Mange ikke-vestlige indvandrerkvinder er ikke-jobparate – men 9 ud af 10 kan godt arbejde, afslører kommune

Mange kvinder med ikke-vestlig indvandrerbaggrund er ikke-jobparate, som det kaldes. Det er så mange, at Odense Kommune i foråret besluttede, at undersøge deres lægeerklæringer. Kommunen ville se nærmere på de kvinder, der var på kontanthjælp men erklæret “ikke-jobparate”.

 

Nu foreligger det foreløbige resultat. Det viser, at ni ud af 10 indvandrerkvinder kommet et skridt tættere på arbejdsmarkedet og er nu erklæret jobparate.  Det skriver DR.dk 29.11.

 

– For mange var helbredsmæssige problemer grunden til, at de ikke kunne arbejde. Da vi gennemgik lægeerklæringerne, kunne vi se, at der ikke var tale om svære sygdomme, men i mange tilfælde noget, man ville kalde skavanker eller lignende, siger Bjarne Thyssen Jørgensen, social overlæge i Odense Kommune.

 

Knaf en fjerdel af de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, som havde sparsom eller ingen erfaring med arbejdsmarkedet, er ikke-vestlige indvandrerkvinder.

 

Ud af 3.400 personer er de 846 indvandrerkvinder fra et ikke-vestligt land. Samme gruppe udgør ellers kun seks procent af kommunens befolkning, skriver DR.dk.

 

De har også set på tendense på landsplan. Og her er billedet det samme ifølge DR:

 

Her modtager flere end hver 10. kvindelige indvandrer eller efterkommer en kontanthjælpsydelse og er samtidig vurderet som ‘ikke-jobparat’. Helt nøjagtigt 11,9 procent. Til sammenligning er andelen blandt danske kvinder på 2,2 procent, viser nye beregninger, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for DR Nyheder.

 

Odense

– Det kan godt være, at nogle har skavanker eller småsygdomme. Men efter vores mening er det ikke noget, der burde udgøre en barriere i forhold til arbejdsmarkedet, siger overlæge Bjarne Thyssen Jørgensen om resultatet fra Odense Kommune.

 

Det viste sig, at en blanding af dårlige sprogkundskaber, lav motivation og familiemønstre holdt indvandrerkvinderne fra arbejdsmarkedet.

 

– Det kan være, hvordan hjemmefronten opfatter det her: At man har et billede af sig selv som en, der skal gå hjemme og tage sig af børnene, siger Steen Møller (K), rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, der mener, at sygemeldingerne har skadet integrationen.

Læs også
Ældreområdet mangler arbejdskraft – samtidig er der over en million på offentlig overførselsindkomst

 

– Vi skal turde tage fat på dem, der har været her længe og aldrig er blevet integreret. Men det er ikke kun et spørgsmål om etnisk herkomst. Det er alle borgere, vi udfordrer på, om det er helbredet, der står i vejen, siger Steen Møller til DR.dk.

 

http://www.dr.dk/nyheder/indland/odense-til-syge-indvandrerkvinder-i-kan-godt-arbejde

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…