Bæredygtig udvikling kan give stabilitet og forbedre klimaet. Det kan våben ikke!

For nylig fejrede den engelske dronning Elizabeth sin 90 års fødselsdag med pomp og pragt, og på TV hørte vi om hendes betydning for det engelske folk. Under et tidligere besøg på øen St. Vincent i Caribien udtalte hun: Man skal huske, at (St. Vincents) ressourcer er begrænsede og ikke kan række til en ubegrænset befolkningsvækst. Familier bør planlægge deres familier, som regeringen skal planlægge nationens udvikling. Man kan ikke få en langsigtet stabilitet, hvis væksten i befolkningen overstiger skabelsen af job. (One must remember that (St. Vincent’s) resources are finite and cannot accommodate indefinite population growth. Families must plan their families just as the Government has to plan the Nation’s development. There can be no long-term stability when the rate of population growth exceeds the rate of job creation.)

 

Flere mennesker forurener mere, udleder mere CO2 og øger global opvarmning

Der er sket et fald i fødselsraten mange steder i verden, men der er fortsat en prognose på 11 mia. mennesker, før kurven flader ud – og jordens bæredygtighed er 2,5 mia. mennesker som i 1950. Familieplanlægning burde være ethvert pars ansvar – for at kunne forsørge sig selv. I Bangladesh hjælper kvinder andre kvinder med information om prævention. I Afrika er behovet stort, og vi kunne fra dansk side gøre mere for at hjælpe fattige kvinder til kun at få det ønskede antal børn.

 

Klimaændringer resulterer bl.a. i oversvømmelse og tørke og flere ubeboelige steder. I Mellemøsten er floder og søer udtørret pga. vanding og opførelse af dæmninger. Vandet i Det døde Hav er siden 1930 sunket 30 m, og i Irak og Iran regner man med en fordobling af sandstorme fra 150 til 300 i de kommende år. Jorden forsømmes pga. konflikter, og dæmninger, olieboringer samt overbefolkning forværrer situationen. Mange steder fyger sandet tværs over landene og ind i byerne.

 

I Kasakhstan er Aralsøen tørret ind, så man kan se et gammelt skib strandet i sandet. Aralsøen, der tidligere var verdens 4. største sø på 68.000 km2 og største dybde 66 m er siden bl.a. ved at vende 2 floder blevet til en lille sø, hvor den tidligere søbund er forurenet med kemikalier. På en ø i Aralsøen var der tidligere et biologisk våbenlaboratorium, hvor bl.a. aber blev testet for miltbrand og pest. En kedelig kombination, hvis de giftige kemikalier bliver spredt med sandet i luften.

 

Ulande kan skabe bæredygtig udvikling gennem investering og familieplanlægning

Danmark bør ændre strategi for udviklingsbistand og hjælpe med investering, skoler og uddannelse samt familieplanlægning. Unge dygtige mænd og kvinder bør hjælpes til at få en akademisk eller håndværkeruddannelse og blive rollemodeller for andre. Danmark har indvandrere fra fattige lande, der kender sproget og kulturen og sikkert gerne vil hjælpe – med løn fra den danske stat.

 

Hospitalsskibe kan hjælpe i en konflikt. Flere våben skaber ikke mere fred men mere had

Danmark burde sende hospitalsskibe til konfliktområder for at hjælpe civilbefolkningen i stedet for at deltage aktivt i krige. Vi har før gjort det med skibet Jutlandia, et gammelt ØK fragtskib, som i 1951 under Koreakrigen (1950-53) blev omdannet og brugt som hospitalsskib for at yde humanitær støtte til de allierede styrker i Sydkorea. Humanitær hjælp er langsigtet fredsskabende hjælp!

 

I dag er en udtjent Storebæltsfærge – døbt Mercy Ship – omdannet til hospitalsskib og ligger pt. ved Madagaskar for at hjælpe den civile befolkning. Gamle færger eller mindre krydstogsskibe vil kunne anvendes, og Danmark kunne deltage i fredsskabende missioner med flere Mercy Ships (barmhjertigheds skibe). Midler til et hospitalsskib kunne evt. skaffes ved crowdfunding.

 

Stop the Money Flow! Stop pengestrømmen til konfliktområder

Verdens ledere bør bruge alle kræfter på at stoppe krigen i Syrien, så syriske flygtninge kan vende hjem og genopbygge deres land. Stop pengetilførslen til oprørere, for uden penge kan IS og andre ikke købe våben, tiltrække unge mænd og lave terrorisme. I dag har våbenindustrien kronede dage, og iflg. det svenske fredsforskningsinstitut SIPRI blev der i 2015 omsat våben og militært udstyr for 2800 mia. kr. Disse penge kunne have været anvendt bedre til at løse nogle af verdens problemer.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…