Forudser ballade og uroligheder: Forsvaret er ved at uddanne en specialstyrke, der skal hjælpe politiet med at håndtere asylansøgere

Colourbox

Frygten for uroligheder ved de nyoprettede visitationscentre for asylansøgere på henholdsvis den gamle kaserne i Vordingborg og hjemmeværenets tidligere træningscenter, Søgaardlejren i Sønderjylland, har nu fået Rigspolitiet til at anmode forsvaret om hjælp.

 

Ifølge Forsvarskommandoen har militæret imødekommet anmodningen og er nu i fuld gang med at specialuddanne en stående styrke på 400 mand, der indgår i 48 timers beredskabsvagter.

 

De skal med øjeblikkeligt varsel kunne rykke ud og bistå politiet i Vordingborg, hvor der er plads til 1.000 udlændinge og i Søgaardlejren, der kan rumme mellem 3.000 og 4.000 udlændinge.

 

Skal hjælpe politiet med at sikre ro og orden

Ifølge Forsvarskommandoens nyhedsbrev skal styrken med øjebliks varsel kunne rykke ud og støtte politiet i forbindelse med blandt andet bevogtning og opretholdelse af ro og orden.

 

“Det er en del af forsvarets daglige opgaveløsning at støtte politiet i en række både almindelige og ekstraordinære opgaver, når politiet anmoder om det,” skriver Forsvarskommandoen blandt andet i sit nyhedbrev og fortsætter:

 

“Beredskabsstyrken uddannes, så de kan hjælpe politiet med bevogtning og adgangskontrol ved modtage- og visitationscentre, sikre at frihedsberøvede udlændinge ikke uretmæssigt forlader centret, sikre ro og orden samt støtte politiet med transportopgaver af tilbageholdte,” hedder det blandt andet fra Forsvarskommandoen.

 

Uddannes til politiopgaver

Medlemmerne af militærets beredskabsstyrke skal gennemgå en uges uddannelse, der blandt andet omfatter retningslinjerne for magtanvendelse og brugen af magtredskaber såsom håndjern, knipler og peberspray.

 

Kandidaterne til beredskabssstyrken uddannes af militærets egne instruktører, der har været på kursus hos politiet, og det er i sidste ende politiets instruktører, der skal godkende den enkeltes færdigheder til opgaven.

 

Sorteringslejre for udlændinge, der vil ind i Danmark

Både den tidligere kaserne i Vordingborg og Søgaardlejren i Sønderjylland er placeret nær de gængse grænseovergange mod Tyskland, Rødby-Puttgarten i Sydsjælland, og den dansk-tyske landegrænse i Sønderjylland.

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

 

Deres reelle funktion bliver at være sorteringslejre for udlændinge, der vil videre ind i Danmark.

 

Her vil politiet med støtte fra militæret blandt andet få til opgave at tilbageholde asylansøgere og migranter, indtil der er klarhed over, hvem de er, og hvad de vil i Danmark.

 

Der kan ikke herske tvivl om, at det vil skabe en del problerme med urolige situationer. Især hvis der kommer fuld belægning med 1.000 udlændinge i den tidliger Vordingborg Kaserne og op til 4.000 udlændinge i Søgaardlejren.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…