Børnehavebørn forvandles til drabelige riddere på Gammel Estrup

Små riddere klar til kamp i Herregårdshaven. Børn fra børnehaven Bette-bo i Auning. Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet på Djursland har gennem den senere tid inviteret de alleryngste medborgere indenfor på herregården. Museets formidlere arbejder tæt sammen med de lokale børnehavepædagoger i et nyt projekt, hvor formålet er at give de mindste en oplevelse for livet.

 

Børnehavebørn i Gammel Estrups lokalområde har i den seneste tid prøvet kræfter med så forskellige emner som ridderlighed, alkymi og arkæologi som et led i projektet Kulturkontrakten, der har til formål at skabe tættere bånd mellem museum og de lokale dagtilbud.

 

”Vores mål med projektet er at gøre de lokale dagtilbud bevidste om de mange aktivitetsmuligheder, der er for børnehavebørn her på museet”, forklarer Anders Sinding, der er en af museumsformidlerne bag projektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også
Dannebrog: Folkets flag og et nationalt symbol – en bog skrevet med et varmt, dansk hjerte

 

 

 

 

 

 

 

 

Leg og læring går hånd i hånd i Gammel Estrups formidling for de mindste – og intet slår glæden ved nyfalden sne. Børn fra børnehaven Bette-bo i Auning. Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

 

I lære som riddere

Drabelige våbenskjolde, ridderturneringer og undervisning i ægte ridderlighed har været vigtige ingredienser i børnenes dage på herregården. Anders Sinding forklarer, at det har været vigtigt for museet, at børnene nemt kunne relatere til emner og aktiviteter under museumsbesøget:

Læs også
En guide til Grundtvig

 

”Det er et mantra for Gammel Estrup – Herregårdsmuseet at formidle kulturarven i øjenhøjde, og derfor har vi taget udgangspunkt i temaer og fænomener, som børnene i et eller andet omfang allerede har kendskab til”, siger han og tilføjer: ”Børnene har uden tvivl haft det sjovt med at afprøve forskellige aspekter af herregårdshistorien på egen krop, og derudover har vi, igennem temaerne, arbejdet med større spørgsmål, som for eksempel hvad det vil sige at være en god ven”.

 

Kendskab til lokalområdets historie

På et lidt mere overordnet plan skal projektet vise, at børn sagtens kan få et godt og meningsfuldt møde med kulturarven i en kommune som Norddjurs, hvor der er langt mellem kulturinstitutionerne. Og det glæder museets direktør Britta Andersen:

 

”Børnene er blevet klogere på den historie, som befinder sig i deres umiddelbare nærhed, og det vil forhåbentlig hjælpe dem til en stærkere forståelse for deres egns unikke historie på længere sigt”, siger hun.

 

 

 

 

Læs også
Malmø Operaens La Traviata: Helt igennem merveilleux

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammel Estrups Alkymistværksted blev som et led i projektet forvandlet til et magisk værksted, hvor selveste Thyge Brahe med messingnæse fortalte historier for børnene. Børn fra børnehaven Bette-bo i Auning. Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

 

Projektet Kulturkontrakten løber til udgangen af 2016 og er støttet af Slots og Kulturstyrelsen.

 

Læs også
Bidstrup Gods er en af Danmarks smukkeste herregårde

De bedste hilsner fra Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

 

Fakta om Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

 Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926 solgt, og Gammel Estrup – Jyllands Herregårdsmuseum blev oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930.

 

 Museet hedder i dag Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og er en selvejende institution.

 Museets opgave er at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel Estrup med dens oprindelige udsmykning gennem tiderne og anvende en passende del af den til en samling, der viser herregårdskulturen, især i Jylland, i størst muligt omfang ved Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet kan perspektivere sit ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.

 Gammel Estrup – Herregårdmuseet beskæftiger sig i det daglige med de danske herregårde og alt hvad dertil hører af indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk, iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm.

 Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen Aarhus.

 Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsdage i juni måned og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk.

 Gennemsnitligt er besøgstallet på knap 100.000 om året, heraf ca. 5.000 fra udlandet.

 Der er åbent hele året bortset fra 24. december-31. januar samt mandage i vinterperioden.

Læs også
The Wife: Kongemageren – bag enhver succesfuld mand står en kvinde

 Gammel Estrup – Herregårdsmuseets Netværk blev stiftet i 2006 og har ca. 150 medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med museets mange, årlige formidlingsaktiviteter.

 Personalet består af 15-20 personer, der har deres daglige gang på museet, heraf er 4 faguddannede akademikere fordelt på 1 direktør, 2 museumsinspektører og 1 faglig sekretær på Dansk Center for Herregårdsforskning.

 Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige ledelse.

 For mere information tjek www.gammelestrup.dk, www.facebook.com/gammelestrup, www.instagram.dk/gammelestrup  eller kontakt museet på Tel 8648 3001 eller [email protected]

 

PRESSEMEDDELELSE

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…