En fed asylfidus eller tiltrængt hjælp: Langt over tusinde asylansøgere har scoret kassen ved at rejse hjem, efter at de har fået opholdstilladelse

 

Så snart en asylansøger har fået opholdstilladelse i Danmark og dermed status som flygtning, står det ham naturligvis frit for at rejse tilbage til det land, han er flygtet fra, og det er der mange, der har benyttet sig af.

 

Det sker på statens regning og med en stor pose penge i bagagen.

 

Der er tale om den såkaldte repatrieringsydelse, som i alt 1.356 flygtninge ifølge Dansk Flygtningehjælp har benyttet sig af i perioden 2009 – 2015, og som med de aktuelle satser giver en flygtningefamilie mulighed for at føre sig frem som noget nær millionærer i de lande, de vender tilbage til.

 

Der til kommer 1.277 indvandrere, som i samme periode ligeledes har benyttet sig af ordningen.

 

Nu foreslår Socialdemokratiet, at flygtninge og indvandrere tilbydes 200.000 kroner for at flytte tilbage til deres hjemland. Det betyder, at partiet vil hæve det såkaldte repatrieringsbeløb, som i dag ligger på 130.000 kroner. Det siger partiets ordfører Dan Jørgensen til DR.dk 25.8.

 

Og to dage efter er man på overførselsindkomst igen

Men ordningen misbruges, fastslår De Konservatives integrationsordfører Naser Khader.

 

Ifølge BT 28. november 2015 fortæller Khader, at han har hørt om personer, der spekulerer i ordningen, og han ønsker derfor systemet ændret:

 

”Vi skal have stoppet den her spekulation. Det kan ikke være rigtigt, at man kan rejse og så komme tilbage, og to dage efter er man på overførselsindkomst igen,” sagde Khader ifølge BT.

 

Udtalelsen faldt, efter at det var kommet frem, at Aarhus Kommune havde fået otte flygtninge retur. De havde alle fået en stor sum penge for at rejse hjem. Penge, der ikke blev tilbagebetalt.

 

Læs også
Mangeårig kriminalassistent: Udlændinge kræver stor politiindsats – men politiets øverste ledere vender det blinde øje til problemerne

Tilbage i 2012 undrede offentligheden sig over en sag, hvor en somalier havde fået penge og computere til at starte en netcafé i Somalia. Da pengene var brugt, vendte han tilbage til Danmark. De i alt fem computere, som han havde fået med, havde han foræret til familiemedlemmer.

 

Dansk Flygtningehjælp har tidligere oplyst, at ti procent af dem, der får rejsen betalt og en stor sum penge for at vende hjem, på et tidspunkt atter returnerer til Danmark.

 

En lille familie kan få op til en halv million kroner

Og nu er Socialdemokratiet altså i øjeblikket fremme med forslag om, at flygtningenes belønning for at rejse hjem skal hæves til 200.000 kroner per person i form af etableringsydelser i hjemlandet.

 

Der er tale om de såkaldte repatrieringsydelser, og den nuværende takst ligger ifølge Dansk Flygtningehjælp på 131.242 kroner per voksen over 18 år til hjælp til etablering i hjemlandet. I alt 52.497 kroner betales ved afrejsen og de resterende 78.745 kroner udbetales efter ét års ophold i hjemlandet.

 

Desuden udbetales der 40.026 kroner per barn fordelt på 16.010 kroner ved afrejse og 24.016 kroner efter et års ophold i hjemlandet.

 

Der til kommer fri rejse plus betalt fragt af ejendele på maksimum to kubikmeter per person. Der ud over gives der op til 15.194 kroner per voksen til indkøb af erhvervsudstyr plus højest 19.624 kroner til transport.

Læs også
Udsigt til politisk drama om udlændingepolitik mellem Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen

 

Hvis ikke der er et offentligt sundhedssystem i hjemlandet, kan de hjemrejsende flygtninge få dækket udgifter op til ét års sygesikring på 6.541 kroner samt få 6.413 kroner til medicinske hjælpemidler og vaccinationer.

 

En familie med tre børn vil således alene i etableringsomkostninger modtage i alt 465.024 kroner svarende til 172.473 per forælder, eller i alt 344.946 kroner plus 40.026 kroner per barn eller i alt 120.078 kroner for tre børn.

 

Der til kommer så alle de øvrige ydelser, som familien har mulighed for at få, samt betaling af diverse fragtomkostninger.

 

Irakere og somaliere er flittige til at benytte systemet

Efter at forholdene i det tidligere Jugoslavien er stabiliseret og Danmark derfor helle ikke længere modtager asylansøgere fra området bortset fra nogle få serbere, er det i stor stil bosnierne, som nu benytter sig af mulighederne for at få repatrieringsydelser til hjemrejse og etablering i hjemlandet.

 

Det er der ikke noget mærkeligt i. Til gengæld virker det ret iøjnefaldende, at det er flygtninge fra de lande, hvorfra Danmark i stor stil modtager asylansøgere, som ønsker at rejse hjem på den danske stats regning og med en klækkelig sum penge som belønning.

 

Læs også
Paradigmeskifte i udlændingepolitikken for muslimernes skyld

Alene sidste år modtog Danmark 1.531 asylansøgere fra Irak, men ifølge tallene fra Dansk Flygtningehjælp udgør irakerne bortset fra bosnierne den største enkeltgruppe med i alt 260 personer, som i perioden 2009 – 2015 rejste retur til Irak med en repatrieringsydelse.

 

Antallet af somaliske asylansøgere løb sidste år op i 259 personer. Alligevel rejste 75 somaliere i den nævnte periode tilbage med en repatrieringsydelse. Alene sidste år drejede det sig om 14 personer.

 

Asylansøgere og flygtninge krydser åbenbart hinanden på vej til og fra Danmark. De sidstnævnte med en stor pose penge fra den danske stat. Et eller andet sted burde det give stof til eftertanke.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…