Voldsomt drama: Anders Samuelsen er på vej til at fjerne de borgerlige fra magten og melde Liberal Alliance ud af dansk politik

Anders Samuelsen (Skærmprint/You Tube)

Liberal Alliances leder Anders Samuelsen har reelt stillet statsminister Lars Løkke et ultimatum: Hvis Løkke ikke giver en lettelse i topskatten på fem procentpoints for alle dem, der i dag betaler topskat, vil han aktivt vælte Løkke.

Samuelsen siger til Berlingske, at han er parat til direkte at stille et mistillidsvotum til Løkke, hvis han ikke får sit krav opfyldt inden nytår.

Hvis Liberal Alliance stiller et sådant mistillidsvotum, vil Socialdemokraterne og resten af rød blok med sikkerhed stemme for det. Og så er det slut med den borgerlige regering. Konsekvensen vil være nyvalg.

Faktisk kan det så være slut med borgerlige regeringer i lang tid fremover. Samtidig melder Liberal Alliance sig med stor sandsynlighed ud af dansk politik i en overskuelig fremtid.

Partiet vil ikke have nogen indflydelse på en rød regering. Og skulle der igen komme en borgerlig regering, vil den formentlig prøve at undgå at blive afhængig af Liberal Alliances stemmer – for ikke at genopleve det voldsomme drama, som Samuelsen nu skaber.

Væsentlig indrømmelse

Anders Samuelsen er optaget af at få skabt en debat, der piller ved vaneforestillinger om, at lettelser i topskatten vil skabe store økonomiske og sociale problemer. Han insisterer på, at lettelser i topskatten vil gavne dansk økonomi og velfærd.

Samuelsen har da også fået en væsentlig indrømmelse, i og med at Løkke lægger op til en sænkning af topskatten med 5 procentpoints for folk, der tjener mellem 470.000 kr. og 1 mio. kr. Men altså ikke for folk over 1 mio. kr., og dem vil Samuelsen have med – ellers står han af.

Det er helt usandsynligt, at Liberal Alliance får dette krav igennem. Dansk Folkeparti vil under ingen omstændigheder lægge stemmer til at give flere penge til de mest velaflagte.

Man vil vælte Løkke, der ikke har skylden

Samuelsens revolverpolitik giver ikke megen mening.

Han truer med at vælte Løkke. Men det er jo ikke Løkke, der har modsat sig yderligere lettelser i topskatten. Og det er heller ikke op til Løkke at sikre, at der bliver givet disse lettelser. Han skal have et flertal for det, og det har han ikke.

Hvad er pointen i at vælte en statsminister, som ikke er skyld i det problem, som Liberal Alliance mener, at der er?

Og hvad er pointen i at vælte denne statsminister, når man derved baner vejen for en statsminister – Mette Frederiksen – som slet ikke vil høre tale om lettelser i topskatten? Mette Frederiksen vil knap nok have skattelettelser i bunden.

Den ene mulighed

Tilsyneladende forestiller Anders Samuelsen sig, at han kan opnå én af to ting ved sit ultimatum til Løkke:

Den ene mulighed er, at de andre borgerlige bøjer sig under de kommende forhandlinger og giver Liberal Alliance, hvad det kræver.

Men sandsynligheden for, at det sker, er meget tæt på nul. Det ville være selvmorderisk for Dansk Folkeparti, og Kristian Thulesen Dahl ligner ikke nogen selvmordskandidat. Dansk Folkeparti har mere end rigelig udfordring i den mere begrænsede lettelse af topskatten, som Løkke foreslår.

Den anden mulighed

Den anden mulighed, som Samuelsen kan forestille sig er, at hans ultimatum kan styrke Liberal Alliance på længere sigt.

Læs også
Det var Journalistisk Venstreparti, der valgte, at valget skulle dreje sig om klima – befolkningen var optaget af udlændingepolitik

Måske bringer det Løkke til fald i denne omgang, men så vil de andre borgerlige partier lære lektien og sørge for at komme Liberal Alliance i møde fremover – det kan være tankegangen.

Men også det virker meget usandsynligt. Hvis Liberal Alliance vælter Løkke, vil de andre borgerlige partier gøre meget for ikke at være afhængige af Liberal Alliances stemmer i fremtiden. De vil søge ind over midten i stedet.

Borgerlig ørkenvandring

Anders Samuelsen henviser til, at også andre borgerlige partier har nogle ultimative krav. Det er ikke noget specielt for Liberal Alliance, siger han.

Sandt nok. Men andre borgerlige partier er ikke parate til aktivt at vælte en borgerlig regering, hvis de ikke får deres vilje. Her ligger den store forskel.

Andre borgerlige partiet vil nøjes med at slå fast, at der er ting de ikke vil være med til. Det er jo en helt anden sag at stille et mistillidsvotum til en borgerlig statsminister.

Hvis Liberal Alliance vælter Lars Løkke, får Danmark efter alt at dømme en rød regering under Mette Frederiksen. Og ikke nok med det: De borgerlige vil ikke stå med noget overbevisende alternativ til en sådan regering.

Der er derfor en reel risiko for en længere borgerlig ørkenvandring i dansk politik.

Rene hænder

Liberal Alliance har hidtil klaret sig imponerende godt. Man har fra starten lagt nye skarpe vinkler på tingene med en konsekvent betoning af den personlige frihed.

Samtidig er partiet blevet modnet og har bevæget sig stadig længere i retning af at tage politisk ansvar.

Men dette er et alvorligt tilbagefald til studiekredspolitik, rene hænder og uvilje til at se de politiske realiteter i øjnene.

Læs også
Der bliver stadigt færre danskere til at sætte kryds – ved valget den 5. juni vil hver tyvende stemmeberettiget være udlænding

Anders Samuelsen er på vej til at fjerne de borgerlige fra magten og melde Liberal Alliance ud af dansk politik.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…