i flere tusinde år.

 

Læs også
Vindindustrien har problemer og bør kende sin begrænsning!

VLAK regeringen ønskes til lykke – med den positive holdning til fremtidens energi kernekraft med thorium. Det giver håb for en fremtid med økonomisk vækst både til rige og fattige lande.

 

Breaking news – Seneste nyheder fra indland og udland.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…